Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami !

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Najwyższy czas, aby każdy Polak uświadomil sobie, że finansuje uśmiercanie siebie, swojej rodziny i Rodaków ! Pora trzymać się z dala od oficjalnej służby zdrowia, by zatrzymać dokonujący się bezkarny, cichy mord na Narodzie Polskim !

 Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

“Słowo „pacjent” pochodzi z łacinskiego „patient” czyli cierpieć, znosić, toteż wszyscy znoszący cierpliwie wszelkie podstępy inkwizycyjne zwane oficjalną medycyną są cierpiętnikami umierającymi przedwcześnie w mękach i to wszystko wskutek fałszywej nadziei „odkupienia” zdrowia i życia, tak bezmyślnie oddawanego w koszerne macki wampirycznej mafii ze znakiem dwóch weży – już w antyku symbolizujących morderców i złodziei. “ - komentuje nieustraszona lekarka.

Link : Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.Dawcy organów oskarżają zza grobu.

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

 

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego masowego przeciwstawiania  się  transplantologii  i całej oficjalnej medycynie, mylnie nazywanej służbą “zdrowia“, która jest największym cichym i bezkarnym ludobójstwem wszechczasów !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do obrony koniecznej przed zaplanowaną  z premedytacją i skwapliwie realizowaną machiną uśmiercania Polaków w placówkach oficjalnej medycyny, a przy tym finasowanej ze środków wypracowanych przez Naród Polski.

Każdy Polak na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz na mocy Raportu Paradygmatu ogłoszonego 25.12.2012r. przez One Peoples Public Trust, został obligatoryjnie uwolniony od niewolniczego światowego prywatnego systemu, opartego na prawie morskim.Jednocześnie każdy Polak został zobowiązany do tworzenia od podstaw nowych systemów w ERZE DOSTATKU.

 

Najwyższy czas, aby każdy Polak  uświadomil sobie, że finansuje uśmiercanie siebie, swojej rodziny i Rodaków !  W stanie najwyższego zagrożenia Narodu Polskiego i Polski pora trzymać się z dala od oficjalnej służby zdrowia, by zatrzymać dokonujący się bezkarny, cichy mord na Narodzie Polskim !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do

 • zmiany systemu kształcenia lekarzy na system  oparty na medycynie naturalnej z wykorzystaniem ukrywanych przed narodami terapii  

 • tworzenia nowego systemu ratownictwa medycznego z udziałem wyłącznie rodowitych Polaków, ratowników i lekarzy medycyny naturalnej

 • stosowania zasady ograniczonego zaufania do lekarzy i do wyników wszelkich badań diagnostycznych i profilaktycznych

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/07/15/oficjalna-medycyna-to-najwieksze-ciche-i-bezkarne-ludobojstwo-wszechczasow/

“Niedawno dowiedziałam się, że w Niemczech mafia przeszczepów fabrykuje dowody do konieczności przeszczepów nerek dodając parę kropel krwi do moczu oddanego do analizy i tak sfałszowany wynik z moczu zdrowego człowieka ma być przekonującym dowodem na życiową konieczność przeszczepu nerki !!!!” -ostrzega  nieustraszona lekarka

 • do masowego bojkotowania lekarzy oficjalnej medycyny, realizujących wytyczne ludobójczego kartelu medycznego

 • ignorowania  wszelkich zaproszeń na badania np. kolonoskopia, mammografia, cytologia i inne, które nie tylko, że szkodzą naszemu zdrowiu to narażają na niebezpieczeństwo fałszywych diagnoz i związanej z tym niepotrzebnej  udręki, cierpienia.

 • bojkokotowania wszelkich  akcji promujących  transplantologię czy też pakiety onkologiczne itp.

Nieustraszona lekarka ostrzega : Jak krzyczą o zdrowiu, życiu i dobrobycie, oznacza to w rzeczywistości chorobę i śmierć w ubóstwie , jak mówią o pokoju i pomocy humanitarnej, to znaczy, że chcą ciągłych wojen i grabieży, jak ryczą o praworządności, sprawiedliwości i demokracji, to chcą zniszczyć i ukraść cały świat !”

 • posiadania zawsze przy sobie kopii oświadczenia sprzeciwu  przeznaczania swoich organów i tkanek do transplantologii. Oryginał oświadczenia sprzeciwu powinien być przechowywany w domu, za wiedzą członków rodziny a druga kopia zdeponowana u zaufanego lekarza domowego.

 • nie składania żadnych sprzeciwów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów

 • szerokiego rozpowszechniania ostrzeżeń przed transplantologią i firmą Poltransplant

 • dbania do własne zdrowie, pogłębiania wiedzy na temat medycyny naturalnej

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

 

Drodzy Rodacy

W świetle  w Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz ujawnienia przez IPPT 25.12.2012r. upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu, nielegalne jest prawo ustanowione przez żydowskiego okupanta w Polsce, w tym m.in. dotyczące transplantologii.Według  tego okupacyjnego prawa każdy Polak stał się obligatoryjnie dawcą organów.

Brak zastrzeżenia w Centralnym Banku Sprzeciwów prowadzonym przez prywatną firmę Poltransplant równoznaczny jest z bezkarnym uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów oraz tkanek do przeszczepów.

Link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”,http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html

 

Złożenie osobistego oświadczenia o nie zgadzaniu się na bycie dawcą organów i tkanek w “Centralnym Banku Sprzeciwów ”, nie daje gwarancji ani pewności uchronienia  się przed przeznaczeniem na organy, ze względu na degrengoladę wszelkich służb w Polsce.Wręcz przeciwnie, naraża na niebezpieczeństwo zignorowania naszego sprzeciwu a nawet fałszywych diagnoz i leczenia prowadzącego do zakwalifikowania np. do operacji.

Pod pretekstem troski o nasze zdrowie dochodzi do uśmiercania na stołach operacyjnych Polaków i przeznaczania ich organów do transplantologii, zamiast zastosowania leczenia.Zwykle rodzina zmarłego nie dochodzi prawdy o faktycznych przyczynach  nagłej i niespodziewanej śmierci członka rodziny. W związku z tym proceder uśmiercania żywych Polaków na organy kwitnie bez żadnych przeszkód.

O doskonale zorganizowanym  handlu organami i tkankami Polaków pisał jeden z pracowników Poltransplantu w komentarzu pod ogłoszeniem pt: “Dawcy organów oskarżają zza grobów. Skarga do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze”, pod naszą petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.

http://www.petycjeonline.com/forum/post/2370883

“Aha ! Ten "Olgierd" obawia się tylko droższej "konkurencji" zamiast głosić Prawdę o obu "firmach" - żydowskich koszernych rzeźnikach w kryminalnie zorganizowanych bandach do patroszenia ludzi na żywca i w Niemczech i w Polsce czy też łącznie na całym świecie za wiedzą i "prawnym" przyzwoleniem  nie-rządów i ich marionetek partyjnych ! Inkwizycyjny horror wszechczasów ! “ - komentuje nieustraszona lekarka

link: “Organspende??? Nein,danke!”(Dawstwo organów??? Nie, dziękuję!)http://rohspirit.de/koerper/organspende-nein-danke/

Jeder, der sich zur Organspende bereit erklärt hat oder dessen Angehörige nach seinem Tode dem zustimmen, jeder, der in einem Land stirbt, in dem die sog. Widerspruchsregelung gilt, ohne dass er seinen Widerspruch dort hat registrieren lassen, muß wissen, dass nach seinem „Tode“ nur lebend‐ frische Organe entnommen und transplantiert werden können, nicht leblose Organe einer Leiche.

"Każdy, kto zgodził sie być dawcą organów albo upoważnił rodzinę do takiej zgody po jego śmierci, musi wiedzieć, że po orzeczeniu jego “śmierci” tylko świeże organy mogą zostać pobrane i przeszczepione, nie martwe organy nieboszczyka."

link; “Organspende  „JA“  oder  „NEIN“ Eine Entscheidungshilfe von Georg Meinecke”( Dawstwo organów tak albo nie - Georg Mainecke pomaga w podjęciu decyzji.”)http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Organspende/Organspende1.pdf

Wie bei einem operierten lebenden Patienten reagiert der „Hirntote“ wie dieser auf unbewußte Schmerzen. Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blutdruck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. Ein wirklich Toter, ein Leichnam ist zu solchen Reaktionen selbstverständlich nicht mehr fähig. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Organentnahme am „Toten“ vorgeschrieben. Selbst die DSO empfiehlt zur „Optimierung des chirurgischen Eingriffs“ 5 Fentanyl, ein synthetisches Opioid (Opiat). Es ist eines der stärksten Schmerzmittel, ca. 100 x stärker als Morphin. Gescheut wird die Empfehlung einer Vollnarkose, da dies offensichtlich auch dem Laien offenbaren würde, dass der tote Organspender in Wirklichkeit noch gar nicht tot ist.  

“Podobnie jak w przypadku żywego pacjenta, operowany “martwy mózg" reaguje tak  samo na nieświadomy ból. Tętno bije mocniej, podnosi  się ciśnienie krwi, hormony są uruchamiane. Naprawdę żyje, trup oczywiście nie jest już zdolny do takich reakcji. Jak ból z całą pewnością nie można wykluczyć dowodzi, że w Szwajcarii zalecane jest znieczulenie ogólne podczas usuwania narządów z "martwych". Nawet DSO zaleca "optymalizację zabiegu chirurgicznego"  syntetycznym  5 fentanyl, opioid (a) opiatów. Jest to jeden z najsilniejszych środków przeciwbólowych, około 100 razy silniejszy niż morfina. Zalecane jest znieczulenie ogólne, ponieważ byłoby to oczywiście ujawnieniem dla laika, że zmarli dawcy narządów w rzeczywistości nie są martwi. “ czytamy w opracowaniu niemieckiego nestora rzeczników pacjentów dr. Meinecke.

O tym jak faktycznie doskonale zorganizowany jest  mechanizm Poltransplantu miałyśmy okazję same się przekonać w dniu 13.04.2014r. w Świeryżu Drugim k.Łowicza, podczas ratowania motocyklisty, który niespodziewanie zjechał na pole przyległe do drogi i stracił przytomność.

Pogotowie ratunkowe zostało zawiadomione, że motocyklista jest nieprzytomny. Natychmiast przesłano tę informację do Poltransplantu, który wysłał helikopter. Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki pogotowia, z czego jedna karetka zabrała przytomną pasażerkę do najbliższego szpitala w Łowiczu. Pomimo, że motocyklista odzyskał przytomność, dzięki skutecznej pomocy M.Bejda metodą BSM (przyłożenie rąk do głowy), to jednak nie został przewieziony do najbliższego szpitala, alebyłprzetrzymywany ponad godzinę w karetce, w oczekiwaniu na przylot helikoptera.

Zachowanie policjantów i strażaków, jak też ratowników pogotowia wskazywało wyraźnie, że nie chodziło im o dobro i wolę pacjenta, który sprzeciwiał się przewiezieniu go helikopterem do odległego szpitala w Zgierzu, ale wyłącznie o zrealizowanie zlecenia, z którego prawdopodobnie czerpią  profity.

Wszystkie obecne na miejscu zdarzenia  służby współdziałały solidarnie w interesie Poltransplantu a nie w interesie poszkodowanego w wypadku!Szczegółowy opis uratowania życia radnemu gminy Zduny, poszkodowanemu w wypadku motocyklowym zawarte są w poniższych linkach:

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

 

W tym “doskonałym mechanizmie“ Poltransplantu” wykorzystywana jest  niewiedza Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów. Istnienie specjalnego, centralnego rejestru sprzeciwów, powołanego przez okupanta a prowadzonego przez prywatną firmę, która czerpie zyski z usług medycznych, w tym z transplantologii, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy na przeszczepy..

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.

Poltransplant  to prywatna firma zarejestrowana w Waszyngtoniepod numerem 424307540. Uczestniczy w międzynarodowym handlu  żywymi organami i tkankami, pobieranymi od żywych ofiar wypadków czy  też żywych pacjentów placówek służby “zdrowia”(szpitale, przychodnie, kliniki, instytuty, itp.), bo tylko takie są przydatne w transplantologii.

Poniżej na wypis z rejestru US Dept of Labor w Waszyngtonie :

UPIK® Datensatz - L

L Eingetragener Firmenname CENTRUM ORGANIZACYJNO KOORDYNACYJNE D S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT

L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil POLTRANSPLANT

L D-U-N-S® Nummer 424307540

L Geschäftssitz Al. Jerozolimskie 87

L Postleitzahl 02 001

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 226225806

W Fax Nummer 226223243

W Name Hauptverantwortlicher : główny odpowiedzialny:Danielewicz Roman

W Tätigkeit (SIC) 8099

US Dept of Labor, A to Z Index | En Español | Contact Us |FAQs |About OSHA

Bookmark and Share, QuickTakesNewsletter,RSS FeedsRSS Feeds, Feedback StarWas this page helpful? Occupational Safety & Health AdministrationWe Can Help

What's New | Offices, OSHA logo,Home, Workers

Regulations, Enforcement, Data & Statistics,Training,Publication Newsroom, Small Business, Anti-Retaliation, Description for 8099: Health and Allied Services, Not Elsewhere Classified

Division I: Services | Major Group 80: Health Services

Industry Group 809: Miscellaneous Health And Allied Services, Not

8099 Health and Allied Services, Not Elsewhere Classified

Establishments primarily engaged in providing health and allied services, not elsewhere classified. Offices and clinics of health practitioners are classified according to their primary activity in Industry Groups 801 through 804.

Artists, medica / sztuka medyczna

Blood banks/bank krwi

Blood donor stations/stacje krwiodawstwa

Childbirth preparation classes/ klasy przygotowań do porodu

Health screening service/usługi posiewowe

Hearing testing service/ testowanie słuchu

Insurance physical examination service, except by physicians/badania fizyczne  dla ubezpieczycieli z wyjątkiem lekarzy

Medical photography and art/fotografia medyczna i artystyczna

Osteoporosis centers’/centrum osteoporozy

Oxygen tent service/  usługi tlenowe

Physical examination service, except by physicians/ badania fizyczne z wyjątkiem lekarzy

Plasmapheresis Centers/Centrum plazmoforezy

Sperm banks /Bank spermy

SIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act  |   Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY, www.OSHA.gov       

https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=203&tab=description

Wyszczególniony w rejestrze w Waszyngtonie zakres usług firmy Poltransplant to “ taki kamuflaż słowny na straszące badania okresowe typu "grużlica" czy "rak", za pomocą badań laboratoryjnych, biopsji i całej tej twórczości "artystów medycznych" , symulujących dbałość o zdrowie czy leczenie goja i jego zwierząt. Jest to rosyjska ruletka diagnostyczna, bo na kogo  wypadnie, to tego bęc. Centra plazmaferezy zajmują się przerabianiem krwi pobranej od gojów "honorowo" i przypuszczam, że te pejsate bezduszne wampiry wzmacniają się sami tymi "produktami" oraz drogo je sprzedają na rynku  chirurgiczno-transplantologicznym.”-  komentuje nieustraszona lekarka demaskująca upadły światowy, niewolniczy prywatny system z Watykanem na czele.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 Łowicz, 04.09.2015r.


 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Nieustraszona lekarka komentuje:
  Na tej stronce o hodowli myszy zawarta jest ustawa o ochronie zwierząt, gdzie w szczególności polecam zapoznanie sie z art. 34.4 o wytrzewianiu (patroszeniu) przed ustaniem odruchów oddechowych i mięśniowych, i gdzie to właśnie brednia o "śmierci pnia mózgu" zezwala na "patroszenie" na żywca koszernym rzeźnikom transplantologii zwierzę kręgowe, jakim jest też przecież czlowiek ! http://myszy.net/czy_mysz_jest.htm
 • Nieustraszona lekarka komentuje informacje prasowe
  "Jak ta banda kanibali i krwiopijców potrafi wszystkie swe parszywe geszefty tuszować i maskować pustymi sloganami ! " - tak komentuje lekarka poniższy fragment artykułu:


  "Dostawcy czołowego producenta implantów z ludzkiej tkanki w pogoni za zyskiem stosują nieetyczne metody – ujawniło dziennikarskie śledztwo prowadzone w 11 krajach.

  Recykling zwłok ratuje żywych: ścięgna pozwalają chodzić sportowcom po kontuzji, rogówka przywraca wzrok, skóra leczy rany, z kości wyrabia się implanty oraz klej chirurgiczny. Tylko w USA co roku sprzedaje się ok. 2 mln takich produktów. Przy okazji dochodzi do nadużyć.

  Firmy komercyjne powołują spółki non-profit zajmujące się pozyskiwaniem tkanki, która po obróbce staje się rynkowym wyrobem medycznym. Ponieważ ludzkie ciało jest cenne, i może przynieść od 80 tys. do 200 tys. dol. zysku, firmy te posuwają się do nielegalnych „zakupów”. W 2005 r. np. firma Biomedical Tissue Services kupiła od nowojorskich grabarzy tysiąc ciał, z których po cichu wymontowywała cenne fragmenty.

  Podobne wydarzenia miały miejsce na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Estonii, na Łotwie. Ludzkie „produkty” trafiały do RTI Biologics, czołowego amerykańskiego producenta implantów przygotowywanych z ludzkiej tkanki.

  Do nadużyć dopuszczają się głównie firmy amerykańskie: kontrola jest słaba, a oprócz możliwości nadużyć, istnieje ryzyko przeniesienia z dawcy na biorcę infekcji bakteryjnych, żółtaczki, wścieklizny czy HIV. Od 2002 r. FDA udokumentowała 1,3 tys. infekcji i 40 zgonów po wszczepieniu produktów z ludzkiej tkanki.

  Jak zapewnia wicedyrektorka Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Izabela Tyszkiewicz w Polsce do takich nadużyć nie doszło, a podejrzane w śledztwie firmy nie współpracują z żadnym z banków tkanek i komórek w Polsce. " koniec cytatu z notki prasowej
 • Niestety to sie dzieje obok nas
  Okolo roku temu w telewizi pokazali co najmnej dziwny wypadek piany kierowca spowodowal wypadek sprawca nie odniusl szczegulnych obrazen,natomiast pasazer byl ciedko ranny o dziwo ciezko rannego pasazera zabralo pogotowie a pianego kierowce usilowali wcisnac a nastepnie obezwladnic w smiglowcu ,facet na to nie pozwolil smiglowiec wyladowl ,oskarzono wiec pianego kierowce o zagrozenie w ruchu lotniczym .Pojawia sie pytanie gdzie chciano go zawiezc i co by sie stalo gdyby ten czlowiek nie stawial oporu. bo chyba nie jest to normalne ze laduje sie do smiglow kogos kto nie wykazuje oznak powaznych uszkodzen ciala, komu tak bardzo zalezalo zeby ,,mu pomoc,, moze nie znam szczegolow i sie myle w ocenie tej sytuacji jesli ktos zna zapraszam do wpisu............
 • @
  Korzyści finansowe z promowania aborcji oraz handlu tkankami ludzkimi są obecnie jednym z najlepszych business'ow w rękach Żydów.
  Matki-surogatki, adopcja i hodowla dzieci przez homoseksualtistów, bio-roboty, maszyny do zabijania Gojów, donacja krwi i organów po często przyśpieszonej śmierci, ... "Częsci" muszą być świerze!
  Do tego handel sziksami jest legalny w Izraelu - "Wycieczki, które oferujemy w naszym biurze zapewnią Tobie niesamowitą przygodę. Blondynki mile widziane. Paszport przechowamy w bezpiecznym miejscu."

  Jak pouczał syn żydowskich emigrantów z Polski, główny „architekt” ataku na Irak, niedawny dyrektor Banku Światowego, i tzw. neo-konserwatysta Paul Wolfowitz: „Im więcej uśmierconych niemowląt teraz, tym mniej przestępców później”.
  Podobno picie krwi tych niemowląt przedłuża młodość Żydom. Do tego, wielu z nich chce mieć niebieskie oczy.

  A duszę Chrześcijanina? No. No. Tylko nerki.
 • Administrator Neon 24 manipuluje i dyskryminuje nasze artykuły !
  Szanowni Państwo,

  około godziny 11,00, po 2 godzinach od opublikowania tego artykułu było ponad 1712 wejść a obecnie jest zaledwie 980.
  Jest to dowód, że redakcja Neon 24 manipuluje !

  Niestety nie reaguje jej szef na nasze skargi w tej sprawie.

  Zobaczcie państwo jak błahe tematy sa promowane a niektórzy blogerzy wbrew regulaminowi publikują po kilka postów w ciągu dnia.

  Polski Obywatelski Ruch Oporu
 • Konieczne szkolenie ratowników drogowych !
  Motocyklista, który dziwnym zbiegiem okoliczności zjechał z pustej jezdni i nagle znalazł się na polu, stracił przytomność a osoby , które zauważyły zdarzenie i przybyły na pomoc nie potrafiły jemu pomóc. Stały bezczynnie nad nieprzytomnym człowiekiem i nawet nie zdjęli mu uciskającej go kominiarki a jedynie kask. Smutne jest, że tak niewiele osób wie jak należy udzielać pierwszej pomocy przy wypadkach.
 • Profesor talar oskarża lekarzy o zabijanie pacjentów !
  http://supernowosci24.pl/profesor-talar-oskarza-lekarzy-o-zabijanie-pacjentow/
 • Nieustraszona lekarka komentuje:
  Stan ślepego zaufania i poddawania się wszelkim torturom koszernych macek rzeźniczo – trucicielskich potworów ze ” służby zdrowia” czyli slużby śmierci NFZ – narodowego funduszu zgonów, to efekt długoletniego urabiania umysłów ludzi nowoczesną „nauką” , szeroką i „oficjalnie” dostępną propagandą jakoby bezpłatnej „profilaktyki” na czele z „walką” na polu bitwy z „rakiem” !!!

  Oczywiście z „naukowymi” kłamstwami, podstępnym wyrafinowaniem w zastraszaniu „zarazami” i wyrachowaniem otwarto wrota uczelni medycznych z programami Rockefelera dla przyszłych medyków wywodzących się z ludu, bo takim przecież „swoim” lekarzom czy rdzennym aptekarzom noszących oryginalne nazwiska można przecież w pełni UFAC i to tym bardziej, jeśli się ich osobiście zna !!!

  Ten kredyt ślepego zaufania wobec ludzi w niewinnej bieli, udzielony przez naszych przodków w „czasach pokojowych” z „bezpłatną” służbą „zdrowia” doprowadził do nieopisanych cierpień i przedwczesnych zgonów niezliczonych milionów ludzi na madejowych łożach tortur żydowskiej inkwizycji rabującej najpierw składkową gotówkę z docelowym uśmiercaniem na raty żydowską antymedycyną, żeby „bydło gojskie” i jego swojscy lekarze oraz policjanci i wojskowi przypadkiem się nie zorientowali i w panice nie stratowali swoich bezwzlędnych oprawców.

  Dlatego też ogłaszam ALARM najwyższego niebezpieczeństwa z zagrożeniem dla zdrowia, życia i majątku wszystkich Polaków w tej bezlitosnej WOJNIE CHEMICZNO – BIOLOGICZNEJ I GOSPODARCZEJ prowadzonej przez żydowskie korporacje chemiczne nieustannie i coraz to bardziej bestialsko od przeszło stu lat we wszystkich krajach, które wcześniej napadły i skolonializowały rabiniczne „pająki krzyżaki” z myckami na chytrych czerepach i ich chemiczna diaspora żydowskich korporacji z narzuceniem terrorystycznej dyktatury skorumpowanych kryminalnych organizacji nierządowych, rozbudowywujących za podatki ludzi kolejne miejsca koszernej kaźni dla zastraszonych i obrabowanych gojów tą czy inną propagandą „raka” czy chorób „cywilizacyjnych” !

  http://cozl.eu/index.php/aktualnoci-mainmenu-2/496-podpisanie-i-wmurowanie-aktu-erekcyjnego-pod-rozbudow-i-modernizacj-centrum-onkologii-ziemi-lubelskiej-im-w-jana-z-dukli
 • Odblokowywanie mózgu za pomocą 3 łatwych ćwiczeń !
  Polecamy 3 ćwiczenia do zsynchronizowania mózgu i umożliwienia prawidłowego przepływu energii.
  Pomimo, że wersja jest w j.niemieckim to można zobaczyć jak należy je wykonywać.
  Mózg niezsynchronizowany jest mózgiem podatnym na nałogi łącznie z nałogiem komputerowym, czy nałogiem posługiwania się telefonem komórkowym, nałóg do kawy, papierosów, seksu itp.
  https://www.youtube.com/watch?v=IjbUvjcUBEw
 • Odblokowywanie mózgu Dzieci za pomocą 3 ćwiczeń
  Polecamy ćwiczenia dla dzieci nadaktywnych :
  Dr. Manfred Doepp über Kinder und 3 Übungen zum entswitchen! www.deswitch.com
  https://www.youtube.com/watch?v=IjbUvjcUBEw
 • @LOWPORO 19:20:32
  Oto co więcej proponuje Dr. Manfred Depp znajdziecie w poniższym linku :

  http://www.humanfirewall.com/DE/videoinformation.htm#entswitchen
 • Nieustraszona lekarka pisze:
  Jeszcze przed erą mojego "pisania" na blogu gościnnej Astromarii gdzieś wyczytałam, że wszystkie partie mają artystyczną wolność grania na emocjach, pisania i mówienia czegokolwiek, wzajemnego "zwalczania" się i opluwania i tylko jednej wspólnej TAJEMNICY nie mogą ujawnić, którą jest korupcja wszystkich ich członków przez wielką farmację, której "szefem" jest kanibal Netanjahu !

  Cóż z tego, że wiele blogów pisze o różnych "objawach" tego militarnego systemu absurdów, ale nie ujawnia jego wspólnego mianownika ?

  "Głupota ludzka jest najtańszym surowcem, z którego robi się największe pieniądze !"

  A tak ogólnie to ten system trzyma się z ledwością na bardzo już chwiejnych trzech filarach "łacińskich" z papieru, na takim pejsatym trójnogu !

  Pierwszy filar to "religia", drugi to "prawo", trzeci "medycyna" w iluzji teatrów "państwowych" ze wszystkimi aktorami scen polityczno-religijnych.

  Reklama jest dźwignią handlu, gdzie współczesne masowe mendia nadają ton zahipnotyzowanemu motłochowi, egoistycznym lunatykom pędzących w przepaść.

  Ci nieliczni, którzy mają nietypowe gusta, krytyczną zdolność logiki i poczucie estetyki nie pasują w ramki tego teatrzyku sprzedawców dymów i żeby sobie ulżyć piszą dla jeszcze myślących, skłaniają do refleksji i do odwagi wzięcia swojego życia we własne ręce.
 • Nie wierzmy w iluzję nie-rządów, żydowskiej unii podżegaczy wojennych i całego tego propagandowego piekła !
  http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3262-komisja-europejska-podjela-decyzje-do-polski-moze-trafic-nawet-80-tys-uchodzcow-na-nasz-koszt
  nieustraszona lekarka komentuje powyższy link: " Nie mam zdrowia na te "decyzje" samozwańców i dlatego podjęłam decyzje nie przejmowania się ludżmi, którzy wierzą w iluzję nie-rządów, żydowskiej unii podżegaczy wojennych i całego tego propagandowego piekła !"
 • @LOWPORO 19:16:02
  Szanowni czytelnicy !

  Oto poniżej prawidłowy link do ćwiczeń służących odblokowywaniu, synchronizowaniu mózgu.

  https://www.youtube.com/watch?v=fXQqvMjKeec

  Z pozdrowieniami autorki
  Maria i Teresa
 • @LOWPORO 21:17:37
  RayChip ist der erste Schritt!

  RayChip macht das Handy weniger schädlich!

  RayChip ist für ein gesünderes Leben!

  Die gesunde Wahl, wenn man ein Handy benutzt!

  Poniżej link do informacji o możliwości ochrony przed elektrosmogiem poprzez chip do telefonu komórkowego zbudowany z kryształów i z anielskim symbolem ochronnym, przyklejany do telefonu komórkowego.

  http://www.humanfirewall.com/DE/RayChipelektrosmogschutzmobilfunkhandy.htm

  Sie bekommen 2 RayChip für € 30,-
  Auszug aus dem Energiemedizinisches
  Gutachten über den RayChip: "Die untersuchten informierten RayChip bewirken eine Verbesserung der energiemedizinischen Kriterien Energie, Information und Funktionsstatus. Die Ergebnisse sind statistisch signifikant bis hoch signifikant."
  Das Gutachten in PDF Hier klicken

  RayChip bestellen Hier klicken
 • @LOWPORO 23:18:29
  Jest to wyjątkowo dziwne, że tak ważne, poruszane przez Państwo tematy, spychane są jakoś tak bardzo szybko z ekranu, zamiast być lokowane na czołówce.
  Kiedyś słuchałem w radio jak jedni rodzice, mówili z dumą, że wyrazili zgodę na pobranie narządów od ich "zmarłego"dziecka. Teraz już wiemy, jaka to była śmierć. Chyba, że była to radiowa ściema w reklamy tego procederu.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930