Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

WŁADZE KOŚCIELNE ZA HOLOKAUSTEM NA NARODZIE POLSKIM !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Władze kościelne nie przeciwstawiły się szatańskim planom niszczenia życia poprzez powstanie bazy hydroszczelinowania, podziemne wstrzykiwanie skroplonego CO2, rozsiewanie toksycznych chmur, przymus szczepionkowy, przekaźniki telefonii...

Władze kościelne i rozgłośnie katolickie współdziałają w Holokauście na Narodzie Polskim !  

 

 

 

 

 Łowicz, 22.10.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wielokrotnie występował do hierarchów kościelnych jak też do dyrekcji rozgłośni katolickich; Radia Maryja, Radia Victoria, aby opowiedzieli się po stronie okradanego i zniewalanego Narodu Polskiego oraz ostrzegali przed zagrożeniami sprowadzanymi przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli.

Brak reakcji na nasze wystąpienia do: Biskupa Łowickiego, Episkopatu, Arcybiskupa Łódzkiego i innych Biskupów, proboszczów, kanoników i księży oraz rozgłośni katolickich, dowodzi ich współudziału w niszczeniu Narodu Polskiego i Polski !

Wielokrotne próby przekonywania redaktorów Radia Victoria do ostrzegania przed niebezpieczeństwami spotkały się zodmową uzasadnianą zakazem księdza dyrektora i Biskupa Łowickiego.

Nie doszło do udziału T.Wojda w audycji Radia Maryja pt.: Piękna nasza Polska cała” z powodu zastrzeżenia redaktora aby skupić się wyłącznie na zagrożeniach związanych z podziemnym składowaniem skroplonego CO2 a całkowicie pominąć temat niebezpieczeństw związanych z oddaniem terytorium Polski w ręce niszczycielskich, obcych koncernów wydobywczych bogactw naturalnych. Takie zastrzeżenie było nie do przyjęcia dla naszej organizacji, bezkompromisowo występującej w obronie Narodu Polskiego, również na forum międzynarodowym (Petycja Parlamentu Europejskiego 0578-2012).

Należy przy tym dodać, że Radio Maryja słynie z promowania wydobywania gazu tzw. “łupkowego” jako szansy dla Polski a całkowicie pomija fakt, że jest to nie tylko zagrożenie dla środowiska ale nade wszystko jest oddaniem terytorium Polski we władanie obcych koncernów wydobywczych.

Polski Obywatelski Ruch Oporu zrodził się na gruncie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, którapowstała  w lutym 2011r. z potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom, sprowadzanym przez władze publiczne wszelkich szczebli. Na forum ogólnopolskim zaistniała poprzez protest "Przeciw Naturze 2000", "podziemnemu składowaniu C02 i wydobyciu gazu łupkowego", umieszczony na  petycje.pl., oraz protest przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: www.petycje.online.com.  

Inicjatywa wykazała się determinacją również w walce z innymi zagrożeniami jak np.: podzielniki ciepła, maszty telefonii bezprzewodowej na terenach zamieszkałych, budowa ciągu zbiorników wodnych na rzece Bzurze w ramach rozwoju obcego kulturowo rybołówstwa w powiecie łowickim, budowa bazy hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu, powstanie odwiertu gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna oraz przeciw GMO, antypolonizmowi i degrengolada w kulturze, niszczeniu polskiego rolnictwa, sfałszowaniu wyborów parlamentarnych w 2011r. i wielu innych.

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/11/odwazne-polki-konfrontuja-zydlacki-pokaz-supremacji-w-lowiczu/,

https://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

Oto poniżej nasz artykuł o podjętych działaniach w obronie Narodu Polskiego:  

http://bejda.blogspot.de/2012/03/dlaczego-biskup-owicki-zakaza.html

 • W związku niebezpieczeństwem grożącym mieszkańcom Kutna, Łowicza i okolic, wynikającym z objęcia tego terenu:koncesjami dla amerykańskiej firmy FX Energy Poland na rozpoznawanie i poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, automatycznie z mocy ustawy zmieniającej się w koncesje na wydobywanie tychże węglowodorów (odwiert w Gołębiewie Nowym),
 • koncesją dla Elektrowni Bełchatów na deponowanie skroplonego CO2 w pokładach struktury geologicznej Wojszyce obejmującej wspomniany teren, (odwiert w Julianowie)

Teresa Wojda w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej podjęła następujące działania:

 • Rozmowa ze starostą łowickim i złożenie pisma w dniu 17.02.2012r. (treść tego pisma w artykule:http://bejda.blogspot.com/2012/02/smiercionosny-ogromny-podziemny-magazyn.html
 •  telefoniczne rozmowy z radnymi powiatowymi, z kapłanami kilku parafii,
 • spotkanie z przewodniczącym rady powiatu łowickiego,

 • wielokrotne, bezskuteczne próby przekonania redaktorów Radia Victoria do ostrzegania społeczeństwa przed niebezpieczeństwami. Odmowę uzasadniono zakazem księdza dyrektora i Biskupa Łowickiego.

 • nawiązanie kontaktu z redaktorem Radia Maryja, który zaprosił T.Wojda do udziału w audycji "Piękna nasza Polska cała" z jednoczesnym zastrzeżeniem uniknia tematu gazu ziemnego a ograniczeniem się tylko i wyłącznie do tematu składowania CO2.Krytyczne wypowiedzi na temat wydobywania gazu ziemnego stanęłyby w sprzeczności z obraną przez radio linią popierania wydobycia gazu ziemnego.

 • przedstawienie zagadnień zagrożeń na forum Koła Gospodyń w Urzeczu (T.Wojda była wieloletnią, aktywną działaczką w latach 90- tych XX wieku ) połączone z wręczeniem stosownej korespondencji i wywieszeniem odezwy w oknie Domu Ludowego w Urzeczu.

 • wręczenie odezwy sołysowi w Sobockiej Wsi z intencją przekazywania od domu do domu.

 • rozdawanie wydruków odezwy w Bąkowie Dolnym, Wojszycach, Szewcach, Julianowie,

 • spotkanie z mieszkańcami wsiJulianów, gdzie jest już przygotowany odwiert do wstrzykiwania skroplonego CO2, na gruntach m.in. wójta gminy Krzyżanów. Jesteśmy w posiadaniu fotokopiipostanowienia wójta gminy Krzyżanów, które można nazwać kuriozalnym wyrokiem śmierci dla mieszkańców nie tylko gminy Krzyżanów.Ten dokument został wydany bez uzasadnienia a co najgorsze bez podania do publicznej wiadomości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wójt w swojej kampanii wyborczej, jesienią w 2010r. reklamował ten odwiert jako geotermalny przy tym obiecywał mieszkańcom doprowadzenie energii cieplnej do ich domostw.

 • spotkanie w Wojszycach z osobą, która poinformowała, że26 lutego w Gajewie, gmina Żychlin, doszło do krótkotrwłego, wyraźnie odczuwalnego trzęsienia ziemi,

 • wywieszenie na 15 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu "Odezwy do mieszkańców Łowicza, Kutna i okolic",

 • wywieszenie odezwy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łowiczu oraz rozdawanie małego formatu odezwy pracownikom tego urzędu.

 • akcja informacyjna w dniu 28 .02.2012r. przed i podczas sesji rady powiatu łowickiego, połączona zwyeksponowaniem przez delegację Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi baneru "Truciciele precz z naszej ziemi". Akcja ta spotkała sie żywym zainteresowaniem mediów jak też przypadkowych petentów starostwa, radnych i zaproszonych na sesję gości - stypendystów starosty.

 • Przekazanie pisma przez T.Wojda do przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z jednoczesnym zaapelowaniem do radnych o szybkie uporanie sie z problemami kadrowymi i niezwłoczne podjęcie działań w obronie społeczeństwa przed katastroficznym zagrożeniem.

Na koniec wystąpienia T.Wojda zwróciła się do obecnej na sali młodzieży, aby ta zechciała zainteresować się zagrożeniami , bo "chodzi tu przecież o waszą przyszłość, Chciejcie tu żyć, tu jest wasze miejsce. Upomnijcie się o swoje prawo do życia w bezpiecznym środowisku".

Uwaga !  

Zdjęcia wprowadzone przez M.Bejda, która od sierpnia 2011 r. do lutego 2012r. była administratorem bloga:bejda.iddd.de, założonego przez K.Puzynę a podarowanego Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, zostały wykasowane po bezpodstawnym i bezprawnym zlikwidowaniu kont:mariakonstancja2@gmail.com orazlowobywatel@gmail.com .Oto tytuły usuniętych zdjęć : "Fotokopia postanowienia Wójta Gminy Krzyżanów z 2010r. na wykonanie otworu badawczego Kaszewy-1 w Julianowie k. Kutna. Odezwa w oknie Domu Ludowego w Urzeczu. Na 15 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu widnieje nasza odezwa. Delegacja naszej inicjatywy w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu."

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU27 września 2014 00:21

J.E.Ks. Prof. Łowicz, 04.06.2013 r.

Biskup Łowicki

Andrzej Franciszek Dziuba

Wasza Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W związku z brakiem reakcji na naszą prośbę z dnia 03.06.2013r. o spotkanie z Jego Ekscelencją ( prośba w załączeniu, bez nr. przyjęcia na dziennik kurii, z polecenia Prałata Wronki ) zwracamy się z prośbą o pomoc w ratowaniu terenu Diecezji Łowickiej przed planami zniszczenia na wskutek realizacji polityki rządu, który sprawuje władzę w Polsce nielegalnie, ponieważ został wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów. Władze wszelkich szczebli w Polsce nie mają dokumentów potwierdzających posiadanie legitymacji prawnej Narodu Polskiego do sprawowania władzy w Polsce, Ojczyźnie Narodu Polskiego, co sprawcy potwierdzili w skierowanej do nas korespondencji.

Na nasz list z dnia 21.03.2012r. skierowany do Jego Ekscelencji do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

W Łowiczu powstała baza hydroszczelinowania na ul. Ekonomicznej 2 a jej otwarcie planowane jest w czerwcu 2013r. Z tej bazy, lada moment, będzie wyjeżdżać codziennie ponad 200 ciężkich pojazdów z toksycznymi mieszankami w celu obsługi odwiertów geologicznych węglowodorów na terenie Diecezji Łowickiej jak też na dwie trzecie terytorium Polski. Spowoduje to niewyobrażalne i nieodwracalne szkody dla środowiska życia człowieka a więc baza ta stanie się bramą do piekła w Polsce. Prokurator Rejonowy w Łowiczu uznał wszystkich mieszkańców Łowicza za pokrzywdzonych powstaniem tej trucicielskiej bazy na osiedlu Bratkowice w Łowiczu (postan. z 29.10.2012r. Ds.765/12).

Już jest zatruta woda w wodociągu miejskim w Łowiczu a władze wszelkich szczebli w Polsce ignorują nasze wołanie o zdrową, czystą wodę. Nasz “List otwarty do Przezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. w obronie Polski i Narodu Polskiego jest obecnie rozpatrywany przez Parlament Europejski i Komisje Europejskie jako petycja 0578/2012.

Apelujemy, aby Kościół Łowicki nie uczestniczył w otwarciu trucicielkiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu oraz aby przeciwstawił się szatańskim planom niszczenia życia poprzez nie tylko powstanie tej bazy hydroszczelinowania ale również podziemnego wstrzykiwania skroplonego CO2, rozsiewania toksycznych chmur, przymusu szczepionkowego, przekaźników telefonii bezprzewodowej na osiedlach ludzkich.

Ze względu na wyjątkowo niebezpieczne oddziaływanie na zdrowie ludzkie masztu Radia Victoria i przekaźników telefonii bezprzewodowej, oczekujemy niezwłocznego przeniesienia masztu Radia Victoria na teren odległy od osiedli ludzkich jak też respektowania zarządzenia Papieża Benedykta XVI i spowodowanie usunięcia przekaźników telefonii bezprzewodowej z obiektów i terenów kościelnych.

Ponadto apelujemy o niedopuszczanie do wykorzystywania autorytetu Kościoła Katolickiego do pseudo konsultacji społecznych w realizacji planów nielegalnych władz w Polsce zamiany terytorium Polski w pola wydobywcze. Przykładem tego jest wykorzystanie obiektu Kolegiaty w Wejherowie w dniu 1.06.2013r. na spotkanie mieszkańców z przedstawicielami rządu i Parlamentu Europejskiego w kwesti odwiertów gazu i ropy naftowej.

Oprócz tego apelujemy o usunięcie z obiektów kościelnych znaków masońskich a szczególnie podmienionych w ostatnim czasie krzyży ze znakiem najgroźniejszej sekty scjentologów.

Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania

Z prośbą o modlitwę

Teresa Wojda, Maria Bejda, Krzysztof Szczurko

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 Załączniki:

1. List do Biskupa Łowickiego z 21.03.2012r.

2. Prośba o spotkanie 03.06.2013r.

3. Plakat “Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce”.

4. Informacja “Polska Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego”.

5. List otwarty T.Cichockiego o zamachu stanu w Polsce.

6. Kopia emaila do Prałata Kolegiaty w Wejherowie.Prezes T.Wojda przed rezydencją Biskupa Łowickiego. Rozmawia przez domofon z siostrą zakonną i prosi o umożliwienie rozmowy delegacji Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu z Biskupem Łowickim.

 

Krzysztof Szczurko towrzyszył T.Wojda i M.Bejda w rozmowach w Kurii Diecezjalnej z

kanclerzem o to aby Biskup stanął w obronie mieszkańców diecezji przed

zagrożeniamisprowadzanymi przezuzurpatrskie władze wszelkich szczebli w Polsce.

Prezentuje pismo o osobiste spotkanie delegacji PORO z Biskupem A.Dziubą.

 

 

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU27 września 2014 00:22

 

Łowicz 21.03.2012 r.

 

J.E.Ks. Prof.

Biskup Łowicki

Andrzej Franciszek Dziuba

Wasza Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,
w imieniu wielotysięcznej grupy diecezjan skupionych wokół Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi zwracamy się o pomoc i poparcie działań w obronie terenu Diecezji Łowickiej przed planowaną zagładą.

 

Teren diecezji został objęty działaniem koncesji na wydobywanie węglowodorów i innych bogactw naturalnych oraz koncesją na składowanie w strukturach geologicznych skroplonego CO2, co w swoich skutkach przyczyni się do degradacji środowiska poprzez zatrucie wszelkich zasobów wodnych, skażenie powietrza, trzęsienia ziemi itp.

Nasz urodzajny, rolniczy teren zamieni się w jedno wielkie pole wydobywcze a w związku z tym mieszkańcom tego terenu grożą wywłaszczenia z ich posiadłości, z prawem dochodzenia roszczeń tylko na drodze sądowej.

Pozostawienie jedynie drogi sądowej do dochodzenia roszczeń przez obywateli stawia ich na przegranej pozycji, bo wszystkie sprawy biednych obywateli załatwiane są w polskich sądach negatywnie,według niepisanej a powszechnie znanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości.

W obliczu istniejącego realnie zagrożenia, bo już działa wiertnia ropy i gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna, gdzie zastosowano metodę szczelinowania hydraulicznego, polegającą na zużyciu ogromnych ilości wody i trucizn, jak też już przygotowanego odwiertu w Julianowie k.Kutna do wstrzykiwana pod ziemię skroplonego CO2, zawierającego substancje rakotwórcze, mutagenne i inne, zwracamy się do Jego Ekscelencji, Najczcigodniejszego Księdza Biskupa, z gorącą prośbą o wyrażenie poparcia dla naszych działań a także o wsparcie duchowe społeczeństwa Diecezji, aby wyzwoliło w sobie odwagę stawania w obronie prawa do życia na tym terenie.

Najprzewielebniejszy Księże Biskupie, prosimy również o pomoc w akcji informacyjnej, aby ostrzeżenia dotarły do każdego mieszkańca diecezji poprzez Radio Victoria jak też poprzez ogłoszenia parafialne a także inne media.

Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania

Z prośbą o modlitwę

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu

 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Łowicz, 19.02.2013 r.

Sąd Rejonowy w Łowiczu

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej w Łowiczu

Zażalenie

na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, w sprawieDS 1909/12o odmowie wszczęcia śledztwa, w związku ze zgłoszeniem przez : Marię Bejda, Teresę Wojda, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, Łowicz, Os. Kostka12/9,przestępstw wymuszeń rozbójniczych z art. 282 kk ,a nie jak błędnie podaje prokurator, tylko przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych z art. 231 kk.polegających  na:

 • dokonanym usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie Teresy Wojda, zam. Łowicz, Os. Kostka 12/9

 • dokonanym usiłowaniu zamachu na mienie i siedzibę prawną Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCHU OPORU, Łowicz, Os.Kostka 12/9

 • dokonanym  usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie wszystkich mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Os. Kostka12 w Łowiczu
 • dokonanym usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie poszczególnych mieszkańców bloku Kostka 12  oraz bloku Kostka 10 w Łowiczu

przez :Krzysztofa Kalińskiego, Burmistrza Miasta Łowicza Joannę Mika, dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, działającą z upoważnienia i nakazu Burmistrza Miasta Łowicza Jan Skomiała wykonawcy inwestycji, jedynego uczestnika wielu przetargów w ZGM

Uzasadnienie:

Odmowa wszczęcia śledztwa zawiera błędy formalne i merytoryczne a treść tej odmowy całkowicie odbiega od naszego zawiadomienia.Zawiadomienie nasze dotyczyło art. 282 kk wymuszenia rozbójniczego a nie jak pozbywa prokurator z art. 231.kk.Nasz wniosek dotyczył grupy przestępczej powiązanej ze sobą rodzinnie i towarzysko:Krzysztof Kaliński, Joanna Mika, Jan Skomiał,działającej na terenie Łowicza już od wielu lat, przy pobłażliwości Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i Sądu Rejonowego w Łowiczu w poczuciu bezkarnościa nie jednoosobowo Burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego.

Przedmiotowy wniosek złożony został nie jednoosobowo, nie prywatnie lecz przez Marię Bejda, Teresę Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, jak też w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Organizacje te mają siedzibę prawnie usankcjonowaną w mieszkaniu własnościowym prezesa Stowarzyszenia.

Prokurator nie uwzględnił następujących dowodów przestępstwa:

 •  przeprowadzenie  inwestycji ze z góry założonymi wadami prawnymi w umowie i w dokumentacji technicznej z zastosowaniem szkodliwych dla zdrowia i życia materiałów, celem uzyskania maksymalnego, nieuprawnionego zysku przy jak najmniejszych nakładach.Dowód: dopiero po interwencji mieszkańców wywieszono na klatkach zawiadomienie cyt: “Informujemy, że przejście pionu kanalizacyjnego przez strop, będzie zaprawione przez wykonawcę”.
 • Zaplanowana inwestycja została obarczona z góry założonymi niedoróbkami, sugerującymi aby mieszkańcy zaprawiali stropy biorąc kielnię do ręki lub zatrudniali dodatkowo firmy, które będą poprawiały po wykonawcy, który zgarnie składane  przez lata fundusze a nas pozostawi z kłopotem
 • wymuszenie  inwestycji, zrealizowanej pośpiesznie i z naruszeniem praw obywatelskich jak też pomimo braku jakichkolwiek awarii, wobec zapewnień na corocznym Walnym Zebraniu Wspólnoty o niepodejmowaniu remontów, przy pisemnym sprzeciwie Pana R. Płóciennika i Teresy Wojda
 • nieprzyjemne zapachy, które rozchodziły się z piwnic po klatkach schodowych przed zebraniem Wspólnoty 04.06.2012r., natomiast ustąpiły po nie zgłoszeniu sprzeciwu przez większość mieszkańców, przy jednym pisemnym sprzeciwie R.Płóciennika, członka zarządu Wspólnoty Zarządu. Ustanie nieprzyjemnych zapachów wzbudziło po czasie uzasadnione podejrzenie mieszkańców o sztuczne wywołanie takich zapachów dla uwiarygodnienia nagłej konieczności tej inwestycji instalacji wodno- kanalizacyjnej

 • inwestycja zrealizowana została przez słynącego z nierzetelnego wykonawstwa  pracownika ZGM , w ramach stworzonej specjalnie na potrzeby wydrenowania  funduszu remontowego firmy J. Skomiała „Instalatorstwo C.O i W.K. Jan Skomiał Os.Kostka12 ”. Jej właściciel  zasłynął z ukrytej dziury w kominie, która przez 6 lat podtruwała mieszkankę sąsiedniego bloku o czym pisał „Nowy Łowiczanin”. Oprócz tego wadliwie wykonał instalację c.o. na Os. Kostka 1 w Łowiczu. Przy tym wykonawca był prześladowcą T. Wojda dręczył, poniżał i pokpiwał się w asyście pracowników ZGM i osobiście J. Mika

 • wymuszenie na mieszkańcach obecności przez 2 dni od godz. 8 do 17 w mieszkaniu pełnym hałasu i kurzu i toksyn, bez dostępu do wody i toalety co równoczesnie wymuszało  konieczność rezygnacji  z zatrudnienia czy innej działalności

 • podstępne zdobycie przez pracownice ZGM podpisu R. Płóciennika, członka zarządu Wspólnoty pod pełnomocnictwem dla dyrektorki ZGM w sprawie syg.akt 1C/480/12

Konieczne jest wnikliwe zbadanie innych, wcześniej dokonanych wymuszeń i działań na krzywdę i szkodę mieszkańców Łowicza, ujętych  w naszym zawiadomieniu z dnia 09.01.2013r. :

 • wymuszeń rozbójniczych bezpodstawnej i nieuzasadnionej wymiany desek podlicznikowych w bloku Os. Kostka 12 w Łowiczu

 • wymuszeń rozbójczych wbrew woli i na szkodę mieszkańców wprowadzenia sprzątania klatek schodowych przez nieznaną firmę z Łodzi.

 • wymuszeń rozbójniczych w należnościach za wodę większych niż wskazania wodomierzy w poszczególnych mieszkaniach bloku nr.12 a przy tym  usankcjonowanie prawne kradzieży wody i obarczenie dodatkowymi kosztami poszczególnych mieszkańców.

 • udaremnionego z naszego wniosku zamiaru wprowadzenia toksycznych wyparkowych podzielników ciepła w mieszkaniach na osiedlach w Łowiczu. Nasz wniosek o ukaranie winnych zamiaru trucia mieszkańców rozstrzygany był pod szyldem listu żelaznego a winnych  nie spotkała żadna kara.Sąd Rejonowy w Łowiczu utrzymał w mocy wniosek Prokuratury Rejonowej w Łowiczu o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie IIK.p235/11.

 • uporczywe odmawianie udostępnienia polisy ubezpieczeniowej Bloku na Os. Kostka 10, na szkodę Marii Bejda, zam. Kostka10/7,  której mieszkanie zostało zalane na wskutek dziurawego dachu oraz pisemne poświadczenie przez ZGM nieprawdy o stanie dachu i budynku, co spowodowało że  nie  uzyskała żadnego odszkodowania, pomimo posiadania własnej polisy ubezpieczeniowej.

 • Wymuszanie udostępnienia mieszkania własnościowego Teresy Wojda irównoczesnego wymuszania na Stowarzyszeniu Regionalnym Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU udostępnienia swojej siedziby dla potrzeb zbędnej, wymuszonej inwestycjirealizowanej z naruszeniem praw organizacji jest pogwałceniem obowiązującego porządku prawnego.

           Jest to bezprawna ingerencja w organizację pozarządową.

Nie do przyjęcia jest interpretacja prokuratora, że bezprawny i bezpodstawny wniosek Joanny Mika ,dyr. ZGM do Sądu Rejonowego w Łowiczu o udostępnienie lokalu własnościowego Teresy Wojda nie stanowi przestępstwa.

Przeciwnie jest bezspornym dowodem w sprawie zamachu na siedzibę i mienie Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU a także na życie, zdrowie i mienie prezes Teresy Wojda.

Prokurator pomija najważniejszą kwestię, że stroną w sprawie nie jest tylko Teresa Wojda ale też organizacje mające osobowość prawną i podlegające przepisom o zabezpieczeniu majątku i dokumentów.To w prokuratorze Prezes T.Wojda i organizacje mające siedzibę w jej mieszkaniu własnościowym  powinny mieć swego obrońcę a nie spotykać się z lekceważeniem poprzez całkowite pomijanie.

Prokurator podważa powagę urzędu stwierdzeniem jakoby przedmiotem zawiadomienia było wykonywanie prac remontowych obejmujących cyt: “ wymianę desek podlicznikowych, montaż podzielników ciepła oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Teresa Wojda uważa, że prace te są zbędne.”

Prokurator pomija fakt, że wszystkie działania ZGM odbyły się na zasadzie wymuszenia w celu wydrenowania funduszy wspólnoty mieszkaniowej.

Prokurator  występuje jako obrońca  ZGM w temacie nie uprawnionych obciążeń mieszkańców za nie zużytą wodę a kradzioną przez osoby znane ZGM.Przenoszenie kosztów skradzionej wody na wszystkich mieszkańców bloku wg prokuratora” nie świadczy o zaistnieniu jakiegokolwiek czynu zabronionego.”To jest pobłażliwość dla okradania. To w takim razie w jakim celu instaluje się liczniki?Pan prokurator popiera ZGM, który kryje złodziei wody?

Nie ma i nie może być moralnego i społecznego przyzwolenia na okradanie mieszkańców, tym bardziej, że od ponad roku woda pitna w Łowiczu jest skażona a sprawcy tego, z winy prokuratury,  uchodzą bezkarnie. Prokuratura odrzuciła nasza skargę w tej sprawie bez wydania postanowienie, pozbawiając tym samym prawa do zażalenia.

Dyrektorka ZGM  nie spełniła obowiązku z art. 304 §1 k.p.k , art. 240 § 1 k.k. zgłoszenia organom ścigania natępujących przestępstwprzeciwko bezpieczeństwu powszechnemu:

 • z art. 163 k.k.  poprzez  utworzenie bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowiczu oraz na okoliczność trucia wody pitnej w Łowiczu z art. 129. k.k : “Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”  na okoliczność  sprzedaży gruntów firmie z USA pod bazę hydroszczelinowania.

 • art. 181.§ 1. “ Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 • art .163 kk, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy

Skoro dyrektorka ZGM nie spełniła obowiązku zgłoszenia w/w przestępstw, to dowodzi, że jest w grupie przestępczej, która dokonuje zamachu na życie i zdrowie mieszkańców miasta Łowicza.

Jej nie tylko obywatelskim ale nade wszystko służbowym obowiązkiem jako zarządcy, utrzymywanego z opłat mieszkańców było zgłoszenie tych przestępstw  do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.

Prokurator celowo pomija kwestię  naszego wniosku o ukaranie Burmistrza Łowicza i dyr. ZGM za usiłowanie narażania życia i zdrowia mieszkańców Łowicza  poprzez wymuszaniewprowadzenia toksycznych podzielników ciepła, rozpatrywanym jako list żelazny.

Toksyczne podzielniki wyparkowe ciepła nie zostały wprowadzone a za  udokumentowany zamiar winni nie ponieśli zasłużonej kary z powodu gwarancji listu żelaznego.

Pomimo popełnienia przez Burmistrz Łowicza i dyr. ZGM przestępstwa związanego z wymuszaniem montowania podzielników ciepła,oraz  nie zaprzestania przez nich narażania życia i zdrowia mieszkańców,prokuratura stosuje parasol ochronny, tak jakby list żelazny wydany był dożywotnio i był swoistego rodzaju dozgonnym immunitetem, co rozzuchwala do stosowania terroru, wymuszeń rozbójniczych i do popełniania najcięższych przestępstw zagrożonych najsurowszymi karami.

W związku z nie otrzymaniem odmowy wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie a wglądem T.Wojda do akt DS 1909/12, w dniu 18.02.2013r. (dowody w załączeniu) wnosimy o uznanie niniejszego zażalenia jako złożonego w terminie liczonym od 18.02.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Sprawa koncesji na gaz ziemny w okolicy Kutna.
28.09.2011r. 
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
W związku z moją telefoniczną interwencją w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie i rozmową z zastępcą kierownika Prokuratury wyrażam oburzenie, że w tej sprawie nie podjęto żadnych działań. Nie do przyjęcia jest działanie na zwłokę i oczekiwanie na postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu.Domagam się podjęcia działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych wobec faktu bezczynności Prokuratury Rejonowej w Kutnie. Z góry zastrzegam, że powoływanie biegłego sądowego w sprawie jest działaniem jedynie na zwłokę.
Podstawą działania Prokuratury powinien być argument uznanej powszechnie na świecie i udokumentowanej naukowo szkodliwości technologii szczelinowania hydraulicznego wydobywania gazu konwencjonalnego czy niekonwencjonalnego w okolicy Kutna, szczególnie na terenach objętych unijnym Programem "Natura 2000". 
Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i niskie zasoby źródeł wody jak też śmiertelne oddziaływanie na ludzi i katastrofalne na środowisko, nie powinno być wydane pozwolenie na wykonanie jakichkolwiek odwiertów, które jednocześnie naruszają polskie i unijne przepisy o ochronie środowiska.
Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r.Chemikalia używane do szczelinowania nie są zgodne z regulacjami unijnymi i są w Unii nielegalne.Nielegalne nie jest postępowe, szczególnie, jeśli niszczy podstawy życia w Polsce.
W aspekcie małych zasobów wody w Polsce -hydroszczelinowanie jest przestępstwem na Polakach. Mówić tutaj o postępie, o ekologicznych decyzjach jest nieodpowiedzialne. 
(blog: bejda.iddd.de )
Przeciwko wydobywaniu gazu ziemnego w okolicy Kutna przemawia też fakt braku jakiegokolwiek nadzoru nad utylizacją trujących i radioaktywnych odpadów. W tym przypadku Prokuratura Rejonowa w Kutnie powinna postawić zarzuty nie tylko właścicielowi koncesji firmie FX Energy Poland ale również organowi, który wydał te koncesje - Ministerstwu Środowiska w Warszawie.
Stawianie ponad względy humanitarne interesu obcych koncernów wydobywczych jest przestępstwem przeciwko ludzkości i interesom narodu i państwa a społeczeństwo ma bezwzględne prawo domagać się ścigania z największą surowością prawa.
Bezczynność Prokuratury dowodzi słuszności powszechnej społecznie wiedzy o niepisanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli Polski.
Maria Bejda
_______________________________________________________________________________

SPRAWA PODZIELNIKOW CIEPŁA

Prokuratura Rejonowa w Kutnie
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Dnia 4-10-2011 o godz. 22:57 Teresa Wojda napisał(a):
Prokurator Generalny w Warszawie
W związku z faktem uporczywego utrudniania mi dostępu,  jak i wypinania niewygodnych dla prokuratury dokumentów z akt sprawy II Kp 235/11 w tym również i dzisiaj przez Prokuraturę i Sąd w Łowiczu wnoszę o podjęcie niezwłocznych i skutecznych działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych.
Rozpatrywanie zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa z w pełni udokumentowanym przestępstem na szkodę moją i tysięcy mieszkańców Łowicza w sprawie niedopełnienia obowiązków poinformowania o szkodliwości narzucanych mieszkańcom rakotwórczych podzielników ciepła ma odbyć się jutro tj. 05.10.2011 r. o godzinie 14.00.
Nie do przyjęcia społecznie i skandaliczne jest łamanie prawa i praw obywateli przez prokuratorów.Źle świadczy o całym wymiarze sprawiedliwości, który nie może i nie powinien uchodzić za bezmiar bezprawia.
Z poważaniem 
Teresa Wojda
Dnia 22-09-2011 o godz. 16:53 Teresa Wojda napisał(a):
Prokuratura Okręgowa 
Zwracam się z prośbą o nadzór, aby Prokuratura Rejonowa w Łowiczu dokonała uzupełnień zawartych w moim załączonym wniosku, oraz o spowodowanie, aby żaden prokurator , a tym bardziej Kierownik Prokuratury nie utrudniał nikomu dostępu do akt, a tym samym nie działał na szkodę interesu publicznego biednych, pokrzywdzonych obywateli.
Zawód Prokuratora to zawód zaufania społecznego i jako obywatele mamy bezwzględne prawo żądać należytego wykonywania obowiązków a nie łamania praw biednych jakimikolwiek działaniami, które kładły by choćby cień podejrzenia o współdziałanie w celu uniknięcia odpowiedzialności przez funkcjonariuszy publicznych, osoby zobowiązane do dbania o bezpieczeństwo społeczeństwa.

bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

 

 

 

KOMENTARZE

 • @staszek kieliszek 02:25:29
  PASOŻYTÓW - SYNAGOGĘ SZATANA bronisz ??.
  Czy wiesz ? , że za niesienie krzyża z kaplicy cmentarnej do grobu płaci się ?.
 • "kamyczek" wrzucony do łowickiego podwórka
  Komentarz nieustraszonej lekarki i T.Wojda umieszczony na łowickim portalu :
  Oj, słyszę, że pejsate trole internetowe wyją "ajwaj", bo jak uderzyć w ich geszefiarski "stół" z przekrętami talmudycznego bezprawia, to zaraz się odzywają ich "nożyce". Nic tu po okupanckich parchach i ich geszeftach obcej administacji grabiącej i terroryzującej bezprawnie,bo wszystkie te parchate geszefty musiały ogłosić upadłość handlową i czort z wami na drogę donikąd albo do Birobidżanu !

  Wcześniejsi patrioci też już wiedzieli, co jest grane i niewzruszali się anonimowymi papierzyskami zaborczych "urzędów" sprawiając rozlazłym jak wszy po gaciach parchom ostry łomot :

  https://www.youtube.com/watch?v=Kr-udUHHLLU

  I w tym współczesnym "geszefcie" na Łowicz zatajone jest nazwisko jego "szefa" z powodu wrodzonego tchórzostwa parchów, którzy od wieków wysysają krwawicę z całego narodu polskiego, a teraz to planują skok na całą ziemię "podatkiem" katastralnym !

  #24 Geszeft 2015-10-19 10:38
  Cytuję Kaliński:
  to marionetka!
  Żydowski geszeft zarejestrowany w Waszyngtonie:
  URZAD MIEJSKI W LOWICZU

  L D-U-N-S® Nummer 424095548
  L Geschäftssitz Pl. Stary Rynek 1
  L Postleitzahl 99 400
  L Postalische Stadt Lowicz

  Land Poland
  W Länder-Code 616

  Postfach Stadt
  L Telefon Nummer 468309151
  W Fax Nummer 468309160

  Name Hauptverantwortlicher BRAK NAZWISKA "SZEFA" !!!
  W Tätigkeit (SIC) 9111

  Niejaki "Kaliński" grający rolę burmistrza Łowicza to :

  #23 Kaliński 2015-10-19 10:35
  to marionetka! Nic nie wygrał, bo został namaszczony przez zydowstwo w sfałszowanych wyborach do dalszego niszczenia miasta w ramach prywatnej firmy jaką jest urzad miejski w Łowiczu, który tak jak wszystkie nie tylko urzędy sa zarejstrowane jako prywatny geszeft w Waszygtonie !!!
  KIEDY TO WRESZCIE DO WAS DOTRZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • "kamyczek" wrzucony do łowickiego podwórka
  Komentarz T.Wojda na www.lowcz24
  Nie płać na:
  UPIK® Datensatz - L
  L Eingetragener Firmenname ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LOWICZU
  Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmenstei l
  L D-U-N-S® Nummer 422708477
  L Geschäftssitz Ul. Nowa 5
  L Postleitzahl 99 400
  L Postalische Stadt Lowicz
  Land Poland
  W Länder-Code 616
  Postfachnummer
  Postfach Stadt
  L Telefon Nummer 468376063
  W Fax Nummer 468376063
  Name Hauptverantwort licher
  W Tätigkeit (SIC) 6512
  Cytować
  http://lowicz24.eu/index.php/wiadomosci/l24/8238-chodnik-kosztem-miejsc-postojowych
  2015-10-20 08:24
  zachowaj sobie pieniądze na chleb dla swoich dzieci i przestań karmić bestię, żydowskie geszefty jakimi są nie tylko urzędy !!!!!!!!
  UWIERZ W SIEBIE i SWOJĄ MOC SPRAWCZĄ !
  Zgodnie z fizyka kwantową to uczucia pozytywne , uczucia miłości są 1000- krotnie większa siła ochronną, naprawiającą nas i cały świat! Zostaliśmy uwolnieni więc tylko od nas zależy jak tę wolnośc zagospodarujemy by poczuć się ludżmi świadomymi, wolnymi !
  wiecej :www.wojdabejda .wordpress.com
  Teresa W.:
  #30 wszyscy 2015-10-20 09:09
  Cytuję wszyscy:
  w akcji "zagłodzić żydowską bestię"!!!!!
  Ta zydowska bestia nie tylko w Łowiczu to papierowy tygrysek, który został pokonany! Cieszmy się! Zadziałajmy ze śmiechem zarzucając ich papierkami, które bezprawnie wykreowali....
  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/19/bierzmy-przyklad-z-lowicza-w-uwalnianiu-sie-od-okupanta/
  2015-10-20 08:50
  w akcji "zagłodzić żydowską bestię"!!!!!
 • komentarz z lowicz24
  #26 Geszeft 2015-10-19 12:19
  Chodzi tu w tym wszystkim o nasze DOBROWOLNE Z MARTWYCH WSTANIE !!! SPOD PODSTEPNEGO DYKTATU Z PROSTACKIM TRIKIEM MARTWEJ LITERY PRAWA KANONICZNEGO !!!
  CZYLI POZNACIE PRAWDĘ I PRAWDA WAS WYZWOLI !!!
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126717,sensacja-metryka-urodzenia-to-pakt-z-diablem
  Cytować
 • komentarz lekarki, demaskatorki upadłego systemu - "nieustraszonej"
  Cała ta bandycka działalność mistrzów kłamstwa i upiornej obłudy to, dla nich na zimno wykalkulowany geszeft, a najgorsza w tym wszystkim jest współpraca skorumpowanych gojów, obżydliwych zdrajców i denuncjantów swojego narodu, którzy za swe "kariery" sprzedali bezpowrotnie swoje ludzkie dusze. Dlatego też czeka ich taki sam koniec, jak słynnego Judasza na ... "drzewie" , na inkwizycyjnych łożach militarnej "służby zdrowia" !
 • Instytucje kościelne są firmami, geszeftami w systemie władzy Trójkorony.
  Wszystkie instytucje kościelne to firmy, żerujące na niewiedzy społeczeństw o ich faktycznych zniewalajacych, wyzyskujących celach !

  UPIK® Datensatz - L

  L Eingetragener Firmenname LOWICKA KURIA DIECEZJALNA
  L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil KURIA DIECEZJALNA
  L D-U-N-S® Nummer 422506279
  W Geschäftssitz Ul. Stary Rynek 20
  W Postleitzahl 99-400
  W Postalische Stadt Lowicz
  Land Poland
  W Länder-Code 616
  Postfachnummer
  Postfach Stadt
  W Telefon Nummer 468374790
  W Fax Nummer 468374349
  Name Hauptverantwortlicher
  W Tätigkeit (SIC) 9999

  Weitere Optionen:

  Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?
  Bitte auf UPIK® Suche klicken.

  UPIK Suche

  Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?
  Sie müssen sich zuvor identifizieren.
  Dann bitte hier klicken:
  Daten ändern

  Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?
  Bitte auf Neu anlegen klicken.
 • @LOWPORO 13:58:46
  UPIK® Datensatz - L

  L Eingetragener Firmenname FUNDACJA CARITAS DIECEZJI LOWICKIEJ
  Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
  L D-U-N-S® Nummer 426681195
  L Geschäftssitz Ul. Stary Rynek 20
  L Postleitzahl 99 400
  L Postalische Stadt Lowicz
  Land Poland
  W Länder-Code 616
  Postfachnummer
  Postfach Stadt
  L Telefon Nummer 468376456
  W Fax Nummer 468376456
  Name Hauptverantwortlicher
  W Tätigkeit (SIC) 8699
 • komentarz lekarki, demaskatorki upadłego systemu - "nieustraszonej"
  "Rak" to "nowotwór" językowy, taki straszak naganiający ludzi do łapanek "diagnostycznych", żeby z kolei przykuć sparaliżowanych strachem o życie ludzi do bestialskich zabiegów na madejowych łożach inkwizycji "medycznej", na których odbywa się "cud" umierania w koszernych w mękach na raty !

  Wszystkie "partie" są w kieszeniach bigfarmy pomimo zewnętrznych różnic "programowych" dających iluzję "wyboru" taką samą jak między colą a pepsi, pomiędzy dżumą a cholerą ! Tak działa najgorszy "rak" handlowej "polityki" opartej na talmudycznym bezprawiu wewnątrz każdego "państwa" zasyfionego handlowym parchem kościelnego "prawa morskiego" wysysającym wszelkie soki życiowe z "bydła roboczego" w postaci bezprawnych podatków i składek ubezpieczeniowych rabowanych jak leci od osób "prawnych" z nazwiskiem korporacyjnym !

  https://piotrbein.wordpress.com/2012/02/13/nowotwor-to-grzyb-uleczalny/
 • @LOWPORO 14:11:54
  ------------- HISTORIA POLSKI -UKRYTA przed Narodem

  http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=268798
 • Komentarz Grzegorza Mroczkowskiego
  Jesli stado ZOMBI pod wplywem mediów i psychologii,stacza sie w rytm psychodelicznej muzyki tajnych bractw,nie bede podazal za nim ,nie bede podazal za fletnia Pana ...
  Nie bede bal sie pozornej izolacji spolecznej i grupowej nienawisci i pietnowania ..,,bo ta izolacja to prawdziwa wolnosc,,prawdziwe miejsce wolnego czlowieka ,,wsród ciszy ,kreacji i tworzenia ..
  Nie bede pial na widok wolnosci okraszonej glupota ,,nie bede udawal poboznego katolika ,aby móc grzeszyc pod pozorami niedzielnego rozgrzeszenia ..
  Nie bede klanial sie politykom i ksiezom ..
  Nie bede klanial sie sitwie ,,lichwie i hierarchii ,,poniewaz to patologia wyhodowana na naszym lonie i portfelu ,niszczaca wolnomyslicielstwo ,duchowosc oraz SAMOSTANOWIENIE czlowieka i NARODU ..
 • telefon słuchacza do radia demaskujący - biblia herezje
  telefon słuchacza do radia demaskujżcy - biblia herezje
  https://www.youtube.com/watch?v=Ac1DpIojeQY
 • FAKTYCZNA FREKWENCJA WYBORCZA JEST PROMILOWA A PODAJĄ PROCENTOWĄ !!!!
  WYBORY ZYDOWSKIEGO OKUPANTA SĄ FAŁSZOWANE OD LAT !!! FAKTYCZNA FREKWENCJA PROMILOWA A PODAJĄ PROCENTOWĄ !!!! SAMI OKUPANCI ZAGŁOSOWALI W TYCH NIELEGALNYCH WYBORACH !!!
  RODOWITY POLAK ZOSTAŁ W DOMU Z DALA OD ZYDOWSKIEGO OKUPANTA, OD FARSY WYBORCZEJ !!!!!
  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/21/radio-i-telewizja-wspoludzialaja-w-holokauscie-polakow/
 • @LOWPORO 14:27:03
  komentarz "nieustraszonej" lekarki demaskatorki upadłego systemu

  cyt:" Mendia w mackach paru świrów opętanych "ziemią obiecaną" jak zwykle, bo tchórzliwie włożyły mordy w kubeł, a ci nadal zahipnotyzowani i na metodę strusia z głową w piasku oczekujący od nich na "cud" Prawdy sami wystawiają kuper do potężnego kopnięcia ! Oczywiście "rządzący" od dawna wiedzą, że przegrali i skończyło się babce sranie.

  Dlatego nie biorę udziału emocjonalnego też w występach końcowych tego jarmarcznego teatrzyku objazdowego, bo mam wrodzone poczucie logiki, dobrego smaku i kultury. Oczywistym jest to, że o ile samozwańcza czarno-czerwona "władza" musiała podpisać lojalność za udział w swoich delirycznych snach o "potędze władzy", to tym samym wykopała sobie sama dołek, w który ostatecznie wpadła.

  Nakaz chwili obecnej wymaga od wszystkich myślących odważne zajęcie się wbijaniem osikowego kołka do wieka trumny tych wampirów, a jest nim ujawnianie i stosowanie wszelkich technologii uniemożliwiających sens istnienia tego teatru iluzji religijno-państwowej, tego rzeczywistego "raka" bestialsko niszczącego wszelkie twórcze i wytwórcze społeczeństwa od wewnątrz :

  https://www.facebook.com/Keshefoundation
 • @LOWPORO 14:27:03
  cyt:"
  http://brd-schwindel.org/merkel-zionistische-juedin-mitglied-des-bnai-brith-ordens/
  Syjonistyczna żydówka Merkel jest oficjalnie dla mas ukazywana jako kanclerka niemiecka, a nieoficjalnie dorobiła się odznaczeń za "zasługi" dla masońskiej loży "synów przymierza" - B'nai B'rith !!!

  http://brd-schwindel.org/merkel-zionistische-juedin-mitglied-des-bnai-brith-ordens/
  https://www.youtube.com/watch?v=4ZB-YdwaByM

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930