Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

ZAGŁODZIĆ PAPIERAMI PAPIEROWEGO WAMPIRA !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

sprawdzony wzór listu do bezpośredniego użycia celem zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń ze strony korporacyjnych firm pod szyldem adminstracyjnych firm iluzji “państwa”.


Łowicz, 26.10.2015r.


Drodzy Rodacy !


Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje sprawdzony wzór listu do bezpośredniego użycia celem zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń ze strony  korporacyjnych firm pod szyldem adminstracyjnych firm iluzji “państwa”.


Wszelkie opłaty administracyjne typu czynsze, opłaty za energię, wodę, śmieci, wszelkie ubezpieczenia w tym “społeczne”, abonament radiowo-telewizyjny, rachunki za telefon, podatki od zarobków, podatki od nieruchomości, podatek VAT, ryczałtowy itp., kary, mandaty, wszelkie kredyty i odsetki, zajęcia komornicze itp., są bezprawne według prawa handlowego (morskiego) czyli wymagane od osób (podmiotów) prawnych.


W rzeczywistości wszelkie te obciążenia ponoszą bezwiednie osoby fizyczne, dlatego też wzór poniższego listu zawiera sformułowania prawne z punktu widzenia powszechnie stosowanego podstępu prawa morskiego i dlatego zrozumiałe dla wszystkich nadawców wszelkich rachunków i obciążeń.


Poprzez osobiste wysyłanie odpowiedzi wg poniżej podanego wzoru każdy może sobie zaoszczędzić środki finansowe na inne niezbędne sprawunki i cele.


Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow ,www.wojdabejda.wordpress.com

Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej poleca:

“Podaję wzór pisma prawnej możliwości do SAMODZIELNEGO uwolnienia się z wszelkich roszczeń obcej administracji „państwowo-bankowej” i gdzie poniżej zamieszczone informacje ułatwią spojrzenie globalne na wszystkie nasze bolączki codziennego życia w nędzy i beznadziejnej wegetacji niegodnej istoty ludzkiej :<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Miejscowość, Data

                                                                                                       

Nazwisko ……………………….                                   

Ulica ……………………….

Miejscowość …………………..

Do

………………………………….

Pana/Pani…………………….

Ulica…………………………..

Miejscowość……………….

Dotyczy:  Waszych spraw dotyczących spraw osoby: ………………………………………..

Orzeczenie do Waszego pisma z tytułem „ ……………………………“ , numerem handlowym………………………, które z punktu widzenia urzędu oznaczone jest jako „przeciw“.

Osoba ………………………………………………. jest podmiotem prawnym, którego autorem jest Rzeczpospolita Polska i nie jest autorem tej osoby. Kompetencja administracji co do tej osoby …………………… w swej funkcji jako podmiot prawny, jest z przepisu rzeczą władzy państwowej, tu Rzeczpospolitej Polskiej. To samo wynika również z prawa autorskiego.

Człowiek, któremu ta osoba podporządkowana jest urzędowo, jest natomiast żadnym produktem państwowej władzy. On nie jest identyczny z tą osobą w swej funkcji jako podmiot prawny i nie jest autorem tej osoby.

Kompetencją i zobowiązaniem wszelkiej państwowej władzy wobec człowieka jest to przede wszystkim, żeby poważać ludzką godność i ją ochraniać ( patrzm.in . Konstytucja EU i wcześniej wydana korespondencja pisemna, z której to pełna treść została pobrana.)

Jedynym poszkodowanym  poprzez urząd stwierdzonej szkody, która jednej osobie zostaje nałożona jako obciążenie, jest zawsze człowiek.

Autor dotyczącej osoby, tu Rzeczpospolita Polska, odpowiada za wyrównanie tego, wobec poszkodowanego, co osoba z nałożonym obciążeniem. Człowiek z zasady nie odpowiada za szkody osoby. Tylko w przypadku, w którym człowiek chce rościć sobie osobę względnie prawa osoby i czym daje swoją zgodę na przełożenie praw i obowiązków na człowieka, przekłada się również odpowiedzialność na człowieka.

Uprasza się przyjąć do wiadomości, że ten człowiek, któremu Rzeczpospolita Polska przyporządkowała osobę …………………………… nie może rościćżadnychpraw wobec tej osoby (podmiotu prawnego), nie ma woli działania dla tej osoby nie jest wolą przejmowanie zobowiązań tej osoby w nadzorze administracyjnym.

Zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby ……………………. na człowieka, któremu ta osoba jest urzędowo podporządkowana, nie znajduje się.

Autor, Rzeczpospolita Polska jest dlatego jedynym posiadaczem praw i obowiązków osoby prawnej, osoby ………………………………………

Ona odpowiada za osobę ……………………… w odróżnieniu do człowieka .

Odpowiedzialność autora rozprzestrzenia się na wszelkie roszczenia, którymi może się obciążyć osobę, jak również na nałożoną tu przez urząd sumę w wysokości ……….. złotych .

Z pisma z datą ………… urzędu , przygotowanego przez Pana/Panią …………… jest prośba do przejęcia z człowieka, podjęcia czynności dla osoby ……………….. względnie działania w imieniu osoby …………

Człowiek z zasady nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko temu, żeby się nie zgadzać z prośbą urzędu. W przypadku, kiedy ten człowiek powinien się zgodzić z tą prośbą, to urząd reprezentujący władzę państwową jest do tego zobowiązany, temu człowiekowi tą odpowiednią sumę w wysokości …………………….. złotych w celu dokonania płatności w imieniu tej osoby oddać z góry do dyspozycji i żeby przez to samo, temu człowiekowi wyrównać szkody w tej samej wysokości.

Dlatego przez to uprasza się, wobec tego, przez urząd numerowanego i w imieniu osoby ………………. ustalonego terminu płatności sumy w wysokości …………………. złotych łącznie z odszkodowaniem w wysokości …………………. złotych, które nałożone są człowiekowi, temu człowiekowi, któremu osoba ………………… podporządkowana jest urzędowi,  w gotówce, przykładowo przez przekaz pocztowy albo przez komornika o doręczenie.

Ma się rozumieć, że jest ten w piśmie z dnia …………, ( doręczony w ………. ) ustalony urzędowo termin płatności do dotrzymania.

Bez korzystania z praw osoby

( podpis w piśmie szkolnym)

Załącznik :

Pismo z ……………… jako własność Rzeczpospolitej Polskiej zwrot w oryginale zwany _________________________________________

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Uwaga !

Podpisywać należy się podpisem szkolnym i wypełnić wg poniższego przykładu. Należy sprządzić fotokopię i odesłać tę kopię wraz z załącznikiem; oryginałem rachunku, itp. (oryginał listu i kopię rachunku zatrzymujemy dla siebie!), listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nieustraszona lekarka dalej komentuje:

“Jakie to w sumie jest śmieszne i tragiczne zarazem, że za pomocą ton papierowych pogróżek, umotywowanymi i grożącymi jakimiś paragrafami wobec „podmiotów prawnych” czyli uznanych za martwe na papierze osoby wyłudza się od nich, straszy „zarazami” i rabuje olbrzymi kapitał, który wypracowali sobie ŹYWI LUDZIE będący najczęściej nieświadomymi ofiarami dla tej całej armii pasożytniczej sitwy począwszy od „rządów” z „kościołami” i całej administracji państwowej wraz ze wszystkimi „służbami” i propagandą „literacką” z telawizją na czele !!!

Jednak Państwo to My , ŹYWI LUDZIE, którzy powinni jak najszybciej „z martwych wstać”, z talmudycznego bezprawia okupanta, który zbudował swą potęgę za pomocą papierowych kłamstw począwszy od „pisma świętego” i wzbogacił się tylko bandyckim łupem terroryzując i ograbiając ludzi w biały dzień „urzędowo”, mając do tego tylko teoretyczny „podmiot prawny” wraz ze wsparciem policji opłacanej z podatków obywateli i których to policja powinna za to chronić przed bandytyzmem „państwowym” !!! “

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                                                  Łowicz, 30.09.2015r.

Teresa Wojda

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz   

                                                                                                      

Paweł Prządka

Prezes Zarządu

PGE Obrót S.A.

Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

35-065  Rzeszów

 

Dotyczy:

Waszego pisma : faktura VAT nr. 41005146/00001/ 0140 z dnia 14.09.2015r., które z punktu widzenia urzędu, oznaczone jest jako„przeciw“.


Osoba: Teresa Wojda, zam. Os.Kostka 12/9, 99-400 Łowicz, jest podmiotem prawnym, którego autorem jest Rzeczpospolita Polska. Kompetencja administracji co do osoby Teresy Wojda, zam.Os.Kostka 12/9, 99-400 Łowicz, w swej funkcji jako podmiot prawny, jest z przepisu rzeczą władzy państwowej, tu Rzeczpospolitej Polskiej. To samo wynika również z prawa autorskiego.

Człowiek, któremu ta osoba podporządkowana jest urzędowo, jest natomiast żadnym produktem państwowej władzy. On nie jest identyczny z tą osobą w swej funkcji jako podmiot prawny i nie jest autorem tej osoby.

Kompetencją i zobowiązaniem wszelkiej państwowej władzy wobec człowieka jest to przede wszystkim, żeby poważać ludzką godność i ją ochraniać ( patrz m.in. Konstytucja EU i wcześniej wydana korespondencja pisemna, z której to pełna treść została pobrana.)

Jedynym poszkodowanym poprzez urząd stwierdzonej szkody, która jednej osobie zostaje nałożona jako obciążenie jest zawsze człowiek. Autor dotyczącej osoby, tu Rzeczpospolita Polska, odpowiada za wyrównanie tego, wobec poszkodowanego, co osoba z nałożonym obciążeniem.

Człowiek z zasady nie odpowiada za szkody osoby. Tylko w przypadku, w którym człowiek chce rościć sobie osobę względnie prawa osoby i czym daje swoją zgodę na przełożenie praw i obowiązków na człowieka, przekłada się również odpowiedzialność na człowieka.                                                                                            
Uprasza się przyjąć do wiadomości, że ten człowiek, któremu Rzeczpospolita Polska przyporządkowała osobę Teresa Wojda, nie może rościć ŻADNYCH praw wobec tej osoby (podmiotu prawnego), nie ma woli działania dla tej osoby i nie jest wolą przejmowanie zobowiązań tej osoby w nadzorze administracyjnym.

Zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby Teresy Wojda na człowieka, któremu ta osoba jest urzędowo podporządkowana, nie znajduje się.Autor, Rzeczpospolita Polska jest dlatego jedynym posiadaczem praw i obowiązków osoby prawnej, osoby Teresy Wojda. Ona odpowiada za osobę Teresy Wojda, w odróżnieniu do człowieka.

Odpowiedzialność autora rozprzestrzenia się na wszelkie roszczenia, którymi może się obciążyć osobę, jak również na nałożoną tu przez urząd sumę w wysokości 141,42 złotych.

Z pisma z datą 14.09.2015r. urzędu, przygotowanego przez Pana pracownika, jest prośba do przejęcia z człowieka, podjęcia czynności dla osoby Teresy Wojda względnie działania w imieniu osoby Teresy Wojda. Człowiek z zasady nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko temu, żeby się nie zgadzać z prośbą urzędu.

W przypadku, kiedy ten człowiek powinien się zgodzić z tą prośbą, to urząd reprezentujący władzę państwową jest do tego zobowiązany, temu człowiekowi tą odpowiednią sumę w wysokości 171,42 złotych, w celu dokonania płatności w imieniu tej osoby oddać z góry do dyspozycji i żeby przez to samo, temu człowiekowi wyrównać szkody w tej samej wysokości.

Dlatego przez to uprasza się, wobec tego, przez urząd numerowanego i w imieniu osoby Teresy Wojda, dotrzymanie 14-dniowego  terminu płatności od daty otrzymania niniejszego pisma, sumy w wysokości 171,42 złotych wraz z odszkodowaniem w wysokości 171,42 złotych, stanowiących łącznie sumę342, 84 złotych (słownie: trzysta czterdzieści dwa złote, osiemdziesiąt cztery grosze), które nałożone są człowiekowi, temu człowiekowi, któremu osoba Teresy Wojda podporządkowana jest urzędowi, w gotówce, przykładowo przez przekaz pocztowy albo przez komornika, o doręczenie.                                                                                                

Bez korzystania z praw osoby zwanej Teresa Wojda


czytelny podpis


Załącznik :

Pismo z 14.09.2015r. jako własność Rzeczpospolitej Polskiej zwrot w oryginale.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


UPIK® Datensatz - L

 

L Eingetragener Firmenname PGE OBROT S A

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil 

L D-U-N-S® Nummer 422171454

L Geschäftssitz Ul. 8 Marca 6

L Postleitzahl 35-959

L Postalische Stadt Rzeszow

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer 

Postfach Stadt 

L Telefon Nummer 178656345

W Fax Nummer 178656001

W Name Hauptverantwortlicher Mical Stanislaw Zbigniew

W Tätigkeit (SIC) 4911

 

Weitere Optionen:

 

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

 

 UPIK Suche 

  

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

 Daten ändern 

  

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen? 

Bitte auf Neu anlegen klicken.  

 

KOMENTARZE

 • No, dobra...
  Czy znajdzie się jakaś osoba znająca się na prawie i się do tego ustosunkuje?
 • @wiedzajestwksiążkach 19:37:05
  Zajrzyj do Astromarii. Jest tam cykl artykułów na ten temat. Dostaniesz całkowitego rozklejenia jaźni.
 • @wiedzajestwksiążkach 19:37:05
  Szanowni Państwo!
  Osoba pod nickiem "wiedzajestwksiążkach" nie wie o jakie "prawo" mu chodzi.
  Na wstępie powinien sam zająć się prawem talmudycznym, bo o nim też jest wiedza w książkach !
  http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce
  http://trzcinska.neon24.pl/post/122430,my-polacy-nie-chcemy-rzadow-zydow-na-terytorium-polski
  http://trzcinska.neon24.pl/post/122994,01-06-2015-r-suweren-wprowadza-stan-wyjatkowy-w-polsce
  http://trzcinska.neon24.pl/post/122823,wypowiedzenie-posluszenstwa-wszystkim-organom-panstwa
 • JESTEŚ OSOBĄ NATURALNĄ, WOLNĄ, NIE KORPORACJĄ PODSTĘPU PRAWA MORSKIEGO !
  JESTEŚ OSOBĄ NATURALNĄ, WOLNĄ,
  NIE KORPORACJĄ PODSTĘPU PRAWA MORSKIEGO !
  Niezwłocznie skorzystaj z szansy jaką daje Polski Ruch Oporu
  Zostaliśmy uwolnieni z niewolniczego systemu opartego na podstępie prawa morskiego ! Korzystając z wzorców zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” !
  Nie czekaj! Nie zwlekaj!
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampira

  Ten babiloński system jest tylko i wyłącznie na zimno wykalkulowaną komercją, w której i poczucie honoru sprzedano, jako "honorowy" czyli za frico "upust krwi" wspierając go perfidnie odpisem "podatkowym" jako "darowizna", gdzie podatek pieniężny, to też DAROWIZNA z wypracowanej przez otumanionych ludzi krwawicy !!! http://www.podatki.egospodarka.pl/127500,Ulga-na-krew-w-zeznaniu-podatkowym-PIT-2015,1,68,1.html
 • @LOWPORO 09:38:53
  "Nieustraszona" lekarka , demaskatorka upadłego niewolniczego systemu komentuje:
  "Ten babiloński system jest tylko i wyłącznie na zimno wykalkulowaną komercją, w której i poczucie honoru sprzedano, jako "honorowy" czyli za frico "upust krwi" wspierając go perfidnie odpisem "podatkowym" jako "darowizna", gdzie podatek pieniężny, to też DAROWIZNA z wypracowanej przez otumanionych ludzi krwawicy !!! http://www.podatki.egospodarka.pl/127500,Ulga-na-krew-w-zeznaniu-podatkowym-PIT-2015,1,68,1.html

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930