Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

Polska wolna od wroga wewnętrznego ukrytego w haraczach !

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska wolna od wyłudzonych haraczy przez prywatne firmy handlowe czyli urzędy (izby) skarbowe, urzędy miejskie, urzędy gminne, urzędy powiatowe itp. !

Coś mnie niesie w sercu, w duszy sam nie wiem co, nie boję się niczego ,,Duszy Slowiańskiej nikt mi nie zabierze !!!-Słowianin Grzegorz - wolny człowiek

Kabaret Starszych Panów - My jesteśmy tanie dranie. Parodia z Hoffmanem i Błaszczykiem. www.youtube.com/watch

 

 

  (parodia z Błaszczakiem i Hofmanem) www.youtube.com/watch

 

 

Łowicz, 15.11.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu nawołuje do odważnego, masowego składania żądań zwrotu wyłudzonych haraczy przez  prywatne firmy handlowe czyli urzędy (izby) skarbowe, urzędy miejskie, urzędy gminne, urzędy powiatowe itp.

Poniżej podajemy wzór do odzyskiwania bezprawnie wyłudzonych sum.

Wzór dotyczy podmiotów prawnych ( podatników ).

Oryginał należy zachować dla siebie a wysłać kopię  za potwierdzeniem odbioru.

Podajemy kopię rejestracji prywatnej firmy handlowej “Urząd Skarbowy w Łowiczu”, zarejestrowany tak jak wszystkie inne urzędy (skarbowe, miejskie, gminne, powiatowe, wojewódzkie, centralne) w Polsce i na świecie, w rejestrze UPIK w Waszyngtonie.

Chętnie pomożemy w znalezieniu rejestru poszczególnych firm: kontakt :barbara_lowicka@o2.pl   

Maria Bejda, Teresa Wojda wraz z “Nieustraszoną” konsultanką prawną, anty-medyczną  anty-kościelną,

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej , www.wojdabejda.wordpress.com

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                                                  Miejscowość, data…………….

 

Imię i Nazwisko………………………………………….
adres zamieszkania ……………………………………………………………………..
nr. pesel ………………………………….
Dzień Dobry!
Poniżej załączam Wam Waszą rejestrację jako firmy handlowej. Każda umowa według reguł prawa handlowego wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych  do jej uprawomocnienia.
Nie podpisywałam z Waszą firmą żadnej umowy handlowej. Dlatego też obciążanie mnie jako osoby fizycznej wszelkimi podatkami z Waszej strony jest prawnieNIEWAŻNE!
W związku z tym domagam się zwrotu wszelkich bezzasadnie wyłudzonych podatków wraz z odsetkami w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania niniejszego pisma. W przeciwnym razie zmuszona będę wszcząć postępowanie karno - odszkodowawcze w Sądzie Militarnym w Berlinie.                                              
                                                                                       Imię i nazwisko                                                                                                                    Czytelny podpis odręczny
                                                                                                            
U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety &
Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW,
Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |
TTY,www.OSHA.gov, UPIK® Datensatz - L
L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424095561
L Geschäftssitz Ul. Jozefa Chelmonskiego 2
L Postleitzahl 99 400
L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 468376505
W Fax Nummer 468379766
Name Hauptverantwortlicher:  brak nazwiska szefa !!!
W Tätigkeit (SIC) 9111
https://www.upik.de/upik_suche.cgi
Z kolei i ta "firma" zarejestrowana jest w Waszyngtonie
DC jako egzekutywa "rządowa" : US Dept of Labor,
President's office, SIC Search Division Structure Major Group
Structure, Freedom of Information Act  | Privacy &
Security Statement  |   Disclaimers  | Important Web Site Notices  |  International  |   Contact Us U.S.
Department of Labor  |  Occupational Safety & Health
Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington,
DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTYwww.OSHA.gov.
Strona źródłowa :https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

brd-schwindel.org/die-ganze-welt-ist-ein-riesiges-unternehmen/

das die unwissenden Menschen finanziell versklavt.

Was ist ein Unternehmen?

Ein Stück Papier, ein Dokument, das von Menschen kontrolliert wird. Ein Unternehmen lebt nicht, es atmet nicht, es kann nicht sterben, es kennt keine Emotionen, sondern es dehnt sich immer weiter aus, da der Sinn und Zweck eines Unternehmens ist, maximalen Profit zu erwirtschaften und zu wachsen.

Ein Unternehmen ist eine Fiktion (Erdichtung). Eine Fiktion ist der Rechtssatz, der eine in Wahrheit nicht bestehende Tatsache als bestehend behandelt. Alles Recht ist ebenfalls eine Fiktion.

Der „Securities Exchange Act“ von 1933

Das „Sicherheiten Verrechnungs Gesetz“ von 1933.

Es gibt keine „öffentlichen Institutionen“, es gibt keine „Länder“; keine „Staaten“, keine „Gemeinden“, keine „Städte“,…. es gibt nur Firmen, Länder sind Firmen, Regierungen sind Firmen, Behörden, Gemeinde, Städte sind Firmen und letztlich die „Bürger“, deren Geburtsurkunden am Börsenmarkt gehandelt werden. Alles ist Handel.

Seit 1933 sind alle Nationen und Staaten als Unternehmen oder Körperschaften im Staat Delaware registriert und unterliegen alle dem gleichen Handelsgesetz, dem UCC. Mehr zu den registrierten Unternehmen weiter unten im Artikel.

Securities are documents that merely represent an interest or a right in something else; they are not consumed
or used in the same way as traditional consumer 
goods.Quelle: legal-dictionary.thefreedictionary.com/Securities+Act+of+1933

Securities sind Dokumente, die lediglich ein Interesse oder ein Recht auf etwas anderes repräsentieren; sie werden nicht konsumiert oder in der gleichen Weise gebraucht wie traditionelle Konsumgüter.

The 1933 act prohibits offers to sell or to buy before a registration is filed. Quelle: legal-dictionary.thefreedictionary.com/Securities+Act+of+1933
Das Gesetz von 1933 verbietet Angebote zum Verkauf oder Kauf, bevor eine Registrierung eingereicht wurde.

Uniform Commercial Code (UCC) , is a private collection of commercial, financial and transaction laws first presented in draft form by the American Law Institute in 1943 with its 1st official publication in 1952. It ongoing development is now administered by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) and has now been enacted in all of the 50 states of the United States as well as the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam and the US Virgin Islands. As all nations and states are registered in the state of Delaware through the SEC system of 1933, UCC applies to all nations and their „employees“ when treated as corporations and registered commercial „vessels“. Quelle: globe-union-court.org/info_law_trust/trusts_ucc.htm

Der Uniform Commercial Code (UCC) ist eine private Sammlung von Handels- Finanz- und Transaktionsgesetzen zum ersten Mal 1943 als Entwurf vom American Law Institute vorgestellt und zum ersten mal 1952 offiziell veröffentlicht. Ihre fortschreitende Entwicklung wird nun von der National Conference of Commissoners on Uniform State Laws (NCCUSL) verwaltet und ist nun in allen 50 Staaten der Vereinigten Staaten inklusive dem Distrikt von Columbia, dem Commonwealth of Puerto Rico, Guam und den US Virgin Islands erlassen. Da alle Nationen und Staaten im Staat von Delaware durch das SEC System von 1933 registriert sind, wird das UCC auf alle Nationen und ihre „Angestellten“ angewandt, wenn sie als Unternehmen oder Handels- „Gefäss“ registriert sind.

Der UCC ist urheberrechtlich geschützt (copyrighted) von Unidroit, einer Tochtergesellschaft des Vatikan.

Nieświadomi  ludzie są zniewoleni finansowo.

Czym jest firma ?

Kawałek papieru, dokument, który jest sterowany przez człowieka. Firma nie żyje, nie oddycha, nie może umrzeć,  nie zna uczucia, ale rozszerza się coraz bardziej, jako że celem i sensem firmy jest zdobycie maksymalnego zysku i wzrostu.

Firma  jest fikcją. Fikcją są prawa, które rozpatrywane jest jako istniejące  a w rzeczywistości nie istnieją. Wszelkie prawa są  fikcją.

"Ustawa Securities Exchange" z 1933 roku

W "zabezpieczenie prawa rozliczenie" z 1933r.

Nie ma "instytucji publicznych", nie ma "państwa"; nie ma "Państwa", ani "społeczności", ani "miasta", .... są tylko firmy.Firmami  są kraje, rządy, agencje, firmy, miasta, gminy, ostatecznie firmą  jest każdy  "obywatel", którego  akt urodzenia jest notowany na giełdzie jako papier wartościowy  i jest przedmiotem handlu.

Od 1933 roku, wszystkie narody i państwa są zarejestrowane jako firmy handlowe  w stanie Delaware i podlegają wszystkim tym samym prawom ustawy o obrocie, UCC. Więcej informacji na temat zarejestrowanych firm w dalszej części artykułu.

Papiery wartościowe są dokumentami, które stanowią jedynie udziały lub prawa do czegoś innego; nie zostaną zużyte lub użyte w taki sam sposób jak tradycyjne towary konsumpcyjne.

legal-dictionary.thefreedictionary.com/Securities+Act+of+1933

Ustawa z 1933 r  zabrania handlowania przed zarejestrowaniem. Źródło: legal-dictionary.thefreedictionary.com/Securities+Act+of+1933

Jednolity kodeks handlowy (UCC), jest prywatną kolekcją, zbiorem komercyjnych finansów i transakcji. Po raz pierwszy zaprezentowano go w formie projektu przez American Law Institute w 1943 roku w 1 urzędowej publikacji w roku 1952. Jego  ciągły, stopniowy  rozwój jest teraz zarządzany przez Krajową Konferencję Komisarzy wg jednolitych przepisów stanowych (NCCUSL) i został zatwierdzony we wszystkich 50 stanach USA oraz Dystryktu Kolumbii, Commonwealth of Puerto Rico, Guam i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie narody i państwa są zarejestrowane w stanie Delaware poprzez system SEC 1933, UCC.

Dotyczy wszystkich narodów i ich "pracowników", które  traktowane są jako  korporacje i zarejestrowane jako firmy  handlowe "naczyń". Źródło: globe-union-court.org/info_law_trust/trusts_ucc.htm

Kodeks handlowy UCC jest chroniony prawami autorskimi przez UNIDROIT, spółkę zależną  od Watykanu.
 

KOMENTARZE

 • ---W JEDNOŚCI SIŁA
  --może tak nawiązać kontakt ?!.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_S%C5%82owia%C5%84ski_%28partia%29
 • Jesteśmy wspólnotą narodowościową !
  Nas nie interesuje robienie partyjnych interesów, czyli małej części narzucanej większości !
  Jesteśmy przeciwne istnieniu jakichkolwiek partii !
  Jesteśmy wolnymi ludźmi w bezpartyjnym duchu Słowiańszczyzny, gdzie każdy człowiek ma swoje miejsce i swoje zasługi dla wspólnoty !
  System partyjny to wynalazek Rotschildów do dzielenia ludzi i niszczenia ich wewnętrznych struktur !
  Jesteśmy wspólnotą narodowościową, gdzie każdy człowiek ma swoje miejsce i zna swoje obowiązki wobec wielkiej wspólnej rodziny !
 • NIE CZEKAJ !!! NIE ZWLEKAJ !!! DOŁĄCZ DO MILIONÓW LUDZI ŚWIADOMYCH I WOLNYCH !!! PRZESTAŃ BYĆ NIEWOLNIKIEM !!!
  Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”
  NIE CZEKAJ !!! NIE ZWLEKAJ !!!
  DOŁĄCZ DO MILIONÓW LUDZI ŚWIADOMYCH I WOLNYCH !!! PRZESTAŃ BYĆ NIEWOLNIKIEM !!!
  Zostaliśmy uwolnieni w 2012 roku z prywatnego, niewolniczego systemu poprzez Paradygmat Raport (OPTT), Proklamację z 2014r. i Dekret Suwerena- Narodu Polskiego z 2015r.
  Skorzystaj z gotowych wzorców by poczuć się wolnym według prawa naturalnego i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony firm, bo nie ma państw, są tylko firmy handlowe do wyzysku! http://polskiruchoporu.neon24.pl
  Nakaz chwili wymaga również zastosowania ujawnionych 26.10.2015r. wszelkich technologii uniemożliwiających sens istnienia teatru iluzji religijno-państwowej, :https://www.facebook.com/Keshefoundation
  Polacy dla Keshe Foundation Polska - Zaawansowana technologia dla świata.

  OSTRZEŻENIE !!!
  Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z 28. stycznia 2002 Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !!!
  (Drukuj i przekazuj innym na skrzynki pocztowe i wejścia do klatek schodowych !)
 • Piekne hasla ale sensu calosc nie ma
  W Obronie Narodu Polskiego i Polski
  Zaglodzic papierami papierowego wampira.

  „Drodzy Rodacy! Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje sprawdzony wzor listu do bezposredniego uzycia celem zablokowania wszelskich bezpodstawnych obciazen... , wszelkie oplaty typu czynsze, oplaty za energie, wode....”

  Niewolnicy Polscy sa bezmyslni a nawet glupi, ale to nie znaczy ze wolni Polacy maja byc glupi i nieodpowiedzialni.

  Po pierwsze sie mocno staralem i nic nie kumam z jezyka tego dokumentu. Nic nie wiem o co chodzi.

  Ale nawet te wyjasnienia tu tez nie maja sensu.

  Panie to napisaly i to sie tak zwanej kupy nie trzyma.

  Opowiem moja sytuacje obecna w Au, ale to jest podobna ale calkiem inna sprawa.
  Ergon zalozyl mi licznik inteligentny ale disabled ma moje zyczenie.

  Nigdy mi nie przyslal prawidlowego rachunku opartego na liczniku, wszystkie rachunki sa zmyslone. Prosilem, blagalem, na wszystkich szczeblach i nic nie pomaga. Od dwu lat mi przysylaja ostrzezenia o wylaczeniu pradu i ze zalegam a ani palcem nie kiwna aby to zrobic uczciwie. Wiec nie place a biore energie. Sie zle czuje bo to nie jest prawidlowe. Juz nawet nie mowie czy licznik jest uczciwy, tylko ze obecnie z chmur biora liczby. I to rok temu kwota byla $215 a po teraz tez sie bardzo nie rozni.

  Ludzie, panie na tym blogu bez sensu to mowia i robia.

  Twierdza np ze prawo na umowie sie opiera. Zgadzam sie. Umowa to jest gdy oni ci daja prad a ty im pieniadze za ten prad.

  I na to nie ma zmiluj sie. Jesli panie chca wogole nie placic to jest to oszustwo, normalne pod przykrywka wolnosci, wolnosci od odpowiedzialnosci za swoje czyny.

  Czym innym jest negociajca ile kosztuje kilowatogodzina a co innego zeby wogole nie placic.

  I podobnie jest z innymi swiadczeniami.

  Natomiast podatek jest czyms zupelnie innym, to jest haracz na mordowanie dzieci Irackich, na palowanie naszych ludzi i inne przestepstwa.

  Calkiem czym innym jest strawman, czyli korporacja twojej fikcji.
  W obecnych czasach sie to latwo robi prawnie i przejrzyscie. Piszemy deklaracje statusu, affidavit, i rejestrujemy sie w UK bo nie ma Polaka ktory by pragnal dobra Polakow i Polski i zalozyl taka baze danych. Dopoki sie nie znajdzie taki Polak to musimy polegac na UK.

  Panie tez wiele mowia a podstaw nie rozumieja. Z definicji, cokolwiek, ale to cokolwiek rzad robi jest legalne. Jesli ktos chce zmieniac definicje to niech z oslem porozmawia najpierw i go przekona.
  Ale tez wszystko prawie co rzad robi jest bezprawne. I kazdy rozumny czlowiek to rozumie.
 • @LOWPORO 20:40:04
  Nawet dobre ale to tylko hasla.
 • @LOWPORO 15:23:34
  Drogie panie. Macie chetke ale to za malo. Pare hasel, dobrych i prawdziwych hasel to duzo za malo.
  Widac z daleka ze wiele rozumiecie ale wiecej nie rozumiecie.
  Nie rozumiecie co to jest "legalne". I to wystarczy. I wiele wiecej nie rozumiecie.
  Ale rozumiecie ze to mysmy zaczeli wojne bo nam kazali , to jest cos i to jest duzo.

  Pokazcie sobie i innym ze macie rozum i checi do tego aby zrobic to do czego nawolujecie. Zjednoczyc sie.

  Ja tu jestem bywalcem i mnie mozecie zdybac na rozne sposoby ale jak na razie mnie unikacie.
  A to nie jest jednoczenie sie.
  Zanim sie zglosicie do mnie, to napiszcie mi w paru slowach do kad zmierzacie, co jest glownym naszym problemem i jak widzicie go rozwiazac.
  A tez wypadaloby na rozumnych ludzi zapoznac sie dosc dobrze z moimi publikacjami. I wtedy, co rozumiecie, czego nie, co mamy wspolne a co nas wyraznie rozni i co z tym zrobic.

  I tez pokazujecie ze sie zdajecie na system wroga. Ot tu nad tym komentarzem sie powolujecie i polegacie na ONZ.

  Pokazcie ze potraficie odrzucic propagande z waszego umyslu i sie nauczyc faktow. Wiem ze wiele wiecie ale wiele wiecej trzeba sie nauczyc i czynic to co jest dobre.

  A jesli z moich postow nie zrozumiecie co to jest legalne, nielegalne to moze lepiej sie nie kontaktujcie ze mna. Dalej marnujcie energie i czas.

  Mistrz

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930