Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

Żądanie odszkodowania za wyłudzanie podatków.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Papież Franciszek dokonał zniesienia wszelkich immunitetów, poprzez dokument z 11.07.2013r. “motu proprio" wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność...

  

Łowicz,16.12.2015r.

Teresa z domu Znyk(Wojda),Maria z domu Znyk(Bejda)                                               

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz

Polski Obywatelski Ruch Oporu

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

 

Paweł Szałamacha – Minister Finansów

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

kancelaria@mf.gov.pl

 

Izba Skarbowa w Łodzi

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

Barbara Wilk

                                                        us1007@ld.mofnet.gov.pl

W związku z brakiem reakcji prywatnej firmy:”Urząd Skarbowy w Łowiczu”, zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr.424095561, na nasze żądania zwrotu wszystkich podatków wraz z odsetkami,  zawarte w naszych wystąpieniach z dnia 15.11.2015r. jak też w związku z nie odesłaniem potwierdzenia przyjęcia naszych korespondencji, wysłanych  16.11.2015r.za pośrednictwem “Deutsche Post” ( nr. przesyłki poleconej z potwierdzeniem zwrotnym nr. RT 762494251DE, RT762494248DE ), zwracamy się do Pana Pawła Szałamacha jako szefa prywatnej firmy “ Ministerstwo Finansów”, zarejestrowanej również w Waszyngtonie pod nr.367462988, której podporządkowny jest Urząd Skarbowy w Łowiczu.

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO FINANSOW

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 367462988

L Geschäftssitz Ul. Swietokrzyska 12

L Postleitzahl 00 916

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 226943600

W Fax Nummer 228272722

W Name Hauptverantwortlicher Suchocka-Roguska Elzbieta

W Tätigkeit (SIC) 9311

Pan Paweł Szałamach wraz z pomocnikami: m.in. wszystkimi wcześniejszymi “ministrami finansów” i ich pracownikami, jest winien krzywd wszystkich osób zmuszanych do odprowadzania pieniędzy z wypracowanych przez nich środków!Pan P. Szałamach jako szef prywatnej firmy, wyłudzającej bezprawne haracze zwane podatkami od mieszkańców z terenu całej Polski, odpowiada swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone osobom trzecim !

Oskarżamy Pana jako szefa prywatnej firmy pod nazwą “ Ministerstwo Finansów”, zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr.367462988, o przestępstwo podawania się za urzędnika państwowego i inne przestępstwa. Dołączamy Pana do listy osób oskarżonych o działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego, w tym na szkodę i krzywdę osób wolnych Teresy z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda), listy opublikowanej w linku: “ Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku!”http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

Oskarżamy Pana, Panie Pawle Szałamach  i wszystkie inne osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw osób wolnych: Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) !

Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda ! Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy z domu Znyk (Wojda) i  Marii z domu Znyk(Bejda) ! Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem do trzeciego pokolenia, za wyrządzone Teresie z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) oraz Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

Panie Pawle Szałamach, nie chroni Pana żaden immunitet, tak jak nie chroni wszystkich innych osób, podających się za urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, prawników !

Papież Franciszek dokonał zniesienia wszelkich immunitetów,  poprzez dokument z 11.07.2013r.  “motu proprio”,  wprowadzając od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność, tychże grup osób, za działania na szkodę ludzkości, co jest jednoznaczne z ogłoszeniem całkowitego upadku niewolniczego systemu, opartego na władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !

Oto poniżej dowód:

http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/

“Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność.

W “motu proprio” jest:

uchylenie immunitetu wszystkich sędziów

uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów

uchylenie immunitetu wszystkich prawników

uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych

Od 01.09.2013 te grupy osób nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa. Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. z j. niemieckiego art. “ “BeAmte” wurden aufgeklärt -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”- M.Bejda)

http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/

Oryginał dokumentu papieża w linku:http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html

Wydanie “motu proprio” łączy się z wyrokiem przeciwko papieżowi  Franciszkowi  o  działania na szkodę ludzkości, o osobisty współudział w handlu dziećmi, o tortury  i morderstwa dzieci.http://itccs-polski.blogspot.de/

Żądamy od Pana, Panie  Pawle Szałamach,  zwrotu wszystkich wyłudzonych od nas podatków wraz z odsetkami i odszkodowaniem w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) w terminie do dnia 31.12.2015r., na  konto bankowe:  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Niespełnienie naszych żądań skutkować będzie podjęciem dalszych  kroków prawnych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości oraz dochodzenie roszczeń  wg obowiązującej międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka.

Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby znajduje się w naszym art. “Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku ! “

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/21/nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku/

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej fragment naszego wystąpienia rozesłanego do instytucji unijnych, ambasad, firm symulujących państwo w Polsce.http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Według prawa handlowego dla ważności jakichkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Nikt z nas nie zawierał umowy z  prywatnymi firmami-korporacjami, stwarzającymi iluzję państwa- symulującymi państwo a działającymi wg prawa morskiego, które traktuje nas jako korporacje do wyzysku, martwe dusze pozbawione praw ludzkich.

Wszyscy szefowie firm  i ich pracownicy odpowiadają osobiście, prywatnie, własnym majątkiem za wszystkie szkody wyrządzane osobom żyjącym, osobom trzecim, choć uznanym przez prawo morskie za martwe.

Sędziowie, prokuratorzy, policjanci jak też urzędnicy jako przedstawiciele firm handlowych, odpowiadacie  prywatnie za szkody wyrządzone osobom wolnym, nie zaginionym na dalekich morzach: Teresie z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda).

Od początku działalności społecznej ( od stycznia 2011r.) , prowadzonej na własny  koszt w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego przed bezprawnymi, niszczycielskimi działaniami uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce, Teresa Wojda wraz z siostrą Marią Bejda  doświadczyły prześladowań, łamania praw, łącznie z udaremnionym zamachem na nasze życie w dniu 4.11.2015r.

Zamach i próba porwania nas jako  przedstawicielek stworzonych przez nas organizacji:  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ‘Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, dokonane zostały przez nieznanych z nazwiska sprawców.

Opis zajścia znajduje się w artykułach :

 

Dokumentacja naszych działań znajduje się w aktach Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratury Generalnej, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, Prokuraturze Rejonowej w Kutnie, Sądu Najwyższego, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sekretariacie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, Sekretariacie OBWE w Wiedniu, Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze,  Komendanta Głownego Policji, dowódców wojskowych, służb specjalnych, Urzędu Miejskiego w  Łowiczu, Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, klubów i biur poselskich oraz senatorskich a także  europosłów Parlamentu Europejskiego, ambasad, konsulatów, mediów oraz wielu innych instytucji, w tym kościelnych.

Oskarżamy wszystkie osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  

Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda !

Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda !

Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy Wojda i  Marii Bejda !

Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem za wyrządzone Teresie Wojda, Marii Bejda oraz  wyrządzone Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

Oto niepełna lista osób winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, winnych współudziału w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych współudziału w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu, dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych  współudziału w zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda:

Bronisław Komorowski- były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowskie Przedmieście 46/48 Warszawa, (obecne miejsce zamieszkania nieznane.)

Donald Tusk - były Prezes Rady Ministrów,

Ewa Kopacz -  była Prezes Rady Ministrów,

Irena Lipowicz – była Rzecznik Praw Obywatelskich,Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa,

Cezary Grabarczyk, Marek Biernacki - byli  Ministrowie Sprawiedliwości,Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa,

Stanisław Dąbrowski - były Prezes Sądu Najwyższego,Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Małgorzta Gersdorf - prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Marcin Karolec – były Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Marek Woźniak – Prezes, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,ul.Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

Andrzej Seremet - Prokurator Generalny, Rakowiecka 26/30 , 02-528 Warszawa

Krzysztof Kwiatkowski - Najwyższa Izba Kontroli,  ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Krzysztof Bukowiecki - Prokurator Okręgowy w Łodzi, Jana Kilińskiego 152, 90/322 Łódź

Magdalena Bursa - Prokurator Rejonowy w Łowiczu,Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Magdalena Piwowarczyk - Sąd Rejonowy w Łowiczu, Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Krzysztof Kaliński - Burmistrz Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Henryk Zasępa - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Władysław Michalak - były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

Artur Michalak – Naczelnik, Urząd Miejski w Łowiczu,Stary Rynek1, 99-400 Łowicz

Janusz Michalak - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz

Joanna Mika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Nowa 5 , 99-400 Łowicz

Rafał Fronczek- Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

Marek Cichal - Komornik Sądowy, Chopina 7, 99-400 Łowicz

Jacek Banachowicz - Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu,Bonifraterska 12/14 , 99-400 Łowicz

Tomasz Rubin – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji ,Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz

Wiesław Kozłowski - policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Michał Pokora - policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Inni, nieznani z nazwiska policjanci Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

JNissen - Kriminal Amt in Flensburg, Norderhofenden 1, 24937 Flensburg, BRD GmbH

Luis Moreno-Ocampo- Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Martin Schulz- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Lamberto Zannier - sekretarz OBWE

Herman Van Rompuy Przewodniczy Komisji Europejskiej .

José Manuel Barroso, JanezPotočnik- Komisja Europejska

Wszyscy wyżej wymienieni i inni, odpowiadacie według  prawa międzynarodowego, (międzynarodowej  taryfy odszkodowań załączonej poniżej ) za złamanie praw każdego rdzennego Polaka, własnym majątkiem do trzeciego pokolenia !!!  

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto treść pisma wysłanego dnia 16.11.2011r. do Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

 

                                                                                                                                    Łowicz, 15.11.2015r.
Teresa z domu Znyk (Wojda)
Os. Kostka12/9
99-400 Łowicz
Pesel : 56080508527

 

                                                                                             Urząd Skarbowy w Łowiczu
                                                                      ul. Chełmońskiego 2

                                                                      99-400 Łowicz

 

Dzień Dobry!
Poniżej załączam Wam Waszą rejestrację jako firmy handlowej.
Każda umowa wedlug reguł prawa handlowego wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych, do jej uprawomocnienia.Nie podpisywałam z państwa firmą żadnej umowy handlowej. Dlatego też obciążanie mnie jako osoby fizycznej wszelkimi podatkami z Waszej strony jest prawnieNIEWAŻNE!W związku z tym domagam się zwrotu wszelkich ze mnie ściągniętych podatków wraz z odsetkami w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  W przeciwnym razie zmuszona będę wszcząć postępowanie karno - odszkodowawcze w Sądzie Militarnym w Berlinie.
Teresa z domu Znyk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY,www.OSHA.gov, UPIK® Datensatz - L L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil L D-U-N-S® Nummer 424095561
L Geschäftssitz Ul. Jozefa Chelmonskiego 2, L Postleitzahl 99 400, L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland, W Länder-Code 616, Postfachnummer, Postfach Stadt,L Telefon Nummer 468376505
W Fax Nummer 468379766, Name Hauptverantwortlicher:  brak nazwiska szefa !!!
W Tätigkeit (SIC) 9111,https://www.upik.de/upik_suche.cgi
Z kolei i ta "firma" zarejestrowana jest w Waszyngtonie DC jako egzekutywa "rządowa" : US Dept of Labor, President's office, SIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act  | Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact Us U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTYwww.OSHA.gov. Strona źródłowa :https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description

 

KOMENTARZE

 • Komentarz "Nieustraszonej", lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego niewolniczego systemu
  No to zrobiłyście złodziejom i szubrawcom zza biurek "politycznych" i "administracyjnych" ostry łomot do potęgi n-tej ! Jak teraz ludziska jeszcze nie załapią, że to tylko od nich zależy odcięcie wewnętrznego wampira od karmiącego ich cyca, no to po nich, bo na matoła nie ma zioła !
 • Schulz o zamachu stanu w Polsce i o okupacji żydowskiej powinien krzyczeć na cały świat w 2013 roku !
  Schulz o zamachu stanu w Polsce i o okupacji żydowskiej powinien krzyczeć na cały świat w 2013 roku !
  Szanowni Państwo,
  Petycja z 06.10.2011r. skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze z 9.04.2011r., (Dz.U. 2011 nr. 163 poz. 981), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., na którą nie ma żadnej odpowiedzi ani żadnej reakcji, jest forum rejestrującym wszystkie działania podejmowane w obronie Narodu Polskiego i Polski przez Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, działające w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” www.lowiczanie.prv.pl

  Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.
  Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.
  link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

  link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”
  umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html
  link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf
  Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r.
  link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”
  www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf,
  wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. www.petycjeonline.com/forum/80019#14

  Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio..
  ”/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)

  Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.
  www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf


  O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

  W dniu 30 maja 2013r w Święto Bożego Ciała, M.Bejda i T.Wojda uczestniczyły w 2 godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. Żadne media w Polsce, za wyjątkiem TV Niezależna Janusza Zagórskiego, nie podały do publicznej wiadomości faktu odbycia takiego spotkania, pomimo obecności dziennikarza PAP. www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
 • @LOWPORO
  Z zainteresowaniem śledzę Wysiłki Pań.

  Fakt zniesienia immunitetów przez Franciszka też uznałem za ważny .
  Bardzo dobrze , że Panie o tym przypominają.

  Mam wątpliwość natury technicznej.
  Nie jestem prawnikiem , więc nie rozumię wszystkich poruszanych niuansów.
  Skoro wszystkie instytucje tzw."państwowe" są faktycznie prywatnymi firmami, to jakie są podstawy oczekiwania, że sądy międzynarodowe, powoływane przez te państwowe-prywatne firmy , mają status odpowiedni do rozstzrygania sporów między ludźmi?

  Pozdrawiam
 • Komentarz "Nieustraszonej", lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego niewolniczego systemu
  Najpierw krzyżacka zaraza rozlazła się od zachodu pogańskiej Europy i przyszła po "niemiecku" do Polski . Dlatego też lud niemiecki mówi, że tam gdzie nadepnie klecha nie rośnie trawa przez conajmniej dziesięć lat ! Z chłopskiej dziesięciny i innych "datków" zrobiono dla robotnika "obowiązkowe" podatki i składki dla "państwa", które w Niemczech mają być znowu podniesione na geszeft z uchodźcami, którym dowodzi ten chamski ryj Schulz zwalający "winę" na Niemców.

  Ta przewrotność i perfidne kłamstwa degeneratów narodu handlowego z jego nigdy nienasyconą chciwością oraz chęcią przejęcia całej ziemi na własność osiągnęły już takie szczyty absurdów, że ta bańka z ich "legalnym" prawem pękła, a "Niemiec" B 16 musiał spieprzać ze stolca watykańskiego. Niestety ludzie od wieków tresowani w jedynej "wierze" opartej na teorii demona pustynnego spisywanej przez "uczonych w piśmie" geszefciarzy ciągle dają się oglupiać przez nowoczesną propagandę odwiecznych wrogów ludzi i świata, które nigdy nie przyznają się do tego, że Babilon upadł i co potwierdził Franek obecnie zajmujący się pajacowaniem !!!
 • Komentarz "Nieustraszonej", lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego niewolniczego systemu
  "Prawnie" wszystko padło, ale niestety świat jest dalej truty z powietrza, z wody i przez geszefty. Słyszę wokół od lat groźny i niepokojący nerwy terkot samolotów i helikopterów ! Gdzie te diabelskie maszyny tak pędzą i co przewożą ?http://zbigniew1108.neon24.pl/post/127757,wspolczesni-brytyjscy-masoni-ujawniaja
  http://brd-schwindel.org/christlicher-impfterror-cdu-parteitag-fordert-gesetzliche-impfpflicht/ Chrześcijański terror szczepionkowy - partia CDU żąda ustawowego obowiązku szczepień . Już miałam nadzieję, że się ta banda morderców "służby zdrowia" po ogłoszeniu Franka zatrzymie się, ale oni idą dalej, jak gdyby nigdy nic !
 • Komentarz "Nieustraszonej", lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego niewolniczego systemu
  cytat:" Co ten typ z ksywą żydowskiego aktora w roli papierza bredzi ? Nie podoba się ta prawda o padnięciu tego żydowskiego geszeftu w "religii" i "prawie", które zrobiło z planety więzienie i niewolniczą pracę ? Znowu jakiś chytry łeb tej hydry chrystoli i pi...... li smutki zamiast się wziąść do konkretnej roboty na tej cudnej Matce Ziemi, tak zapaskudzonej krzyżackim obłędem chciwości i nienawiści do tego co stworzyła genialna Natura !!!

  Wiesz co "Jan Paweł" sp....laj na pustynie izraelskie z tym swoim "refleksyjnym" wodolejstwem, bo tu kościółkowe "nawracanie" na stare żydowskie pierdoły narodu handlowego nikt się nie nabierze, a raczej odbierze mu wszelkie jego lichwiarskie łupy wojenne i przegoni do wszystkich diabłów !
 • komentarz z czatu "Prosto z mostu od Grzegorza" Słowianina,
  https://w2.vatican.va/content/francesco/de/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html
  A cóz to zmartwychwstanie JP2 ?

  Wybitnego aktorzyny grajacego na uczuciach zaslepionych ,, Moherowych Beretów ,, razem alfonsem z wasem i nastepnym aktorem Ronaldusem Reaganusem ,wielka trójca która w imie jahwistycznego bozka nienawisci obalila ,,ZELAZNY MÓR ,, wstawiajac nam Solidarnosc i pierdokracje która zrujnowala calkowicie Polski ciezki przemysl ,lekki ,i róznego radzaju inne wspaniale Slowianskie zaklady.,wypracowane pokoleniem niewolników rezimu Komuchów i niezapomniany ,,alfons z wasem latajacy i grajacy na uczuciach ,,moherowych beretów,, ze swoja przyczepiona do wyswichtanego gajerka ,,matka boska,, i super aktorzyna pierdzielacy banialuki o kremówkach wraz z cala swita opaslych grubych ,biskupów,kaplanów i innego typu slugusów jahwistycznej Bestii,..

  Pal gumy razem z Watykanska cholota w kosmos w objecia Jahwisty waszego szerzacego zlo ,smierc ,spustoszenie ,wojny,glód i zaraze gada który próbuje jeszcze wlaczyc i bronic zla które niósl tysiace lat ,.......

  Prosto z mostu od Grzegorza
 • Komentarz "Nieustraszonej", lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego niewolniczego systemu
  Tu pewna firma - jaskinia zbójów wydaje książkę do kolejnej podwyżki w wampirycznym oskubywaniu gojów z ich pracy, ich energii życiowej : http://sklep.infor.pl/500-pytan-o-vat-odpowiedzi-na-trudne-pytania-z-interpretacjami-ministerstwa-finansow.html?utm_source=ksiegowosc.infor.pl&utm_medium=belka-polecamy&utm_campaign=belka-polecamy-id10012
 • JESTEŚ OSOBĄ NATURALNĄ, WOLNĄ ! NIE KORPORACJĄ PODSTĘPU PRAWA MORSKIEGO !
  JESTEŚ OSOBĄ NATURALNĄ, WOLNĄ !
  NIE KORPORACJĄ PODSTĘPU PRAWA MORSKIEGO !

  Niezwłocznie skorzystaj z szansy jaką daje Polski Obywatelski Ruch Oporu. Zostaliśmy uwolnieni z niewolniczego systemu opartego na podstępie prawa morskiego ! Skorzystaj z wzorców i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” ! Nie zwlekaj ! Działaj !

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampira
 • Blokada korespondencji podstawą pokonania papierowego wampira- firm handlowych udających państwo !!!
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej
  Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich Polaków do niezwłocznego zastosowania najprostszej formy bojkotu okupanta jako obrony koniecznej poprzez wywieszanie na skrzynkach pocztowych ostrzeżeń o następującej treści :

  ” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

  Article 9 Conduct carried out in the absence or default of the official authorities The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact exercising elements of the governmental authority in the absence or default of the official authorities and in circumstances such as to call for the exercise of those elements of authority. https://www.ilsa.org/jessup/jessup11/basicmats/StateResponsibility.pdf
 • Z czatu dyskusja
  basia : "Hut ab und allerhöchsten Respekt vor den vielen Menschen, die sich in dem für viele schwierigen und nicht so richtig greifbaren Rechtsbereich so gut auskennen und ordentlich Druck machen."

  "Wielki ukłon przed tymi wieloma ludźmi, którzy w tym dla wielu trudnym i nie tak właściwie pojmowanym obszarze prawnym dobrze się znają i robią porządny nacisk." "Kto w tej grze stoi jest głupi tak samo, jak w tej grze piłki nożnej, gdzie piłkarze się gapią, kiedy gol wpada do bramki." Kolejny artykuł o szwindlach prawnych nieznanych dla większości zajętych niewolniczą robotą albo różnymi prymitywnymi rozrywkami odciąjących uwagę od politycznych trików gangsterskiej mafii : http://brd-schwindel.org/der-tagtaegliche-wahnsinn-in-der-firma-brid-die-vorgibt-ein-staat-zu-sein/
  basia : Zapudłowali komornika w Niemczech ! : http://brd-schwindel.org/dphw-haftstrafe-nach-freiheitsberaubung-an-gerichtsvollzieher/

  Grzegorz : A co tam ...,prawda w oczy kole?

  basia : Parchy oczywiście usiłują utrzymać swój "porządek" w bezprawiu, chociaż nie potrafią się podpisać na "wyrokach" wbrew swoim własnym przepisom. Tutaj ktoś odważnie napisał do ruskiego sądu miltarnego w Berlinie i podał listę sędziów i adwokatów "pracujących" bez podpisów .Narazie nie dostał żadnej odpowiedzi .
  http://brd-schwindel.org/werner-may-stellt-strafantrag-bei-botschaft-der-russischen-foederation-gegen-richter-und-staatsanwaelte/
  Grzegorz: Ruszyla lokomotywa juz nikt jej nie zatrzyma

  basia : Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że Was tu poznałam, bo "w kupie siła" ! Podtrzymujemy się przecież wzajemnie na dobre i na złe w tym chaosie dziejowym, w którym lichwiarze i kłamcy przegrali ! I dlatego tym bardziej nie dajmy się przez nich zwariować !
 • @Zbigniew Jacniacki 00:20:31
  Szanowny Panie!
  Dziękujemy za życzliwy komentarz.
  Jak z niniejszego artykułu wynika działają już międzynarodowe sądy prawa zwyczajowego i są wyroki :
  cyt:" Wydanie “motu proprio” łączy się z wyrokiem przeciwko papieżowi Franciszkowi o działania na szkodę ludzkości, o osobisty współudział w handlu dziećmi, o tortury i morderstwa dzieci. http://itccs-polski.blogspot.de/
  Zgadzamy się z Panem, że ważnym jest fakt, że od 01.09.2013 nie chroni żaden immunitet ani sędziów, ani prokuratorów, ani prawników, ani
  urzędników państwowych!

  cyt:" Jako przestępcy podlegają ściganiu z całą surowością prawa. Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…”
  Niechaj wiedza o tym fakcie jak i o upadku systemu lotem błyskawicy dociera pod przysłowiowe "strzechy" do każdego Polaka by jak najszybciej, korzystając z naszych wzorców zawartych w naszych publikacjach ,dokonało się zagłodzenie papierami papierowego wampira !!!
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej

  Pozdrawiamy serdecznie
 • Dyskusja na czacie :
  Grzegorz Ruszyla lokomotywa juz nikt jej nie zatrzyma
  basia : Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że Was tu poznałam, bo "w kupie siła" ! Podtrzymujemy się przecież wzajemnie na dobre i na złe w tym chaosie dziejowym, w którym lichwiarze i kłamcy przegrali ! I dlatego tym bardziej nie dajmy się przez nich zwariować !
  Grzegorz : Zniszczyli nasza wspaniala tradycje ,nasza madrosc nasze wspaniale korzenie wcisneli nam jakies religie ,wymordowali miliny ludzi ,przekrecili Swiat do góry nogami ,pamietam slowa fuhrera jezeli przegram wojne ,,Planeta Ziemia ,, wyskoczy z orbity i poleci w sina dal .....mógl podstepem gnidy wyplenic ,,ale wkrecili go w wojenke ,,,,,a teraz my Slowianie musimy zrobic porzadek z tym bagnem ,,wszystkie okupowane Narody Swiata powinny sie obudzic i pozamykac to bezduszne towarzystwo na pustyni ,,,kilofy do lapy i kopac piasek ,,wtedy poczuja co to smak biedy
  Grzegorz: HIENY cmentarne szczuja Narody Swiata na siebie od tysiecy lat ,,pierdolatoklacja wmawiana aby zylo sie lepiej ,,ludzie czekaja na zmiany i nie moga sie doczekac ,,dobija ich wymyslonymi nowotworami ,,szczepionkami,,jedzeniem ,woda sa wszedzie pluskwy,wszy,gnidy,pasozyty ,mendy krwiozercze wampiry wypija ostatnie mililitry krwi ,,wiecznie im malo ,,,,,,,,AWAKE PEOPLE
  Grzegorz: Te córeczki trzeba bronic przed ta zaraza
  Grzegorz : Czasami sa zwatpienia ,brak sil ,mysli gdzie ja zyje co to za Swiat,, matrix ,, co tu sie dzieje ,w imie dobra wszystko na odwrót ,,Planeta przekrecona do góry nogami ,,po co przychodza na Swiat do tego syfu male dzieciatka ,,,,ale juz niedlugo ,,,
  Grzegorz : Juz czekaja na nich ze strzykawkami wampiry ,,kluja dlugimi iglami malutkie istotki ,,bedziecie na wieki potepieni za te mordy na ludzkosci ,,,
  Grzegorz : Autyzm i inne swinstwa od maluskiego niewinne istotki musza cierpiec ,,to mnie boli ,,niewinni mlodzi chlopcy na sile wbrew wlasnej woli walcza za opaslych wieprzów przepasanych pasami ,,potezne mordy klekociarzy i innych dygnitarzy i psychopatycznych moredrców z falszywymi usmieszkami na tlustych ryjach ...
  basia : Jak faryzejski diabeł mówi "dobro" , to ma na myśli tylko i wyłącznie te swoje poronione pomysły totalitarnej władzy i kontroli nad każdym człowiekiem i nad każdym źdźłem trawy ... . ! A jak jego kurwy takie "ważne" na papierze nie chcą się z wrodzonego tchórzostwa podpisać, no to mają przerąbane.
  Grzegorz : Trzeba obudzic czasami w sobie zlosc by ogarnac ten chory system ,,,,aby wzmocnic chec dzialania i wspaniala Boska Swiadomosc która drzemie w kazdym z nas
  Grzegorz: Dusza jest wieczna ,,,,i tego nie dostana nigdy ,,bo niesie nas Boska moc ,,stwórcy prawdziwego Jasnego Swiatla Boskiej Madrosci i Milosci
 • Piękna gra.
  Kocham was siostry! - Moje idolki. - Niech ludzkie anioły Was niosą.
 • Pozdrawienia dla Mufinek Sposypkom : Pilnie potrzeba nam ludzkich aniołów by szerzyły świadomość!
  Odwzajemniamy :
  http://mufineksposypkom.neon24.pl/post/127042,miazga-szkoly-austriackiej-zrobiona-przez-ize


  komentarz spod http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128142,zadanie-odszkodowania-za-wyludzanie-podatkow
  cyt: "Piękna gra.
  Kocham was siostry! - Moje idolki. - Niech ludzkie anioły Was niosą.

  Mufinek Sposypkom 19.12.2015 12:06:21"

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930