Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

TEATR POLITYCZNO-RELIGIJNY ZDEMASKOWANY !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Cieszymy się, że Polacy nie dają się nabierać na zagrywki okupanta i trzymają się z dala od niego i sponsorowanych demonstracji, wieców, rzekomo w obronie demokracji czy trybunału konstytucyjnego.

Traktaty założycielskie Unii podpisane in blanco !!!

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w Parlamencie Europejskim w 2012r..https://www.youtube.com/watch?v=xyUEz2Qk_Xg

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w batalii o wodę i bezpieczne życie w Polsce - Parlament Europejski, 2012r.

https://www.youtube.com/watch?v=9dT5d_MRYnE

Łowicz, 24.12.2015r.

Drodzy Rodacy !

Niechaj przedstawiane przez nas fakty i wskazania oraz wzorce stanowią podstawy do wychodzenia-uwalniania się z jarzma “papierowego wampira” !

Z radością przyjmujemy fakt, że nasz społeczny trud, nasze społeczne działania, na nasz własny koszt, spotkały się z szerokim odzewem. Cieszymy się z faktu, że Polacy nie dają się nabierać na zagrywki żydowskiego okupanta i trzymają się z dala od niego i sponsorowanych demonstracji, wieców, rzekomo w obronie demokracji czy trybunału konstytucyjnego. Polacy obrali bardzo słuszny sposób wyrażania dezaprobaty dla wrogów Narodu Polskiego poprzez użycie humoru i  satyry.

Każdy rdzenny Polak jako Suweren nie jest i nie był członkiem społeczności zaliczanej do podległej nielegalnym strukturom, powstałym na gruncie oszustwa podpisywania in blanco Rzymskich Traktatów założycielskich obecnej  “Unii Europejskiej”.

“Unia Europejska” to korporacja  dokonująca  niszczenia państw i narodów Europy zorganizowana przez światowe elity żydowskie, które od 2012 roku mają w obiektach Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Europejski Parlament Żydowski.

http://waldemar-rajca.blog.onet.pl/2013/02/15/europejski-parlament-zydowski/

cyt.: “Parlament ten został powołany przez Europejską Unię Żydów- a posłowie zostali wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Pomysłodawcą jest pan Szymon Peres, prezydent Izraela. Na razie w Parlamencie zasiada 120 posłów z 45 krajów całego kontynentu.(...) Parlament utworzony po linii  narodowościowej, oprócz tego, który istnieje w Izraelu…”

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509131942720981&set=a.1392240481076795.1073741828.100008725696905&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1674162529522755&set=a.1583842171888125.1073741932.100007870714060&type=3&theater

paczaizm.pl/full-bayer-disco-polo-po-komorowski-tusk-sikorski-gronkiewicz-waltz/

Światowy prywatny niewolniczy system oparty na prawie morskim, z władzą Trój-Korony, z Watykanem na czele upadł 25.12.2012r..

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Poprzez ten fakt, każdy z nas został zobowiązany do tworzenia nowych systemów w nowej erze, ERZE DOSTATKU.

 

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka “motu proprio”,  wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm

Dodatkowo na mocy Proklamacji T.Cichockiego z 02.11.2014r., napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego  o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy  zwierzchniej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, staliśmy się obligatoryjnie uwolnieni z żydowskiego jarzma. Jednocześnie na mocy pkt.3  tej Proklamacji zostaliśmy uwolnieni z pod dyktatu Unii Europejskiej i innych nielegalnych organizacji, cyt.:

“3. Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji. “

 

 ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105892779422602&set=a.161126263899263.36587.100000056702358&type=3&theater

Papierowe „traktaty rzymskie” na których zbudowano papierową unię żydowską podpisane były dla picu propagandowego in blanco !!!

(opracowanie: Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej, demaskatorka upadłego niewolniczego systemu)

 "Szefowie państw podpisali wtedy jeden dokument, który składał się z pustych stron. Co się stało? Zeby to krótko opowiedzieć, strony dokumentu, które zostały na noc po skopiowaniu rozłożone na podłodze biura w Rzymie, zostały przez sprzątające panie uznane za odpady i dlatego usunięte, łącznie ze wzorem oryginału do skopiowania.

Kiedy oficjele nad ranem odkryli stratę, szukali go wpierw w śmietnikach całego Rzymu, ale nic nie znaleźli. Kopie i oryginał nie mogły być odnalezione. Jedyne rozwiązanie, które im po tym wpadło było podpisanie traktatu na papierze in blanco. Jedyna strona na której widniało coś napisane była ta z nazwiskiem szefa państwa, na której on z kolei w ceremonii złożył swój podpis.”

Unia Europejska  

Propagandowa machina wojenna kręci się niewzruszenie, bo ludzie nie mają pojęcia o faktach i już takich jak ten, że papierowe „traktaty rzymskie” na których zbudowano papierową unię żydowską podpisane były dla picu propagandowego in blanco !!! Nie trzeba mieć żadnego pojęcia o „prawie”, żeby się domyśleć i się dowiedzieć, że jest to wszystko propagandowe oszustwo, które współcześnie doszło do zenitu absurdów na scenie teatru polityczno-religijnego, którego to aktorzy sygnując swoimi artystycznymi ksywami te czy inne świstki tworzą iluzję prawno – polityczną wraz z religijną, mającą na celu zrujnowanie i ograbienie świata oraz przerzedzenie pogłowia ogłupionej „publiczności” wierzącej ślepo w swoje „nie-rządy” i perwersyjnym obłudnikom „religijnym” obiecujących naiwniakom i frajerom „niebo”, żeby ukraść im całą Ziemię.Popatrzcie na te pokerowe mordy ówczesnych bezczelnych fałszerzy i samozwańców „władzy” w Europie :

„Asystenci dokładnie uważali na to,żeby nikt nie zauważył oszukaństwa.”…

„Każdy zapytany notariusz, czy umowy składające się z pustych stron i podpisane wogóle są prawomocne, odpowie na to napewno NIE.”

„Co wtedy w Rzymie wydarzyło się było wielkim show z pustą zawartością”http://brd-schwindel.org/sind-die-roemischen-vertraege-rechtsungueltig/

Już z tych skrótowych tłumaczeń z prawdą o powstaniu aktorskiej UE jasno wynika, że obecna piramida kłamstw, którą sobie „naród wybrany” rozbudował za pomocą swojej propagandy mendialnej nie jest warta funta kłaków, a co dopiero ślepego zaufania normalnych ludzi.

Zresztą „naczelny” prawnik i zawodowy aktor na Polskę niejaki pan Kalkstein z pseudonimem artystycznym Kaczyński z szumną nazwą jego „partii” „Prawo i Sprawiedliwość” najlepiej mógłby to wyjaśnić, czego oczywiście nie może zrobić, bo ponadnarodowa mafia by go odstrzeliła za wypadnięcie z roli.https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/20/babilon-upadl/ "

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Polski Obywatelski Ruch Oporu już w 2012r. poinformował władze unijne o dokonanym w Polsce zamachu stanu poprzez sfałszowanie  wyborów parlamentarnych a w  2013r. poinformował  OBWE, rządy wielu państw na świecie o udowodnieniu przez Tadeusza Cichockiego faktu przejęcia terytorium Polski przez uzurpatorów wyłanianych w fałszowanych wyborach i jednocześnie działających wbrew interesom Polski i Narodu Polskiego, dopuszczających się zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.


W naszym wystąpieniu do prezydenta Rosji Władimira Putina z dnia 04.03.2014r. prosiliśmy w imieniu Narodu Polskiego o wzięcie pod uwagę powyższego faktu i o poinformowanie światowej opinii publicznej o udowodnieniu dokonania zamachu stanu w Polsce  przez obce wrogie Narodowi Polskiemu siły.

Jednak zapanowała zmowa milczenia w świecie polityki i mediów !

link: “Polacy proszą Putina o nagłośnienie sfałszowanych wyborów i nielegalnej władzy w Polsce.”

https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/05/polacy-prosza-putina-o-naglosnienie-sfalszowanych-wyborow-i-nielegalnej-wladzy-w-polsce/

Oto poniżej tekst rozsyłany po całym świecie:

 

“Alarmujemy wszystkie instytucje unijne o dokonanym w Polsce zamachu  stanu oraz domagamy się upowszechnienia tego udowodnionego faktu jak też oczekujemy opowiedzenia się po stronie zniewolonego i oszukanego Narodu Polskiego w celu zapobieżenia rozwiązaniom siłowym.

W związku z udokumentowanym faktem sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r. i innymi dowodami na fałszowanie wyników wyborów do władz wszelkich szczebli w Polsce od 2003 r, łącznie z fałszowaniem frekwencji w referendum o akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz faktem odmowy ręcznego przeliczenia głosów w wyborach parlamentarnych z 7.10.2011r. a także odmową przedstawienia dowodów na prawo do sprawowania władzy przez obecnie rządzących na wyżej przedstawiony alarm Tadeusza Cichockiego:”UWAGA!!! ALARM!!! ZAMACH STANU W POLSCE!!!

 

Oto poniżej fragmenty naszych wystąpień do władz unijnych, które prowadzą politykę niszczenia zycia na Ziemi:

 

Ile wykonano w Polsce odwiertów?

Ministerstwo Środowiska na zlecenie Prezydenta RP B. Komorowskiego, we wrześniu 2011r. podało w piśmie skierowanym do Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, że w Polsce po II Wojnie Światowej wykonano ponad 7500 odwiertów.Natomiast prof. AGH Kraków, Stanisław Nagy w jednej z audycji radiowych w minionym roku podawał,  że wykonano w Polsce już kilkanaście tysięcy odwiertów.

W każdym odwiercie dokonywano i dokonuje się, nawet dwa razy dziennie, szczelinowanie hydrauliczne, co podkreślał na konferencji w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, 16.04.2012r. w Warszawie, z udziałem europosłów B.Sonika i  B.Liberadzkiego, jeden z  polskich geologów, który sporządzał mieszanki do hydroszczelinowania. 

 

 

Ile wykonano odwiertów na świecie?

Wykonano około 1,2 miliona odwiertów wg raportu Sonika, natomiast inne źródła zagraniczne  wskazują na ponad 2 miliony !Czy potrzeba więcej, aby uświadomić sobie ogrom zniszczenia Naszej Planety przez koncerny wydobywcze?

Przy każdym odwiercie, niezależnie od rodzaju, stosuje się hydroszczelinowanie polegające nie tylko na wstrzykiwaniu pod wysokim ciśnieniem ogromnej ilości toksycznych, agresywnych mieszanek wody, piasku i chemikaliów ale także z użyciem materiałów wybuchowych, chociaż prawnie niedozwolonych, nawet  zapisem w koncesjach,.

Dowód: kopia koncesji dla FX Energy jest w naszym posiadaniu, która również zabrania wykonywania prac na terenach Natury 2000.

Konsekwencją  łamania zapisów koncesji zabraniających prace na terenach “Natury 2000”  i użycia materiałów wybuchowych niezwłocznie konieczne jest odebranie tych koncesji i wyciągnięcie konsekwencji nie tylko prawnych ale i odszkodowawczych. Na domiar złego ani służby ochrony środowiska ani żadne urzędy nie kontrolują i nie są w stanie kontrolować wykonywania prac wiertniczych a więc to wszystko wymknęło się spod jakiejkolwiek kontroli a tym bardziej społecznej na wskutek istniejących przepisów ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze.

Dodajmy, że Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Skierniewicach dopiero po kilku miesiącach od powstania odwiertu gazu ziemnego Kutno 2 (niełupkowego, chociaż media wcześniej informowały o gazie łupkowym.) , dowiedziała się od nas o istnieniu tego odwiertu a kontrolę wykonano po wcześniejszym uprzedzeniu wykonawcy odwiertu PGiN Nafta Piła. Odrzucono nasz wniosek o ponowną kontrolę bez uprzedzania wykonawcy odwiertu z udziałem przedstawicieli mieszkańców powiatu łowickiego i kutnowskiego. Przepisy prawne w Polsce  narzucają obowiązek poinformowania o kontroli a nie przewidują kontroli społecznej ani prawa do sprzeciwu wobec niszczenia środowiska, co jest pogwałceniem Konwencji z Äarhus.http://www.petycjeonline.com/a/18709

Inną podstawą do unieważnienia wszystkich koncesji jest bezprzetargowe, w tajemnicy przed społeczeństwem, rozdanie koncesji, po najniższych na świecie cenach, światowym  koncernom wydobywczym, na których ciążą wyroki za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska w innych regionach świata. A przy tym afera korupcyjna w Ministerstwie Środowiska zamieciona pod przysłowiowy dywan!

Konieczne jest  sprawdzenie, czy światowe  koncerny wydobywcze mają zgodę właściwych rządów  na transfer obcych walut  do Polski.

Dodatkową podstawą do unieważnienia wszystkich koncesji na bogactwa naturalne Polski jest fakt handlu koncesjami, co umożliwia pranie brudnych pieniędzy, z czym  powinny walczyć instytucje unijne.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt wyasygnowania z budżetu państwa i Unii Europejskiej (naszych pieniędzy) 10 mld zł rocznie do poszukiwań jak też rzekomych badań nad nowymi technologiami a także na konsultacje społeczne, nawet z udziałem kościoła katolickiego, co jest szczególnie nieetyczne i niemoralne.

Uprzejmie prosimy Parlament Europejski i Komisje Europejskie o skierowanie pisemnego zapytania w  sprawie losu naszych skarg do Sądu Rejonowego w Łowiczu na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu dotyczącego zatrutej wody pitnej  jak też powstania wypadowej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu.

Nadmieniamy, że firma United Oilfield Services, właściciel gruntu i bazy w Łowiczu już świadczy usługi nie tylko w Polsce ale  w Niemczech, np. w Wisbaden.

http://www.uos.pl/aktualnosc/uos-geofizyka-projekt-wiesbaden.html

Żaden z lokalnych dziennikarzy nie odważył się chociażby zasięgnąć informacji na ten temat i poinformowac opinię publiczną, ponieważ my, na znak protestu nie odbieramy żadnej urzędowej korespondencji.

http://www.petycjeonline.com/forum/19081/start/2050

W Polsce media celowo pomijają informowanie społeczeństwa o naszych akcjach, wystąpieniach i działaniach. Istnieje nawet blokada medialna informowania o naszych działaniach na forum międzynarodowym jako autorek petycji 0578/ 2012 do Parlamentu Europejskiego, będącej "Listem otwartym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego" z 19.04.2012r. W mediach lansuje się pozorny, kontrolowany  opór przeciw-łupkowy, sterowany przez finansowane przez rząd instytuty jakm.in. Instytut Obywatelski w Łodzi na czele z M.Krydą, organizacje pseudekologiczne ( Eko-Unia, Partia Zieloni 2004 z R.Gawlikiem ) czy też Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi  a nie dopuszcza do głosu osób z oddolnych inicjatyw obywatelskich, które występują bezkompromisowo w obronie swego miejsca do życia i życia Narodu Polskiego.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego do dziś nie podjęła żadnych konkretnych działań a jedynie ma zamiar napisać raport o sytuacji w Polsce w kwestii tzw. gazu łupkowego, ukrywając przed nami fakt układania się z wysłannikami rządowymi, tworzącymi teatr sprzeciwu (spotkanie w Wejherowie z udziałem M. Krydy). Do dziś nie mamy informacji o podjętych działaniach w sprawie zgłoszonego przez nas łamania praw człowieka i konwencji z Äarhus.

Polska Agencja Prasowa całkowicie pominęła fakt 2-godzinnego obywatelskiego przesłuchania nas jako autorek petycji przez delegację Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w Biurze Informacyjnym PE we Wrocławiu w dniu 30.05.2012r. w sprawie tzw. gazu łupkowego. Szeroko rozpisywała się tylko o kwestii budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, całkowicie pomijajac temat gazu łupkowego, który był przedmiotem zainteresowania delegacji Komisji Petycji PE celem sporządzenia raportu w tej kwestii.http://www.youtube.com/watchfeature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Łowicz, 27.08.2012r,

Oświadczenie Teresy Wojda i Marii Bejda na okoliczność

 rozpatrywania petycji 0578/ 2012 w dniu 9.10.2012r. przez

 Komisję Petycji oraz Dyrekcję d/s Praw Obywatelskich i

 Spraw Konstytucyjnych.

 

Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie sprawę, że nasze stanowisko stoi w sprzeczności zdziałaniami i polityką władz w Polsce jak też wszystkich deputowanych z Polski, którzy reprezentują interesy rządu w Warszawie a nie interesy Narodu Polskiego.Siły obce Narodowi Polskiemu przejęły rządy w Polsce i służąświatowym wąskim grupom interesów.

Mamy dowody na fałszowanieinformatyką wyborów w Polsce, co doskonale udokumentował K.Puzynai złożył stosowny protest do Sądu Najwyższego w Warszawie.http://umtsno.blogspot.com/ Sąd Najwyższy bezpodstawnie odrzucił jego wniosek jak też asekuracyjniezłożone skargi T.Wojda i M. Bejda z wnioskiem o ręczne przeliczeniewyborów.Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu zostałarównież odrzucona.http://iddd.de/PKW/KlageanECHRStrasbourg.pdfhttp://umtsno.blogspot.de/2012/04/koniec-praw-czowieka-w-eu-i-echr.html

W Polsce nielegalne władze wszelkich szczebli od wielu lat ustanawiająprawa na szkodę i wbrew interesom Polski i Polaków. Jednym zprzykładów jest prawo geologiczne i górnicze, całkowicie stanowione poddyktando obcych.http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze  

Szczytem niszczycielskich, depopulacyjnych działań wymierzonychw Naród Polski jest skandaliczna ustawa o fizycznym przymusieszczepionkowym. Instytucjom i służbom sanitarnym dano uprawnieniawiększe niż policji, prokuraturze, bo mają uprawnienia wtargnięcia dodomostw z zastosowaniem bezpośredniego przymusu szczepień pod bylepretekstem.

http://www.monitor-polski.pl/dokumenty/ludobojstwo-szczepionkowe-dokumenty

http://kefir2010.wordpress.com/2012/07/09/holocaust-krajow-iii-swiata-

dokonywany-przez-kartel-farmaceutyczny-afrykanie-i-azjaci-masowo-

umieraja-na-choroby-spowodowane-testowaniem-lekow-i-szczepionekhttp://kefir2010.wordpress.com/2012/08/25/chcesz-zachorowac-zaszczep-

sie-o-przekretach-zwiazanych-ze-szczepieniami-mowi-dr-jerzy-jaskowski/

Od dwóch lat, gdy podjęłyśmy się działań w stworzonej przez nasInicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w ramach dodatkowychdziałań organizacji społecznej mającej misję uchronienia dziedzictwakulturowego wsi łowickiej :http://lowiczanie.prv.pl/ , odkrywamy wciąż nowe,potęgujące się formy zagrożeń dla zdrowia i życia Polaków, dla przyszłości Narodu Polskiego i Polski.

Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogówNarodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny ipropagandowy. Sprowadzono okupantów w celach neokolonialnegowyzysku naszych bogactw naturalnych.

Premier nielegalnego rządu,D.Tusk spełnia obietnicę daną prezydentowiUSA B.Obamie, że rząd polski nie dopuści do sprzeciwu społecznegoprzy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce, o czym jest mowa wfilmie "Gaz łupkowy jak się to robi w Polsce." :http://www.youtube.com/watch?

Wejście Polski do EU na nierównych zasadach jest wielką krzywdą i powinno być wielkim wyrzutem sumienia i wstydem dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskich.

Regulujecie szczegółowymi dyrektywami np. kształt banana czy ogórka,martwicie się o ptaki, a Szanowni Państwo czy nie widzicie, że :

 • tysiące polskich rodzin wyrzucane są na bruk ?
 • polskie dzieci głodują i są okaleczane szczepionkami ?
 • rozsiewane są toksyczne chmury ?
 • mieszkańcy Polski podtruwani są toksycznymi dodatkami do wody,(fluor,chlor, lit, SeaQuest ), żywnością z GMO i toksycznymidodatkami ?
 • niszczone jest polskie rolnictwo?

Czy w sprawach bezpieczeństwa narodów powinno się głosować czybezwzględnie to bezpieczeństwo zapewniać?

Skoro w niemieckim raporcie; http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studiesdownload.html?languageDocument=PL&file=44392 sąporażające informacje o katastrofalnym zagrożeniu dla życia z powodu stosowania hydraulicznego szczelinowania przy wydobywaniu wszelkichwęglowodorów, to dlaczego natychmiast nie został wprowadzonybezwzględny zakaz jego stosowania w całej Unii ?

Mówienie o zagrożeniu tylko w odniesiemiu do gazu łupkowegojest błędem i bagatelizowaniem problemu. Przecież hydrauliczneszczelinowanie stosuje się od wielu lat przy każdym odwierciewęglowodorów, niezależnie od tego czy jest to rozpoznawczy czy poszukiwawczy czy wydobywczy.

Na odwiercie Kutno2 ropy naftowej i gazu ziemnego wykonuje sięhydrauliczne szczelinowanie, o czym świadczy wykaz stosowanychchemikaliów ( załączonych do naszej petycji) udostępniony nam, po kontroliz naszego wniosku, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wprowadziliście limity na emisje CO2 i forsujecie szaleńczą technologięCCS,http://www.bund.net/themen_und_projekte/klima_energie/co2_endlagerung/ccs_gutachten_studie/risiken_von_ccs/ oraz akceptujecie rozwój energii atomowejzamiast wesprzeć innowacyjne metody czerpania energii jak np. metodę sztucznej fotosyntezy prof. Nazimka oraz inne bezpieczne metodypozyskiwania energii.bejda.blogspot.de/2012/01/rewelacyjna-opatentowana-metoda.html

Czy nie widzicie, że polityka energetyczna uniizmierza do samozagłady ludzkości?

Podziękowanie przewodniczącego za przesłanie przez nas, zatruwanych wŁowiczu, informacji o skażeniu wody pitnej a nie podjęcie żadnych działańjest przyzwoleniem na wykonywanie wyroku śmierci na Polakach. Niemamy gdzie szukać ratunku, skoro instytucja unijna lekceważy problem istwierdza, że jest to wewnętrzną sprawą naszego kraju.(treść emaila w zał.)

Czy etyczne i moralne jest w tej sytuacji branie odnielegalnego skorumpowanego rządu, naszych narodowych rezerwfinansowych Narodowego Banku Polskiego na ratowanie bogatszych odnas Greków, których indywidualne zasoby finansowe są wielokrotniewiększe niż Polaków ?

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rodakom odwiedzającym nasze blogi dedykujemy piękną piosenkę w wykonaniu wspaniałego naszego artysty, Waldemara Koconia.

http://merlin.pl/Dla-Ciebie-Polsko-Tobie-Ameryko_Waldemar-Kocon/browse/product/4,321158.html

Dla ciebie Polsko... śpiewa Waldemar Kocoń

https://www.youtube.com/watch?v=LjQPcmhLoRA

 

KOMENTARZE

 • W trzecią rocznicę ogłoszenia upadku systemu, jako Suwereni
  W trzecią rocznicę ogłoszenia upadku systemu, jako Suwereni, zgodnie z Proklamacją z 02.11.2014r. oraz Dekretem z 02.04.2015r.www.tcichocki.pl , zgodnie z zasadą energii kwantowej (przyciągania), wszyscy wizualizujemy, wszyscy odczuwamy z wdzięcznością, radością, miłością, wszyscy cieszymy się z :

  wprowadzenia prawa naturalnego jako obowiązującego w Polsce i na świecie
  powszechnego ujawniania prawdy o przeszłości i teraźniejszości
  delegalizacji firm handlowych symulujących instytucje państwowe
  delegalizacji partii, fundacji, organizacji masońskich i itp.
  wprowadzenia medycyny naturalnej w miejsce zdelegalizowanej medycyny opartej na handlu procedurami
  równego udziału w dostępie do dóbr Ziemi
  czystego powietrza, czystej wody, czystej gleby, zdrowej żywności
  powszechnego zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń od korporacyjnych firm stwarzających iluzję państwa
  zaprzestania wrzucania przez firmy pocztowe nielegalnych korespondencji od wszystkich prywatnych firm udających instytucje państwowe
  dostatku i szczęścia rodzinnego w harmonii z Naturą.
  Gdy każdy z nas będzie tak odczuwał, to Bóg-Stwórca, który jest w sercu każdego z nas, uczyni, że to się stanie !

  Jak to się odbędzie wie tylko ON-Bóg Stwórca !

  Naszą rolą jest odczuwanie jakby się to już stało !
 • Skorzystaj z wzorców i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” !
  Rdzenny Polaku !

  Niezwłocznie skorzystaj z szansy jaką daje Polski Obywatelski Ruch Oporu. Zostaliśmy uwolnieni z niewolniczego systemu opartego na podstępie prawa morskiego ! Skorzystaj z wzorców i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” !

  Nie zwlekaj ! Działaj !

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampirahttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej

  Oto poniżej klucz do pokonania “ papierowego wampira” - treść do powszechnego umieszczania na skrzynkach pocztowych i do respektowania:

  ” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”
 • Komentarz Nieustraszonej, lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego niewolniczego systemu
  "Nic nie robić" czyli narodowy strajk już około 20% niewolników polegający na pozostaniu w domach, płaceniu gotówką i wybraniu wszystkich pieniędzy z banku, bo tylko w ten pokojowy sposób geszefciarze w firmach nie-rządowych padną jak muchy też i w innych krajach europejskich czekających na początek u Niemców i które z rozpędu do nich dołączą : http://brd-schwindel.org/deutsche-patrioten-wo-bitte-seid-ihr/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930