Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

TRUCICIELE I DEZINFORMATORZY PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Stosowanie Boskiego prawa naturalnego, dbałość o Matkę-Ziemię wskazaniem i drogą dla każdego człowieka, uwolnionego obligatoryjnie przez "Paradygmat Report" z 25.12.2012r. i delegalizację władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !

Zdjęcie wprowadzające: Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda),lipiec 2012r. przed gmachem prywatnej firmy handlowej "ministerstwa środowiska" w drodze na spotkanie z jej szefem M.Korolec, celem wręczenia adresownych do niego listów w obronie Narodu Polskiego przed niszczeniem środowiska na wskutek działań jego firmy, działającej na zlecenie światowych elit żydowskich, obecnie upadłego systemu Ery Niedostatku.

"Minister" M.Korolec podał się do dymisji w niedługim czasie po naszej wizycie i po burzliwych dyskusjach w firmie "ministerstwo środowska", wywołanych naszymi korespondencjami, demaskującymi ludobojcze działania a  rozsyłanymi po całym świecie przez nas, jako petycjonariuszek Parlamentu Europejskiego, PE 0578/2012. Więcej...

 

 Łowicz,12.01.2016r.


Ostrzeżenie przed dezinformatorem Dydymusem !


Drodzy Rodacy !


Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje blogera Dydymusa za dezinformatora, agenta starego upadłego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony ze zdelegalizowanym Watykanem na czele.

Kandydowanie  Dydymusa na prezydenta Polski w fałszowanych, nielegalnych  z mocy prawa Suwerena, wyborach żydowskiego okupanta w 2015r.,  wskazuje na działalność w interesie sił wrogich Narodowi Polskiemu.   


Brak właściwej reakcji Dydymusa, godnej człowieka wolnego, odpowiedzialnego za swoje czyny, przestrzegającego zasad prawa naturalnego, m.in. “nie krzywdzić innych…” na udowodnione złamanie przez niego praw  osób wolnych: Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda) wskazuje, że obce są mu głoszone przez niego zasady prawa naturalnego, co go stawia w gronie fałszywych obrońców, niegodnych zaufania Narodu Polskiego.

 

Złamanie praw i zignorowanie żądań naprawienia wyrządzonej szkody i krzywdy jest również działaniem

wymierzonym przeciwko interesom Suwerena-Narodu Polskiego, który na mocy Proklamacji T.Cichockiego,  od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na terenie Polski.


Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do bojkotowania Dydymusa i jego publicystycznej działalności w internecie na jego stronach, kontach, profilach.


Maria z domu Znyk(Bejda) Teresa z domu Znyk(Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

 

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128349,pozytywna-energia-serc-zmieniajmy-swiat

www.wojdabejda.wordpress.com   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 11.01.2016r.


     Oświadczenie z dnia 11.01.2016r.

Marii z domu Znyk(Bejda), Teresy z domu Znyk(Wojda)

na okoliczność manipulacji i  złamania praw autorskich przez autora profilu “Liga Świata” na Facebook.


Oświadczamy, że 11.01.2016r. doszło do karygodnej manipulacji naszego wzoru  pisma do sądu i  wykorzystania naszych materiałów we wpisie Dydymusa na facebook na profilu  “Liga świata” oraz fałszywej informacji:  Dziękujemy Ruchowi Oporu za rozwinięcie opisywanego przez nas problemu nielegalnego : "Prawa Morskiego".

https://www.facebook.com/Wybierz.Wolnosc/posts/949331718436739?pnref=story   


Oświadczamy że nie mamy nic wspólnego z Ligą Świata ani z Dydymusem

czy Dydymskim ! Nie kontaktował się z nami, nie prosił a dziękuje a przy tym celowo, złośliwie podaje zmienioną nazwę naszej organizacji, pomijając fakt, że teksty piszą zawsze osoby naturalne, żyjące a  w tym przypadku zastrzeżone prawa autorskie dotyczą osób wolnych: Marii z domu Znyk(Bejda), Teresa z domu Znyk(Wojda).

Oświadczamy, że autor profilu “Liga Świata” pod zmanipulowanym wpisem zaczynającym się od ; “Lichwiarze, windykatorzy, sądy, komornicy..”,wykasował wszystkie nasze komentarze zwracające mu uwagę, cyt.:

Nikt Panu nie dawał prawa przerabiania autorskich tekstów Marii Bejda i Teresy Wojda ze Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie", Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKi RUCH OPORUwww.wojdabejda.worpres.com,

Lubię to! · Odpowiedz · 5 min
Teresa Maria Wojdabejda Nic nie rozwijałyśmy z Pana stron i nie mamy z Panem nic wspólnego !!!
Lubię to! · Odpowiedz · 3 min
Teresa Maria Wojdabejda Naruszył Pan prawa autorskie !
Lubię to! · Odpowiedz · 2 min
Teresa Maria Wojdabejda Celowo nie podał Pan żródła, linków i nie napisał pan nawet poprawnie nazwy! Zle to o Panu świadczy “ -koniec cytatu komentarzy wykasowanych przez Dydymusa

Wobec ewidentnego faktu manipulacji i naruszenia naszych praw autorskich i praw człowieka w dniu 11.01.2016r., we wpisie “Lichwiarze, windykatorzy, sądy, komornicy...”, na profilu ‘“Liga swiata” na facebook żądamy usunięcia zmanipulowanego wzoru pisma do sądu a w zamian podania linka do naszych blogów i do artykułu pt.: NIE DAJMY SIĘ ZASTRASZAĆ I NĘKAĆ PRZEZ PRYWATNE "SĄDY " !!! z informacją, że tam znajduje się wzór autorstwaMarii z domu Znyk(Bejda), Teresy z domu Znyk(Wojda), który bezprawnie zmanipulował autor Ligii Świata. Oprócz tego żądamy przeprosin i opublikowania na facebook i na stronie internetowej “Liga Świata” całego niniejszego artykułu pt.: ”Nie pozwalajmy na łamanie prawa naturalnego w internecie !“

Marii z domu Znyk ( Bejda), Teresie z domu Znyk (Wojda), jako autorkom  wzoru pisma do prywatnej firmy handlowej , zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie jako  “sąd”, bezprawnie wykorzystanego  i zmanipulowanego  przez Dydymusa na jednym z jego kont na Facebook, przysługuje odszkodowanie w wysokości 4 600 000 Euro zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby.

Oto poniżej wyszczególnienie:

17.Dyskryminacja, przymus lub rasizm - każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

18.Prześladowania polityczne - każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €

47. Łamanie praw człowieka - naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48.Pogwałcenie prawa międzynarodowego - IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) - traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

Tłumaczenie M.Bejda międzynarodowej taryfy odszkodowawczej i wersja w j.niemieckim w poniższym linku:

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku  

 

Maria z domu Znyk(Bejda) Teresa z domu Znyk(Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Polskie herby szlacheckie przodkówMaria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

 

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128349,pozytywna-energia-serc-zmieniajmy-swiat

www.wojdabejda.wordpress.com  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  

 

 Listy otwarte do Ministra Środowiska rozesłane do ponad 8 tysięcy adresatów i rozpowszechniane na forach internetowych


Łowicz, 09.11.2012r.

                                                                   Pan

                                                     Marcin Korolec

                                                     Minister Środowiska

 

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji jak i odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na

skierowany przez kancelarię Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nasz list otwarty z dnia 18.04.2012r., zawierający wnioski o wprowadzenie zakazów dla działań godzących w dobro i interes narodowy Polaków, poparty szeroką dokumentacją, zwracamy się do Szanownego Pana Ministra o osobiste udzielenie nam odpowiedzi na niniejsze wystąpienie. Przy tym zaznaczamy, że nie chcemy aby rzecznik prasowy minsterstwa pozbywał nas ogólnymi, propagandowymi stwierdzeniami.

 

Od ponad dwóch lat śledzimy wiadomości z zakresu zagrożeń i pogłębiamy wiedzę m.in.

poprzez występowanie do różnych instytucji w obronie Narodu Polskiego, bezpośredni kontakt z zagrożeniami i z mieszkańcami terenów zagrożonych. Jesteśmy autorkami wielu wystąpień do władz wszelkich szczebli w Polsce jak też do Parlamentu Europejskiego.

  

Skoro Prezydent RP, zdaniem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta nie jest kompetentny

w sprawach dotyczących bezpieczeństwa środowiska i bezpieczeństwa życia przyszłych

pokoleń a nasz list otwarty przekazał do Ministerstwa Środowiska, to tym samym nałożył

na Pana Ministra decyzje w sprawach zagrożeń, w sprawach bytu i istnienia Narodu

Polskiego.

 

W obronie Suwerena jakim jest Naród Polski żądania adresowane do Prezydenta RP

podlegają realizacji przez Szanownego Pana Ministra. Wobec powyższego żądamy podjęcia niezwłocznych działań i decyzji celem wprowadzenia zakazów:

 

 • stosowania hydraulicznego szczelinowania

http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/

Referaty_VI_KKMU/NI/P_49_AGH-VI_KKMU.pdf ,    http://iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf ,

http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studiesdownload.html?

languageDocument=PL&file=44392   

            zawierających rtęć, aluminium i inne toksyny.

            http://bejda.blogspot.de/p/szczepionki-i-szczepienia-w-polsce.html  ,

Szczególnie pilne i konieczne staje się w obecnej sytuacji unieważnienie wszystkich koncesji wydobywczych ( rozdanych przez "ministerstwo środowiska") obejmujących dwie trzecie powierzchni kraju jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, które równocześnie naruszają suwerenność naszego kraju, godzą w interes narodowy a w konsekwencji łamią podstawowe prawa każdego Polaka i grożą katastrofą humanitarną i ekologiczną na ogromną skalę.

 

List Otwarty do prezydenta RP z 18.04.2012 r Przewodniczący PE Martin Schulz przekazał

3.05.2012 r jako petycję do rozpatrzenia.To wyjątkowe potraktowanie przez Przewodniczącego PE naszego wołania o ratunek dla Narodu Polskiego oraz nasza osobista obecność 09.10.2012 w Parlamencie Europejskim na świadectwo faktycznych zagrożeń dla Narodu Polskiego i nasze wołanie o zakaz wydobywania węglowodorów na terenie EU wyraźnie wskazuje, że nadeszła już pora skończyć z okłamywaniem i stosowaniem naiwnej propagandy w Polsce jak np. picie w studio TVP wody niby z odwiertu przez przedstawiciela rządu, Ministra Skarbu Państwa M.Budzanowskiegohttp://tvp.info/informacje/biznes/lupki-szansa-czyzagrozenia-dla-polski/8969887

  

Słuszne oburzenie społeczne wywołuje postawa wszystkich europosłów, którzy wspierają

lobby energetyczne tak jak i polscy parlamentarzyści, którzy zamiast stawać w obronie praw i własności Narodu Polskiego głoszą propagandowe hasła o niezależności energetycznej i bezpiecznych, nowoczesnych metodach wydobywczych węglowodorów. 

Stoi to w sprzeczności z faktami:

         http://idb.nowyekran.pl/post/43033,aktualna-propaganda-po-a-umowa-z-gazpromem

  

“Redakcja "Najwyższego Czasu" dotarła do tekstu dwóch protokołów podpisanych w dniu

29.10.2010r. przez Waldemara Pawlaka i wicepremiera rosyjskiego rządu Igora Sieczina.

Zmieniają one kontrakt jamalski podpisany w 1993 r. i zawierają postanowienia skrajnie

niekorzystne dla strony polskiej. Aż do 2022 będziemy kupować od Rosji 1,5 raza więcej

gazu niż potrzebujemy, bez prawa odsprzedaży.Uniemożliwi to dywersyfikację źródeł jego

dostaw. Polski rząd stracił kontrolę nad Europol Gazem SA, a spółka ta nie może już ustalać cen przesyłu. Z kolei po 2022 roku zgodnie z umową będziemy kupować niemal cztery razy więcej gazu. Rząd Polski zgodził się na ceny przesyłu nieuwzględniające unijnych przepisów, co może skutkować karami nałożonymi przez KE. Co więcej, Polska umorzyła Gazpromowi 1,2 mld złotych długu. Szymowski pisze:"Mamy, więc do czynienia z gigantyczną aferą, której skutki będziemy odczuwać, przez co najmniej 11 lat."- koniec cytatu .

 • jedyną i bardzo niebezpieczną dla ludzi i środowiska metodą stosowaną przy każdego rodzaju odwiertach geologicznych jest hydrauliczne szczelinowanie. Bezspornie udokumentowano w Anglii związek zastosowania hydraulicznego szczelinowania z występowaniem trzęsień ziemi a takie miały już miejsce w Polsce.W dniu 9.10.2012r. na warsztatach w sprawie gazu łupkowego w PE na posiedzeniu Komisji Petycji mówił o tym John Broderick, Tyndall Centre for Climate Change Research Manchester

/vodwms.europarl.europa.eu/wmv/nas/nasvod02/cod1210/wm_pad/Channel13/

VODChapter_20121009_15162200_18452500_Ch13_-9e0b12113a3fa01d3a-1b08.wmv?wmcache=0

 

 • w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce wykonano ponad 75000

otworów wiertniczych o głębokości przekraczającej 1000 m. Zasadniczym celem

badawczym tych otworów było poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego.

http://www.pgi.gov.pl/pl/wody-podziemne-uslugi/1739-wody-termalne-niiu-polskiego.html

 

Czas najwyższy przerwać trwające od kilkudziesięciu lat niszczenie środowiska poprzez eksploatację węglowodorów, których jedyną metodą wydobywczą jest hydrauliczne szczelinowanie zastosowane już w ponad 1,2 milionach otworów na świecie, co jest potwierdzone w Raporcie B.Sonika, str.9.

Raport B. Sonika wskazuje również że: “technologia ta jest stosowana w konwencjonalnym wydobyciu węglowodorów w UE “. Z powyższego wyraźnie wynika, że hydrauliczne szczelinowanie stosowane jest nie tylko przy wydobyciu gazu łupkowego lecz wszystkich węglowodorów, a nie jak próbują zawężać ten problem niektórzy politycy i ich eksperci.

 

 • całkowicie pomija się problem ciągłej, niemożliwej do powstrzymania emisji

  metanu, tlenku węgla i innych gazów do atmosfery na wskutek wydobywania

          węglowodorów, co doskonale udokumentował i udowodnił prof. z USA AnthonyIngraffea.

http://www.youtube.com/watch?v=eaivKGwoTgU&feature=related

“Badacze z Duke University pobrali próbki z 68 wodociągów w stanach Pensylwania i Nowy Jork. Znaleźliśmy wyjątkowo wysokie stężenie metanu: 64 miligramy na litr wody pitnej. Normalne stężenie w wodzie wynosi jeden miligram lub mniej – powiedział prof. Jackson. – Ilość gazu w wodzie sięga poziomu, który każe obawiać się eksplozji.”- koniec cytatu.

http://www.rp.pl/artykul/656669.html

 

 • pomijany jest przez ekspertów również fakt używania środków wybuchowych, które pomimo, że są zabronione w zapisach koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie węglowodorów, to jednak ujęte zostały w programach nauczania technika geologii, co dowodzi ich powszechnego stosowania.http://naftowka.pl/zsp4/media/pomoce/miner/zabiegi_intensyfikacji.pdf

 • wielką manipulacją i okłamywaniem narodów są stwierdzenia ekspertów

            jakoby istniały metody utylizacji odpadów wiertniczych skoro jeszcze ich nie

            wynaleziono.

“Corocznie, miliony ton radioaktywnych, zanieczyszczonych odpadów z wydobywania

weglowodorów składowane są niedbale i nieprawidłowo. W żadnym kraju nie ma

niezależnego, ciągłego i kompleksowego monitorowania skażonych pozostałości z produkcji ropy i gazu ziemnego. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii odpady te wprowadzane są do Morza Pólnocnego.”

(Tłum z j.niemieckiego M.Bejda)http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas#Radioaktiver_Abfall

Odpady wytwarzane w odwiercie Kutno 2, Państowa Agencja Atomistyki nie uznała

jako promieniotwórcze i w emailu do nas informuje tylko o dwóch pierwistkach

promieniotwórczych : potas i radon, które nie przekraczają norm (wg prawa w Polsce) w

Bq na kilogram a nie na gram, jak to określa się w innych krajach.

“Zgodnie z poziomami ustalonymi w przepisach, dopiero stężenia promieniotwórcze ponad 1000 razy większe od zmierzonych, mogłyby dać podstawę do zakwalifikowania tych odpadów wiertniczych do odpadów promieniotwórczych.”

 

 • służby ochrony środowiska nie są w stanie non stop kontrolować ani monitorować

            przebiegu procesów technologicznych przy odwiertach, używanych środków

            toksycznych czy wybuchowych.


Przeprowadzona z naszego wniosku kontrola  inspekcji ochrony środowiska wiertni Kutno2 w Gołębiewie Nowym, odległym zaledwie 3 km od 50 tysięcznego miasta Kutna, odbyła się z wcześniejszym powiadomieniem, przy zatrzymanej pracy wiertni.

Za wykryte nieprawidłowości nałożono na firmę wykonującą odwiert karę w wysokości 200 zł. Do odwiertu pobierana jest woda za darmo ze studni wykonanej na placu obok wiertni z

głębokości tylko 50 m. Natomiast studnia dla potrzeb wodociągu ma 80 m głębokości. Teren odwiertu sąsiaduje bezpośrednio z budynkami mieszkalnymi. Nie ma żadnych ekranów dźwiękochłonnych a jedynie nasyp ziemny. Hałas rozchodzi się na całą wieś a tylko najbliżej położone domostwa otrzymały po 1000 Euro rekompensaty. Na placu obok wiertni znajduje się zadaszony zbiornik, beczki i worki ze różnymi materiałami. Wokół roznosi się odór środków chemicznych.

Nasz wniosek o ponowną kontrolę przy pracującej wiertni, bez uprzedzenia, z udziałem

przedstawicieli społeczeństwa został zignorowany. Przepisy bowiem nie przewidują

społecznej kontroli.

Odpady z odwiertu Kutno 2 , według protokółu kontroli (wykonanej 01.12.2011 r. na nasz

wniosek) inspekcji środowiska nr. DEL.SK 186/2011 z 15.02.2012r., odbiera i transportuje

spółka Max Eco.z.o.o. Wiry, ul Czereśniowa 3, 62052 Komorniki, bez wskazania miejsca

składowania. Jak się później okazało firma ta odpady wywozi na żwirowisko w Głobinie pod

Słupskiem.http://idb.nowyekran.pl/post/55430,utylizacja-po-polsku

 

Zwracamy się do Szanownego Pana Ministra tą drogą, ponieważ nie dopuścił Pan nas na rozmowę podczas naszego protestu w Ministerstwie Środowiska 19 lipca 2012 r. Od Pana, jako osoby upoważnionej przez prezydenta RP i zobowiązanej do działania oczekujemy podjęcia niezwłocznych decyzji celem uchronienia Narodu Polskiego przed z premedytacją zaplanowaną grabieżą majątku narodowego, bogactw naturalnych a w konsekwencji prowadzącą do niszczenia Narodu Polskiego.

W Pana rękach spoczywa los i przyszłość Narodu Polskiego. Wiemy też, że to nie Panzapoczątkował rozdawanie koncesji jak też i to, że ośrodki decyzyjne są poza krajem a rządzmuszony jest realizować politykę sprzeczną z interesem Polski i Polaków w imię interesówglobalnych korporacji.

Teraz ma Pan w ręku oręż, który może odwrócić podjęte wcześniej niekorzystne działania idecyzje. Czas lekceważonych listów otwartych, próśb czy apeli skończył się.

Naród Polski jest zdesperowany. Nie wypełnienie działań o które wnioskujemy narazi Szanownego Pana Ministra jak i cały rząd na uzasadnione i w pełni zasłużone słowa:"PRECZ", "STOP SZKODZENIU POLSCE I POLAKOM"! 

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/forum/58775 
Łowicz, 09.11.2012r.


Pan

Marcin Korolec

Minister Środowiska

Rzeczypospolita Polska 

O zakazy GMO – List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.

Panie Ministrze, Pan jest Ministrem od Ochrony Środowiska Życia Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i jest Pan konstytucyjnie zobowiązany do chronienia środowiska życia człowieka a nie do podejmowania działań niszczących to środowisko.

Doczekaliśmy czasu, że sprawy bezpieczeństwa środowiska sprowadzono do absurdu. Bezpieczeństwo środowiska nie powinno podlegać żadnym negocjacjom ani głosowaniom. Przy głosowaniach przewaga paru głosów staje się wyrokiem śmierci na miliony ludzi tak jak w głosowaniu nad ustawą o nasiennictwie w Sejmie w dniu 09.11.2012r.

www.tvpparlament.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-ustawe-o-nasiennictwie/9053489

Sejm uchwalił bez poprawek ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent. Nie przeszła żadna poprawka opozycji, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, 202 było przeciw.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się wnioski opozycji, które przewidywały m.in. zakaz dopuszczania do obrotu materiału siewnego modyfikowanego genetycznie, czy zakaz stosowania takiego materiału siewnego.

Jan Szyszko z PiS powiedział przed głosowaniem, że „dawno nie widział takiej niekompetencji rządu”, . – W wyborach parlamentarnych PO i PSL były całkowicie przeciwko GMO. Dlaczego w takim razie tej chwili wprowadzacie GMO?| – pytał Szyszko. Zaznaczył, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje słowa, bo – jak zapewniał – zna się na sprawie.

Skoro Prezydent RP Bronisław Komorowski jest niekompetentny, jak twierdzi jego kancelaria w związku z naszym Listem Otwartym do Prezydenta RP z 18.04.2012 r. który został uznany jako petycja 0578/12 Parlamentu Europejskiego, to dlaczego występuje z projektem ustawy, która godzi w każdego mieszkańca Polski i przyszłe pokolenia Polaków?

To jest zamach na życie Narodu Polskiego, na jego przyszłość !

Szanowny Panie Ministrze, czy chce Pan brać wraz z innymi udział w świadomym i celowym ludobójstwie i skazywać nawet siebie i swoją rodzinę?

Żądamy, aby Pan Minister zrobił wszystko co możliwe, by nie dopuścić do podpisania tej haniebnej ustawy o nasiennictwie. Niech Pan uświadomi Prezydentowi RP na jakie niebezpieczeństwa narażają Naród Polski jego prawnicy z kancelarii.

Nie wierzymy w to, aby nasz Prezydent był w pełni świadomy konsekwencji tej ustawy, bo przecież spoczywa na nim konstytucyjny i moralny obowiązek obrony obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Ministrze, to Pan jest organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO w Polsce ,cyt:  Do zakresu działania ministra w zakresie GMO należy: wydawanie zgody na zamknięte użycie i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt produktów GMO, koordynacja kontroli i monitorowanie działalności regulowanej ustawą oraz koordynacja gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw środowiska wdraża ponadto postanowienia Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym.

Wobec powyższego od Pana, jako Ministra Środowiska mamy bezwzględne prawo żądać niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO

poprzez natychmiastowe i bezwzględne zakazy:

 • zakaz sprowadzania: nasion i pasz z GMO oraz innych zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych
 • zakaz obrotu i tranzytu wszelkich zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych.
 • zakaz jakichkolwiek doświadczeń i eksperymentów z GMO.

ww.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo

Mamy prawo żądać by wzorem innych państw wprowadzone zostały zakazy dotyczące GMO, by Polska stała się wolna od GMO a równocześnie stanowczo odparte naciski ludobójczych i depopulacyjnych globalnych korporacji.

Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:

nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”

Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:
nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”

Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:
rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”

Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:
proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

(Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych.”
 

 

Jest  50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

maciejka.nowyekran.pl/post/79349,50-powodow-dlaczego-natychmiast-nalezy


Jedynie stanowcze zakazy dotyczące GMO są szansą zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzi i środowiska.


Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU


 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU


Łowicz, 09.01.2013r.


Szanowni Państwo,

 

jest nam bardzo przykro, że wydaliście na nas wyrok swoją obojętnością, milczeniem !

Bronimy Łowicza i całej Polski poprzez ponad dwieście wystąpień w przeciągu zaledwie

2 lat działalności. Nasz list otwarty do Prezydenta RP został doceniony i uznany za jedną

z czterech najlepszych, najlepiej udokumentowanych petycji do PE. Występowałyśmy

w obronie Narodu Polskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli jak też w różnych

akcjach w Polsce łącznie z umieszczaniem plakatów na słupach ogłoszeniowych w Łowiczu i Kutnie. Dzięki naszej determinacji mieszkańcy Łowicza zostali uznani przez Prokuraturę za pokrzywdzonych przez powstanie bazy hydroszczelinowania do obsługi pól wiertniczych w Polsce i Europie.

 

To wszystko wymagało bardzo dużo czasu, wiele nieprzespanych nocy a w zamian za to

spotykają nas obraźliwe komentarze pod petycją i na forach w internecie, groźby karalne i

prześladowanie w miejscu zamieszkania, dyskryminacja i atak na naszą siedzibę.

 

Szanowni Państwo,

 

Wy widziecie tylko zagrożenie GMO, które jest w Polsce już od ponad 20 lat!

Wszyscy już jesteśmy nafaszerowani tym GMO !

Zobaczcie, nawet protestujący rolnicy w obronie polskiej ziemi widzą tylko zagrożenie ze

strony GMO a przecież uprawiają już od dawna zmodyfikowaną kukurydzę i ziemniaki a także warzywa. W swoich żądaniach, protestach nie dostrzegają naistotniejszych zagrożeń dla istnienia rolnictwa w Polsce ze strony koncernów wydobywczych. Będą wywłaszczani lada moment , w imię interesów globalnych korporacji, z tej ziemi o którą teraz walczą. Będą żebrać o łyk czystej wody !

 

Niektórzy z Was myślą już o wygranych wyborach w 2015 roku a przy tym to, co jest już

wprowadzane (trwa budowa bazy hydroszczelinowania w Łowiczu a za tym pójdzie

intensyfikacja wydobywania węglowodorów) spowoduje, że nie będzie kto na Was

głosować!

Czy tak trudno Wam uzmysłowić sobie, że w krajobrazie spalonej ziemi tak jak w Teksasie nie ma miejsca do życia dla ludzi? Kto będzie na Was głosował? Głosowanie nikomu nie będzie potrzebne!

 

Wszystko co powiedzą Żydzi to znajduje zrozumienie medialne i kręgów narodowych

a to przed czym ostrzegają zatroskani Polacy jest lekceważone i przyjmowane z

obojętnością. Kongres Polski Suwerennej czy Polska Patriotyczna ani Kongres Narodu Polskiego, Usopal, Kongres Polonii Amerykańskiej czy Zgromadzenie Narodu Polskiego nic nie zrobiły dla zapobieżenia katastrofie ekologicznej i humanitarnej na wskutek powstania bazy hydroszczelinowania w Łowiczu. Nie podjęto żadnych kroków prawnych, czy choćby wsparcia naszych wystąpień.

 

Nawet nie ma zrozumienia dla trwającej eksterminacji Narodu Polskiego wśród żadnych

mediów w Polsce ani mediów polonijnych. Zmanipulowane społeczeństwo polskie jak też

większość Polonii nie dostrzega trwającego niszczenia Narodu Polskiego i Polski przez

partie rządzące od 1989 r.

 

Jesteście gotowi poświęcić nasze życie, naszych rodzin, naszych znajomych z

pięknego i urodzajnego terenu, spichlerza Polski, między Kutnem a Łowiczem w imię

Waszych wyimaginowanych celów niezależności energetycznej i pozornego bogactwa

kraju, który już przestał być naszym krajem, krajem Polaków !

Dlaczego chcecie naszej śmierci ?


Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że Koalicja Polska Wolna od GMO i inne stwowarzyszenia

działające pod szyldem obrony polskiej wsi podejmują działania pozorne i tak właściwie nic nie osiągnęły i nie osięgną a jedynie dają złudzenie Polakom, że już nie muszą nic robić, bo oni o wszystko się zatroszczą.

 

Polacy nie zdają sobie sprawy, że ta akcja robiona jest przez obcych, którzy mają dziwną

przychylność mediów i agentów m.in. Marka Krydy a to jest typowe dla działań grup na

zlecenie. Nikt Pani Łopacie i innym nie grozi, bo tak naprawdę nie wiadomo kim jest ta

Pani i jej współpracownicy. Pszczelarz Kowalski z amerykańskim akcentem i niepoprawną polszczyzną nie wzudza niczyich podejrzeń?

Dlaczego wstrzymywali się tak długo, tyle lat, z wystąpieniem do Prokuratury?

http://www.youtube.com/watch?v=XqbGT9RjG0Q&feature=youtube_gdata_player

W powyżej wskazanym linku z filmem, w 11:30, widoczna jest Dorota Staszewska z

Koalicji Polska Wolna od GMO, która naruszyła nasze dobra osobiste i posądziła nas o

antysemityzm w reakcji na wysłaną do niej krespondencję w sprawie zatrutej wody w

Łowiczu.

Poniżej list do Europosłów w sprawie zatrutej wody w Łowiczu, który wzbudził wielkie

oburzenie tej pani i bardzo obraźliwy, nie przebierający w słowach komentarz, na który

Pani Łopata nie zareagowała, udając, że nie czytała.

 

Z serdecznym pozdrowieniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Łowicz, 02.06.2012r.

 

Szanowne Panie i Panowie Europosłowie Parlamentu Europejskiego,

uprzejmie prosimy o pilną interwencję i pomoc w sprawie zatrutej wody w mieście Łowiczu i okolicy, woj łódzkie a uznanej przez miejscowe władze i instytucje kontrolne w Polsce jako zdatną do picia.

Według prasy lokalnej zastosowano w wodociągu miejskim środek pod nazwą SeaQuest w celu oczyszczenia rur wodociągowych.

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1402475,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-zuk-chce-czyscicsiec,id,t.html

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1413801,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-w-kranach-dosieci,id,t.html?kategoria=660#829e333fdcff0cd8,1,3,60

Cyt.:” Rafał Klepczarek:

Mieszkańcy Łowicza skarżą się na brudną, a czasem, jak w bloku nr 14 na osiedlu

Dąbrowskiego, aż czarną wodę, która leci z kranów.

Problemy z czarną wodą w kranach zaczęły się już pół roku temu, gdy Zakład Usług Komunalnych zaczął wymieniać zasuwy wodociągowe w naszej okolicy - mówi Anna Pomarańska, emerytka z bloku nr 14 na os. Starzyńskiego. - Zgłaszaliśmy sprawę w Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i ZUK, ale nasze interwencje niewiele dają. Ich efektem są jedynie wizyty pracowników ZUK, którzy płukają w rury, a problem pozostaje.

Podobnych skarg, dotyczących czystości wody, do ŁSM trafia bardzo wiele. - I to nie tylko od mieszkańców naszych bloków, ale także od osób, które mieszkają w domkach jednorodzinnych - informuje Armand Ruta, prezes ŁSM. - W przypadku zbiorowych pism z osiedli Bratkowice, Dąbrowskiego, Starzyńskiego czy Reymonta, informowaliśmy o tym problemie ratusz i sanepid. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu pobrała próbki wody i stwierdziła, że nadaje się do picia.

- Na ujęciu wody jest ona czysta, jak kryształ - zapewnia Zofia Rżewska, dyrektor łowickiego sanepidu. - ZUK czyści sieć wodociągową ze złogów manganu i żelaza. Musimy się więc uzbroić w cierpliwość. Muszą wypłukać to, co odłożyło się tam przez te wszystkie lata. U mnie także płynie czasem z kranu mętna woda. Zdesperowani mieszkańcy bloku nr 14 poszli po pomoc do Janusza Michalaka, dyrektora

ZUK. Ten obiecał, że założy filtr, który powinien oczyścić wodę.

- I obietnicy dotrzymałem - zapewnia dyrektor Michalak. - Filtr został zainstalowany na początku kwietnia i od tego czasu nikt nie informował nas, że z kranów nadal leci brudna woda - mówi szef ZUK.

Anna Pomarańska jest zaskoczona tym, że ZUK zamontował filtr. Dowiedziała się tego od nas. - Nic nie pomógł - mówi rozżalona łowiczanka. - Musiałam zapłacić 80 złotych hydraulikowi za czyszczenie spłuczki klozetowej. Do czyszczenia są też baterie kranowe. Zamierzam wystąpić do ZUK o zwrot kosztów tych operacji.

Dyrektor Michalak zapowiada, że najpóźniej do końca pierwszej dekady czerwca w mieście nie będzie już kłopotów z brudna wodą. Powód? W najbliższym czasie ma zostać wpuszczony do kanalizacji środek SeaQuest, który umożliwi stopniowe usunięcie osadów istniejących w sieci oraz uchroni ją przed nowymi zanieczyszczeniami. Warto jednak zaznaczyć, że środek ten może powodować powstawanie niekorzystnej flory bakteryjnej. Opyszczenia sieci wodociągowej w Łowiczu może potrwać

nawet 2-3 lata.”- koniec cytatu.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Woda po zastosowaniu prawdopodobnie tego preparatu ma barwę czarną, o smaku i zapachu ropopochodnym z czarnym, piaszczystym osadem i tłustym nalotem.

Nasza interwencja u miejscowych władz i Głównego Inspektora Sanitarnego nie odniosła skutku. Załącznik: "W sprawie wody z 16.05.2012r."

Służby Głównego Inspektoratu Sanitarnego Kraju stwierdziły, że nie mają podstaw do zakazu używania wspomianego preparatu, bo jest bezpieczny!

Jednak Atest Higieniczny preparatu SeaQuest wyraźnie wskazuje, że środek nie jest obojętny dla zdrowia ludzkiego. Atest w załączeniu do emaila.

Mamy podstawy również do obaw, że wody podziemne okolic Kutna i Łowicza zostały skażone płynami technologicznymi z odwiertu geologicznego ropy naftowej i gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k. Kutna, bo jesteśmy w posiadaniu wykazu zastosowanych tam związków toksycznych.

W załączeniu wykaz substancji i mieszanin chemicznych zastosowanych w odwiercie Kutno2 w Gołębiewie Nowym.

W zaistniałej sytuacji wydaje się konieczne wprowadzenie zakazu stosowania preparatu SeaQuest a także szczelinowania hydraulicznego przy odwiertach geologicznych jako bardzo agresywnych i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego.

Usilnie prosimy o przysłanie specjalnej komisji w celu wnikliwego zbadania sprawy i podjęcia stanowczych działań w celu natychmiastowego wstrzymania doświadczeń i trucicielskich działań z zastosowaniem preparatu SeaQuest, chloru, fluoru oraz innych szkodliwych dodatków.

Zamiast wprowadzania na naszym terenie bardzo kosztownych doświadczeń z podziemnym składowaniem CO2 stanowczo domagamy się zaprzestania prowadzenia doświadczeń z tą technologią a w zamian za to skierownie środków na bezpieczne metody uzdatniania wody jak np. ozonowanie.

Prosimy o interwencję do rządu polskiego o zapewnienie mieszkańcom Łowicza i okolic dostaw wody zdatnej do picia.

Ufamy, że nasza prośba o interwencję spotka się z natychmiastową reakcją w celu niezwłocznego zapewnienia mieszkańcom Łowicza wody pitnej.

Nadmieniamy, że szczególne oburzenie społeczne budzi zapowiedź przejęcia wszystkich wodociągów miejskich w Polsce przez firmę izraelską, której przedstawiciel twierdzi, cytat:http://www.biztok.pl/Izraelskipotentat-przejmie-nasze-wodociagi-a4182

"samorządy mają dzięki temu dodatkowe środki na innego rodzaju inwestycje a my mamy doświadczenie z innych rynków i wiemy jak tego typu inwestycje przeprowadzać i nimi zarządzać ".

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Izraelu nie stosuje się żadnych dodatków do wody a według Pani Doroty Bewanda z Głównego Inspektoratu Sanitarnego Kraju w Polsce nie przewiduje się wprowadzenia zakazu stosowania preparatu SeaQuest czy np. chloru, fluoru. Wobec tego istnieje obawa trucia Polaków poprzez m.in. stosowanie szkodliwych dla zdrowia i życia dodatków do wody w celu realizacji planów depopulacji świata.

Nie zgadzamy się na testowanie na mieszkańcach Łowicza i okolic jakichkolwiek substancji szkodliwych dla zdrowia i życia.

Protestujemy przeciwko polepszaniu stanu rur wodociągowych zamiast ich wymiany na nowe, co spowodowało ogromny wzrost kosztów indywidualnych każdej rodziny, każdego gospodarstwa domowego poprzez konieczność zakupu wody w sklepach, zakupu filtrów do wody, płuczek WC, wymiany uszczelek itp. Pomimo złego stanu wody Rada Miejska w Łowiczu od 1 czerwca 2012r podwyższyła opłatę za wodę i ścieki.

Tak więc obywatele w Polsce będą podtruwani za ich własne pieniądze przy pełnej wiedzy i akceptacji władz publicznych wszystkich szczebli w Polsce.

Kuriozalnym faktem, godnym nawyższego potępienia jest fakt stwierdzenia przez służby sanitarne, że czarny, cuchnący płyn zwany wodą jest zdatny do picia.

W zaistniałej sytuacji społeczeństwo polskie nie ma podstaw ufać instytucjom i służbom działającym w Polsce, zobowiązanym konstytucyjnie i ustawowo a także moralnie do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Polski.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


 

 

KOMENTARZE

 • Wolnośc nie oznacza " wszystko mi wolno" ! Wolność to odpowiedzialne działanie !
  Złodziejstwo, kradzież jest kardzieżą ! Nie ma na to usprawiedliwienia! Ten kto usprawiedliwa taki czyn i pobłaża takim Dydymusom, Astromariom sam wystawia o sobie najgorsze świadectwo ! Czy szlachetność i sprawiedliwość jest dla demaskatorki upadłego systemu aż tak trudna do zrozumienia?

  Brak zasad i poszanowania ludzkiej godności, pracy to cechy upadłego systemu a skoro mamy tworzyć nowy lepszy świat to z zasadami a nie bez zasad, w wyścigu szczurów opartym na złodziejstwie !

  Wolnośc nie oznacza " wszystko mi wolno" ! Wolność to odpowiedzialne działanie a "nie czekanie na to, co ktoś inny wypracuje a ja sobie to przywłaszczę, ukradnę, albo inni za mnie to zrobią a ja ich za to znieważę i opluję" !!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Komentarz pod art. R.Opary: PRAWDA O UPADKU SYSTEMU PODSTAWĄ W DOCHODZENIU WSZELKICH ROSZCZEŃ !
  Należy wziąść pod uwagę faktyczny stan prawny na terenie Niemiec, gdzie BRD jest tylko prywatną firmą handlową, zarejestrowaną we Frankfurcie n.Menem i w UPIK w Waszyngtonie a więc wg blogerów niemieckich prawnie istnieje Rzesza Niemiecka z granicami z 1937 r. np.:
  http://brd-schwindel.org/der-wahre-kriegsgrund-2016-enden-in-russland-99-jahre-handelsrecht/

  Zadziwia takie stanowisko Niemców, którzy jednocześnie ujawniają fakty o upadku systemu i delegalizacji władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

  Więc jest to wojna informacyjna wymierzona przeciwko Polakom, nieświadomym upadku systemu, których uzurpatorskie "władze"żydowskiego okupanta o tym nie poinformują.

  Okupacyjne "władze" zarówno w Polsce jak i w Niemczech będą udawać i grać do końca w teatrze iluzji, dopóki sami nie przyjmiemy do wiadomości i nie zaczniemy działać.

  Wcześniejsze wszystkie prawa i układy zostały unieważnione z chwilą ogłoszenia upadku starego niewolniczego prywatnego światowego systemu poprzez Paragdymat Report z 25.12.2012r.

  W związku z powyższym nie ma państw a my, ludzkość zobowiązani jesteśmy do tworzenia nowych systemów, opartych na zasadach Boskiego prawa naturalnego i z wykorzystaniem nowych technologii i z równym dostępem do dóbr Ziemi.

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128439,teatr-polityczno-religijny-zdemaskowany
 • wezwanie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu rozpowszechniane w 2013r. jest wciąż aktualne !
  Drodzy Rodacy !

  Poniższe wezwanie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu rozpowszechniane w 2013r. jest wciąż aktualne, pomimo, że żydowski okupant wymienił ekipę rządzącą z PO na PiS, w sfałszowanych, nielegalnych wyborach w 2015r.

  Łowicz, 03.03.2013r.

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

  w obecnej sytuacji w kraju każdy z nas jest jednoosobową organizacją, bo takiej żaden agent ani wróg czy zdrajca nie rozbije, ani nie zablokuje w działaniu dla dobra Narodu Polskiego i Polski.

  Polacy w Polsce :
  ● zdobywają wiedzę na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego
  ● szerzą tą wiedzę wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych.
  ● wzajemne wspierają się, okazują sobie dobroć i życzliwość.
  ● jednoczą się pod hasłem : "Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom "
  Stosują wykluczenie okupanta i zdrajców poprzez :
  ● bojkot wszelkich imprez państwowych, lokalnych i towarzyskich z ich
  udziałem
  ● odmawianie przyjęcia wszelkich odznaczeń, tytułów i godności
  nadawanych przez okupanta
  ● bojkot ich mediów, firm, towarów i usług
  ● unikanie z nimi wszelkich kontaktów.

  Do przewodzenia ruchem narodowym Polaków powinni pretendować
  nieskazitelni Polacy, nie mający w swoich życiorysach współpracy z Żydami, masonerią, globalistami, rezimem komunistycznym czy magdalenkowym.
  Potrzebny jest przywódca nie uwikłany w żadne układy, o twardym kręgosłupie moralnym i wysokiej inteligencji, błyskotliwy ale i wrażliwy na krzywdę ludzką i z poczuciem wielkiej odpowiedzialności.

  Jest w Polsce dość godnych Polaków narodowców, dla których Polska
  suwerenna, niezależna, szanująca każdego Polaka Słowianina
  jest wartością nadrzędną. To oni zjednoczą te jednoosobowe organizacje, świadome zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego.

  Teresa Wojda, Maria Bejda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930