Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

STOP WYMUSZENIOM ROZBÓJNICZYM FIRM "SKARBOWYCH" !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Winni działań w grupie przestępczej, wymuszeń rozbójniczych, polegających na ściąganiu od Polaków haraczy podatkowych na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.

 Stop wymuszeniom rozbójniczym prywatnych firm “skarbowych” !!!  

 

Łowicz, 25.01.2016r.

 

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Polski Obywatelski Ruch Oporu                                             

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz

 

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels):itccsoffice@gmail.com

 

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Stanu w Brukseli

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu wnosi o dołączenie do wysłanej  w dniu 25.01.2016r. korespondencji wraz z załączonymi dowodami dotyczącymi   “Oskarżenia prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje Unii Europejskiej i  państwowe w Polsce, o działania na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego i ludzkości “, niniejszego, naszego rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prywatnym firm  handlowych, bezprawnie podających  się za : “Ministerstwo Finansów” “urzędy skarbowe”, “izby skarbowe” , winnej wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków haraczy podatkowych na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.   

 

Uprzejmie prosimy o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje Pawła Szałamacha, podającego się za “Ministra Finansów”, wraz z pomocnikami, oraz z wcześniejszymi “ministrami  finansów” i ich pomocnikami,  za winnych  współudziału w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium ludobójstwa na Narodzie Polskim. Winni są oni działań na szkodę każdego Polaka, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, na szkodę Polski, na szkodę ludzkości.

 

 • Winni oszustwa podawania się za urzędników państwowych, wykonywania nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  "urzędnika państwowego", bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu płatnikowi podatków w Polsce odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.


https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Paweł Szałamach, szef prywatnej firmy handlowej  “Ministerstwo Finansów”, zarejestrowanej  w Waszyngtonie pod nr.367462988, wraz z pomocnikami jest winien działań w grupie przestępczej, winnej wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków haraczy podatkowych na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.   

Szefowi prywatnej firmy “Ministerstwo Finansów”, Pawłowi Szałamach, podporządkowane są wszystkie prywatne firmy handlowe na terenie Polski, podające się za “urzędy skarbowe”, “izby skarbowe” itp., wszystkie również zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie.

Oto poniżej dowód rejestracji w UPIK prywatnej firmy handlowej pod nazwą: “Ministerstwo Finansów”.

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO FINANSOW

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 367462988

L Geschäftssitz Ul. Swietokrzyska 12

L Postleitzahl 00 916

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 226943600

W Fax Nummer 228272722

W Name Hauptverantwortlicher Suchocka-Roguska Elzbieta

W Tätigkeit (SIC) 9311

 

Według prawa handlowego dla ważności jakiejkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Żaden przedstawiciel Suwerena-Narodu Polskiego nie podpisywał żadnej umowy  z firmą handlową “Ministerstwo Finansów” ani z prywatnymi firmami handlowymi,  podającymi się nielegalnie za “Urzędy Skarbowe” czy “ “Izby Skarbowe” itp., ani z żadnymi innymi prywatnymi firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, podającymi się za instytucje państwowe w Polsce, działającymi według prawa morskiego, które traktuje każdego Polaka jako korporację do wyzysku, jako martwą duszę pozbawioną praw ludzkich !  


Wobec powyższego bezprawne, nielegalne są wszystkie działania tych firm, w tym wszelkie wyłudzane przez te firmy składki, opłaty, podatki, mandaty, kary, zajęcia komornicze itp. Są przestępstwem wyłudzania rozbójniczego, działaniem na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka jak też na szkodę ludzkości !

 

 • Winni są fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu płatnikowi podatków odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni  są stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu  płatnikowi podatków odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego

Z tego tytułu przysługuje każdemu  płatnikowi podatków odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.

Z tego tytułu przysługuje każdemu płatnikowi podatków odszkodowanie, za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni łamania praw człowieka - naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu płatnikowi podatków w Polsce odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni dyskryminacji, przymusu, rasizmu

Z tego tytułu przysługuje każdemu płatnikowi podatków w Polsce odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę podatników i ich rodzin, a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Poniżej wybrane punkty Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej  za łamanie praw ludzkich, odnoszące się do indywidualnych przypadków, szczególnych sytuacji, związanych z wymuszeniami rozbójniczymi, prywatnych “skarbowych” firm handlowych, współdziałających z prywatnymi firmami handlowymi, podającymi się za: “sądy”, “prokuratury“, komorników”.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp.

  € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.

7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe -

  € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

16.Fałszerstwo stanu osobowego - każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

17.Dyskryminacja, przymus lub rasizm - każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

18.Prześladowania polityczne - każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €

21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych,  € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,

22.Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu -  € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt

33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem.

€ 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt,

34.Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.

€ 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.

35. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.€100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt  

23.Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

24.Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  "urzędnika państwowego" ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

30.Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

43.Rejestracja długów nieruchomości w hipotece - .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt +  Rejestracja

44. zgłoszenie  własności ruchomości do licytacji

€ 100.000 ryczałt + aukcja  € 400.000 ryczałt + aukcja

46 Nielegalne, bez rządowej i suwerennej legitymacji wystawienie tytułu licytacji.

€ 100.000 ryczałt + wysokość, za tytuł , € 500.000 ryczałt + wysokość, za tytuł

47. Łamanie praw człowieka - naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48.Pogwałcenie prawa międzynarodowego - IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) - traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

49.Utrata, odebranie mienia lub własności - w zależności od indywidualnego przypadku.

  Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%

50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika.

 € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

51.Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa, € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt

52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków)

€ 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

53. Zajęcie, bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości.

€ 50.000 ryczałt,  € 400.000 ryczałt

54. Wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości  przez komornika, bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego. € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

55.Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie  wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi  € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt

56.Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika, nie posiadajacego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów.

€ 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt,

57. Posłużenie się, sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych, € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

58.Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod grożbą nakazu aresztowania, € 200.000 ryczałt,  € 800.000 ryczałt,

59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

60.Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt,

61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.  

62 Złożenie z podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

63.Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa

€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.

€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

       Oświadczenie z dnia 25.01.2016r.

 

na okoliczność bezprawnego, bezpodstawnego wymuszania haraczy od osób prawnych i osób fizycznych, przez nielegalne prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje Państwa Polskiego, występujące pn.”Izba Skarbowa”, “Urząd Skarbowy”, “Ministerstwo Finansów”, “Minister Finansów”.  

 

Oświadczamy, że  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” oraz działające w jego ramach prawnych: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu nie podpisywały żadnej umowy z prywatnymi firmami handlowymi, symulującymi instytucje państwowe w Polsce, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie.  


Nikt nie podpisywał w imieniu naszych organizacji żadnej umowy z jakąkolwiek firmą-korporacją a tym bardziej z nielegalnymi, prywatnymi  firmami handlowymi, symulującymi instytucje Państwa Polskiego, występującymi  pn.”Izba Skarbowa”, “Urząd Skarbowy”, “Ministerstwo Finansów”, Minister Finansów”.  

Oświadczamy, że od naszych organizacji bezprawnie, bezpodstawnie, pod  groźbą kar, wymuszano składanie finansowych sprawozdań, bilansów, informacji podatkowych, odprowadzania podatków od osób fizycznych, zatrudnianych na umowę o dzieło, wymuszano prowadzenie kosztownej księgowości.

Oświadczamy, że nasze organizacje, po  zdemaskowaniu oszustwa prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe w Polsce i instytucje Unii Europejskiej, nie podlegają żadnym rygorom firm i grup przestępczych, oskarżonych o agresję na Polską, debellację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim, oskarżonych o działania na szkodę ludzkości !http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

 Oświadczamy, że podejmowanie jakichkolwiek prób wymuszania składania dokumentacji, sprawozdań, bilansów, płacenia podatków czy nasyłania kontroli, będzie traktowane jako zamach na dobro chronione prawem naturalnym, prawem międzynarodowym i podlega rygorom Proklamacji z 02.11.2014r.oraz  Dekretu z 02.04.2015r. Suwerena- Narodu Polskiego, sprawującego bezpośrednią władzę zwierzchnią w Polsce.www.tcichocki.pl

 

Oświadczamy, że jako przedstawicielki Stowarzyszenia i jednocześnie jako osoby wolne; Teresa z domu Znyk (Wojda), prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” , oraz Maria z domu Znyk (Bejda), wystąpiłyśmy w piśmie z 16.12.2015r., skierowanym do Pawła Szałamacha, szefa prywatnej firmy handlowej, pn. “Ministerstwo Finansów”, z żądaniem zwrotu wszystkich wyłudzonych podatków wraz z odsetkami i odszkodowaniem w wysokości 50 000 złotych.

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/16/zadanie-odszkodowania-za-wyludzanie-podatkow/

 

Oświadczamy, że do dziś, tj.25.01.2016r., nie mamy żadnej odpowiedzi, ani nie wpłynęły żadne pieniądze na wskazane przez nas konto. Potwierdzenie przyjęcia przesyłki pisma z 16.12.2015r. otrzymałyśmy tylko od prywatnej firmy handlowej “Urząd Skarbowy w Łowiczu”.

 

Oświadczamy, że brak reakcji na nasze żądania, w związku z postawionymi zarzutami nielegalnej, rabunkowej działalności wyżej wymienionych prywatnych firm, uznajemy jako akt przyznania się do winy, przyznania się do działań na szkodę osób wolnych: Teresa z domu Znyk (Wojda), prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” , oraz Maria z domu Znyk (Bejda), na szkodę naszych organizacji, na szkodę każdego Suwerena- Polaka, na szkodę Narodu Polskiego i Polski a także na szkodę ludzkości !


 

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_

geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl ,www.bejda.iddd.de

 

KOMENTARZE

 • Prawdziwe nazwiska prawicowych posłów , episkopat
  Prawdziwe nazwiska prawicowych posłów , episkopat
  Oszukali Księdza czy była współpraca.Żydowscy współpracownicy SB Michał Boni, Maciej Zalewski. Dzięki duszpasterstwu ludzi pracy,zorganizowali podziemną strukturę Solidarności, MKKwola.
  ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

  Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp pochodzenie żydowskie, jego brat nazywa się Glemb, komunista, partyjny pułkownik LWP (w 1989 r. kandydował z listy PZPR);

  Prawdziwe nazwiska prawicowych posłów , episkopat
  A oto temat dnia kim jest nas kochany kler, kim jest nasza prawica dla mnie osobiście pochodzenie niegra żadnej roli, ale dla was polaków katolików
  pewnie ma duże znaczenie..
  Lista:
  Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp pochodzenie żydowskie,
  jego brat nazywa się Glemb, komunista, partyjny pułkownik LWP (w 1989 r. kandydował z listy PZPR);
  Arcybiskup Warszawski Bronisław Dąbrowski pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Tadeusz Gocłowski pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Józef Kowalczyk pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Kardynał Franciszek Macharski Finkelstein pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Józef Michalik pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Henryk Muszyński Jaks pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Edmund Piszcz pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Marian Przykucki pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Bolesław Pylak pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Jerzy Stroba pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Ignacy Tokarczuk pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Wojciech Zięba pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Damian Zimon pochodzenie żydowskie;
  Arcybiskup Władysław Ziółek pochodzenie żydowskie;
  Biskup Roman Andrzejewski pochodzenie żydowskie;
  Biskup Bohdan Bejze pochodzenie żydowskie;
  Biskup Jan Chrapek Kohn pochodzenie żydowskie;
  Biskup Bronisław Dembowski Winkiel pochodzenie żydowskie;
  Biskup Czesław Domin pochodzenie żydowskie;
  Biskup Edward Frankowski narodowość polska;
  Biskup Stanisław Gądecki Hartmann pochodzenie żydowskie;
  Biskup Sławoj Leszek Głódź Izaak Nowin pochodzenie żydowskie;
  Biskup Kazimierz Górny pochodzenie żydowskie;
  Biskup Władysław Jędruszów pochodzenie ukraińskie;
  Biskup Zygmunt Kamiński narodowość polska;
  Biskup Piotr Libera pochodzenie żydowskie;
  Biskup Edward Malerski pochodzenie żydowskie;
  Biskup Jan Mazur narodowość polska;
  Biskup Wiesław Mering pochodzenie żydowskie, Tajny Współpracownik SB Lucjan;
  Biskup Stanisław Napierała narodowość polska;
  Biskup Alfon Nossol pochodzenie niemieckie;
  Biskup Stanisław Nowak pochodzenie żydowskie;
  Biskup Alojzy Orszulik pochodzenie żydowskie;
  Biskup Juliusz Paetz pochodzenie żydowskie;
  Biskup Tadeusz Pieronek Mosze Michlis pochodzenie żydowskie (członek antypolskiej,
  powiązany z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji Stefana Batorego);
  Biskup Tadeusz Rakoczy pochodzenie żydowskie;
  Biskup Kazimierz Rakoczy pochodzenie żydowskie;
  Biskup - Kazimierz Romaniuk pochodzenie żydowskie;
  Biskup Tadeusz Rybak pochodzenie żydowskie;
  Biskup Edward Samsel pochodzenie żydowskie;
  Biskup Andrzej Suski pochodzenie żydowskie;
  Biskup Jan Szlaga pochodzenie niemieckie;
  Biskup Stanisław Szymecki narodowość polska;
  Biskup Andrzej Śliwiński pochodzenie żydowskie;
  Biskup Adam Śmigielski narodowość polska;
  Biskup Jan Drutwa pochodzenie ukraińskie;
  Biskup Marian Świerzawski narodowość polska;
  Biskup Szczepan Wesoły pochodzenie żydowskie;
  Biskup Jan Wieczorek pochodzenie żydowskie;
  Biskup Wojciech Zięba pochodzenie żydowskie;
  Biskup Józef Życiński Reitfstein pochodzenie żydowskie;
  ks. Franciszek Cybula pochodzenie żydowskie (ks. kapelan i spowiednik w Kancelarii
  byłego Prezydenta (Wałęsy), agent SB, TW pseudonim Franko;
  ks. prof. Romuald Weksler-Waszkinel Jakub Weksler pochodzenie żydowskie;
  ks. prof. Józef Tischner Blumstein pochodzenie żydowskie
  ks. Adam Bijak Klotzer pochodzenie żydowskie (polonofob);
  ks Adam Boniecki Aaron Ajngold pochodzenie żydowskie (polonofob);
  ks. Michał Czajkowski pochodzenie żydowskie (, wieloletni agent UB/SB Tajny Współpracownik pseudonim Jankowski
  o. Jan Góra (ten od Lednicy) Griemschpann pochodzenie żydowskie;
  ks. Roman Indrzejczyk pochodzenie żydowskie;
  ks. Zbigniew Kamiński pochodzenie żydowskie (członek KOR);
  ks. Leon Kantorski pochodzenie żydowskie (proboszcz z Podkowy Leśnej,
  ks. Wiesław Lauer pochodzenie żydowskie, wikariusz generalny kurii gdańskiej, Tajny Współpracownik pseudonim Szwejk:
  ks. Stanisław Musiał pochodzenie żydowskie, (członek rady Fundacji Judaica, członek redakcji "żydokomunistycznego"(oryginalna pisownia) Tygodnika Powszechnego,
  www.centurion.w8w.pl/.../papiez.htm

  "Nasi" prawicowi Politycy
  Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
  Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein
  Antoni Macierewicz - Izaak Singer
  Leszek Balcerowicz - Aaron Buchholz
  Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
  Janusz Lewandowski - Aaron Lang
  Ryszard Bender - Fajwisch Berenstein
  Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld
  Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
  Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
  Leszek Moczulski - Robert Berman
  Ludwik Dorn - Dornbaum
  Zyta Gilowska - Zyta Morgenstein
  Lech Falandysz - Aaron Fleischman
  Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum
  Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
  Jan Olszewski - Izaak Oksner
  Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
  Hanna Suchocka - Hajka Silberstein
  Mieczysław Wachowski - Jakub Windman
  Lech Wałęsa - Lejba Kohne
  Marek Jurek (opoczno.republika.pl/nazwiska.html)
  Celebryci oraz sportowcy
  Irena Szewińska (sportowiec) - Irena Kirszenstein
  Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold
  Małgorzata Burzyńska-Keller
  http://gloria.tv/?media=399198&language=YiwzPCkSG6u
  radioislam.org/(strona zagraniczna)
  www.polonica.net(widać to samo..) mkkwola.nowyekran.pl/.../87706,oszukali-ksiedza-czy-byla-wspolpraca-zydowscy-wspolpracownicy-sb-michal-boni-maciej-zalewski-dzieki-duszpasterstwu-ludzi-pracy-zorganizowali-podziemna-strukture-solidarnosci-mkkwola
 • “Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni..."
  Instytucja kościoła rzymsko-katolickiego została w 2014r. zdelegalizowana. Całe bogactwo byłego kościoła jest uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować !

  MAJĄTEK KOŚCIOŁA W POLSCE PRZEJMUJE SUWEREN- NARÓD POLSKI !

  Dnia 18.04.2014r. instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele została na zawsze zdelegalizowana !!!

  Łowicz, 10.01.2016r.
  Drodzy Rodacy !

  Dnia 18.04.2014r. instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele została na zawsze zdelegalizowana przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli.

  “Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni. (...) Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(...)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “
  Pomimo ogłoszonego, prawie dwa lata temu, upadku kościoła katolickiego z Watykanem na czele, w Polsce nadal działają nielegalne instytucje “kościelne”, które są firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, tak samo jak wszystkie inne korporacje-firmy handlowe, podające się za instytucje państwowe, których upadek został ogłoszony poprzez “Report Paradygmat” w dniu 25.12.2012r.

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126842,wladze-koscielne-za-holokaustem-na-narodzie-polskim
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126717,sensacja-metryka-urodzenia-to-pakt-z-diablem
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele
  ....

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930