Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

Firma handlowa “sąd” w Łowiczu nakłania do przestępstwa !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Osoba prawna nie może się podpisać, bo nie istnieje.Uznaliście ją w wieku 7 lat za zaginioną na dalekich morzach i przejęliście powiernictwo w jej imieniu. Jest więc sztucznym tworem, którego autorem jest upadły niewolniczy światowy system !

 

Prywatna firma handlowa “sąd” w Łowiczu nakłania do przestępstwa w odpowiedzi na artykuły: “Ukraińcy do brutalnych działań przeciwko Polakom w Polsce !”, “POLSCY OFICEROWIE POKOJU PRZEJMUJĄ STERY W POLSCE !!!”

Kompromitacja talmudycznego “wymiaru sprawiedliwości” !!!

 

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130383,firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa


Łowicz, 15.03.2016r.


Maria z domu Znyk , Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_noweprawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl ,www.bejda.iddd.de
ANNA CHĘCIŃSKA:achecinska@lowicz.sr.gov.pl


Otrzymują:

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels):itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli


Zbigniew Ziobro

“Minister Sprawiedliwości”

Marcin Grzelak

“Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu”Polski Obywatelski Ruch Oporu,Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi z Teresą z domu Znyk i Marią z domu Znyk na czele, proszą o przesłanie drogą emailową zeskanowanego “zarządzenia z 14.03.2016r.”, z czytelnym podpisem osoby wydającej to zarządzenie,  a wspomnianego przez Panią w załączniku do emaila z 14.03.2016r., g. 8:40., będącego reakcją na nasz email z 13.03.2016r., “O zapewnienie bezpieczeństwa obrończyni Narodu Polskiego, prezes Stowarzyszenia Teresy z domu Znyk.”


Adresowanie pisma do nieistniejącej osoby prawnej Teresy Wojda, zamiast do osób wolnych i organizacji, wskazanych w nagłówku i w podpisie, jest złamaniem praw ludzkich, fałszerstwem danych osobowych. Osoba prawna "Teresa Wojda” nie istnieje, w świetle stosowanego prawa morskiego przez Waszą prywatną firmę handlową, zrejestrowaną w UPIK w Waszygtonie pod nr. 424285439.


Prosimy o podanie wiarygodnej podstawy prawnej dla stwierdzenia, cyt.: “Wszelkie pisma aby mogły zostać uznane za procesowe wymagają własnoręcznego podpisu”.


W świetle  niewolniczego prawa morskiego przez Was stosowanego, osoba prawna Teresa Wojda nie może się podpisać, bo nie istnieje, ponieważ uznaliście ją w wieku 7 lat za zaginioną na dalekich morzach i przejęliście powiernictwo w jej imieniu. Teresa Wojda jest więc sztucznym tworem, którego autorem jest upadły 25.12.2012r. niewolniczy, prywatny, światowy system !  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Wymuszanie na Teresie z domu Znyk złożenia podpisu jako Teresa Wojda jest przestępstwem nakłaniania do popełnienia przestępstwa fałszerstwa !

Ponadto prosimy o przesłanie:

 1. Zeskanowanej legitymacji, wydanej w imieniu Narodu Polskiego, dla osoby wydającej zarządzenie z 14.03.2016r..

 2. Zeskanowanej legitymacji Małgorzaty Szubert-Fijałkowskiej, która wydała bezpodstawny i bezprawny nakaz siłowego doprowadzenia prezes Teresy z domu Znyk na badania psychiatryczne do szpitala w Zgierzu, 09.03.2016r. g.13.00.

 3. Zeskanowanej opinii lekarza psychiatry z badania psychiatrycznego Małgorzaty Szubert-Fijałkowskiej, bezprawnie podającej się za sędziego oraz osoby, która wydała zarządzenie z 14.03.2016r. a także  Magdaleny Piwowarczyk, szefa prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu żąda wydania skierowań na badania psychiatryczne wszystkich osób z Polski, które znajdują się na naszej liście osób winnych działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski. Lista osób poniżej w załączeniu.


Polski Obywatelski Ruch Oporu z całą mocą podkreśla, że prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk, działała zgodnie z boskim prawem naturalnym w obronie swojego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski. Jej bezkompromisowe działania zasługują na powszechne uznanie i powinny stać się drogowskazem, wzorem godnym naśladowania dla każdego Polaka.

 

Gdyby wszyscy rdzenni Polacy tak postępowali to Polska byłaby już wolna od wrogów wewnętrznych, od żydowskiego okupanta oraz  od nasyłanych uchodźców z Ukrainy,  Izraela i z innych regionów  świata.


Nadmieniamy, że sprawę haniebnego, bezpodstawnego, bezprawnego  ataku na prezes Teresę z domu Znyk, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu skierował do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu a Sąd Okręgowy w Łodzi przekazał sprawę do rozpatrzenia. Ponadto zgodnie z telefonicznym pouczeniem sekretariatu “Ministra Sprawiedliwości”, skierowaliśmy osobny email do rąk własnych “ministra” sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z prośbą o interwencję w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla prezes Teresy z domu Znyk.


Prosimy o przesyłanie emaili na wszystkie adresy, ponieważ wszyscy mają prawo wiedzieć jak postępują szefowie i pomocnicy z prywatnej firmy handlowej, symulującej instytucje państwową pod nazwą “Sąd Rejonowy w Łowiczu”.

 

Z poważaniem


Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  


Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl ,www.bejda.iddd.de

Załączniki :

Wystąpienia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

www.wojdabejda.wordpress.com ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polscepolskiruchoporu.neon24.pl/post/130383,firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje za winne działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski następujące osoby :

Małgorzata Piwowarczyk - prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3 , 99-400 Łowicz, z prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.424285439 wraz z pomocnikami:  

 1. Sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Łowiczu

 2. Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Łowiczu

 3. Komendanci, policjanci, pracownicy Komendy Powiatowej Policji

 4. Krzysztof Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza i podlegli mu pracownicy Urzędu Miasta Łowicza

 5. Henryk Zasępa wraz z byłymi  i obecnymi radnymi Rady Miejskiej w Łowiczu

 6. Joanna Mika, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,  wraz z pracownikami tej instytucji

 7. Janusz Michalak, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wraz z pracownikami tej instytucji

 8. Krzysztof Figat, obecny Starosta Łowicki wraz z Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu

 9. Janusz Michalak, były Starosta Łowicki wraz z byłą Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu

 10. Jolanta Chełmińska, były Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 11. Zbigniew Rau, obecny Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 12. Donald Tusk, były premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami  ministerstw

 13. Ewa Kopacz, była premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw

 14. Beata Szydło, obecna premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw

 15. Bronisław Komorowski (Szczynukowicz), były prezydent RP wraz z pracownikami Kancelarii Prezydenta RP

 16. Andrzej Duda, obecny prezydent wraz pracownikami Kancelarii Prezydenta RP

 17. Posłowie i Senatorowie poprzedniej i obecnej kadencji Parlamentu RP wraz z pracownikami

 18. Stanisław Dąbrowski, były Prezes Sądu Najwyższego, Sędziowie Sądu Najwyższego RP wraz pracownikami Sądu Najwyższego w Warszawie

 19. Andrzej Szeremet, Prokurator Generalny wraz z pracownikami Prokuratury Generalnej i podległych prokuratur

 20. Obecni i poprzedni szefowie instytucji unijnych wraz z pomocnikami.


Małgorzata Piwowarczyk, prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3, 99-400 Łowicz, z prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.424285439, działa w grupie przestępczej wraz z pomocnikami :

 1. szefami i z pomocnikami  prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe  w Polsce

 2. szefami i z pomocnikami prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje w Unii Europejskiej.

Więcej w linku:http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dzień dobry,

proszę zapoznać się z treścią załącznika.

Z wyrazami szacunku,

          Anna Chęcińska

Sąd Rejonowy w Łowiczu

II Wydział Karny

         Podgląd załącznika doc03592120160315074346.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto treść załącznika:

                                                                              Łowicz, dnia 15 marca 2016r.

                                                                          Kod kreskowy ……..

                                                                          MS

Nagłówek:

Sąd Rejonowy Łowiczu

II Wydział Karny

Kaliska 1/3 , tel.46 8304326, fax….                                  Teresa Wojda

Sygnatura akt II W 414/14


Sąd Rejonowy z Łowiczu II Wydział Karny zgodnie z zarządzeniem z dnia 14.03.2016r. w nawiązaniu do Pani maila informuje, że wszelkie pisma aby mogły zostać uznane za procesowe wymagają własnoręcznego podpisu.  

                                                   Nieczytelny podpis na treści:

                                 Na zarzadzenie sędziego z upoważnienia kierownika          sekretariatu protokolant sądowy  

Anna Chęcińska

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                             

O zapewnienie bezpieczeństwa obrończyni Narodu Polskiego, prezes Stowarzyszenia Teresy z domu Znyk.

Odebrane

x


Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com>

13.03 (2 dni temu)

 

Oto poniżej jeden z komentarzy umieszczonych pod artykułem na portalu Neon 24

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130383,firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa

Mamy do czynienia z udokumentowanym oszustwem na niewyobrażalną skalę, a pani sędzia z sądu interesuje się stanem zdrowia pani, która być może i popadła w jakiś rozstrój na skutek w/w czynników (kradzieży, rozbioru kraju, szykan itp itd)., Ponadto jest to jej prywatna sprawa (tajemnica lekarska - patrz: prawa pacjenta) i gówno do tego urzędasowi, tym bardziej urzędasowi kryjącemu przekręty i sprawców mordów rytualnych na obywatelach Polski, przez ,,szlachetnie urodzonych'' nadludzi tj Żydów! Tym zajmuje się prokuratura kierowana przez Łemka Ziobro (Łemko Ziobro powinien przyjąć do wiadomości że tu jest RP, a nie banderstan!). Tu Żydzi są co najwyżej normalnymi obywatelami, a nie nadludźmi na specjalnych prawach, a zadaniem prokuratury jest ściganie przestępstw a nie współudział w nich (sprawa mordercy Kajetana P. dowodzi że prokuratura występuję w roli obrońcy!). Ziobro, tu jest Polska!! Sprawdź jaką instytucję prowadzisz! To nie jest adwokatura, ale prokuratura! Przebadać tego typa jak najszybciej! Jest niebezpieczny dla stanu bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli!


Niech pani sędzia przedstawi papiery na swój stan zdrowia psychicznego!

fan-wolności 16.03.2016 00:05:53 

     

KOMENTARZE

 • ---- MYŚLICIE PODOBNIE - znacie się ?
  http://swiatowaliga.blogspot.co.uk/2016/02/ostatnia-uwaga-na-temat-komentarzy.html
 • @fan-wolności 00:05:53
  Serdecznie dziękujemy za cenne komentarze! Powyższy z nich włączyłyśmy do wystąpienia jak też wnioskowałyśmy zgodnie z żądaniem:
  cyt:"Niech pani sędzia przedstawi papiery na swój stan zdrowia psychicznego!"
 • @LOWPORO 09:26:53
  Obdzieranie ze skóry sprzedajnego sędziego. Obawiam się, że w Polsce byłoby trzeba tak potraktować znacznie więcej niż 80 % sędziów – ale opłacałoby się, bo może wreszcie moglibyśmy uwierzyć, że „sąd to sprawiedliwość”. Pewnie jeszcze długo tak nie będzie. Przykre, ale prawdziwe ! Pierwszy powinien być tak potraktowany przewodniczący TK – nieogolony koszer knur i cham Rzepliński a za nim Tuleja, Milewski, Łączewski, Gesdorf, Zoll, etc, ect, ect, z wymienionymi w artykule włącznie...!. https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2016/03/obdzieranie-ze-skc3b3ry.jpg
 • @LOWPORO 09:26:53
  W Polsce trwa wojna. „Wojnę przeciwko rządowi prowadzi władza sądownicza, oparta o najpotężniejsze filary medialnej, czwartej władzy”. Sąd nad sędziami?

  W Polsce trwa wojna. Przeciwko pochodzącej z demokratycznych wyborów, pierwszej władzy oraz wyłonionej przez nią drugiej, wykonawczej (rządu), prowadzi tę wojnę trzecia władza, sądownicza, oparta o najpotężniejsze filary medialnej, czwartej władzy (m.in. TVN, „Gazeta Wyborcza”, wszystkie dzienniki regionalne w Polsce skupione w jednej niemieckiej grupie Neue Passauer Presse, należący do spółki Axel Springer tygodnik „Newsweek”). Kto może rozstrzygnąć spór między władzami w naszym systemie politycznym? „Arbiter” z zagranicy? Katarzyna II? Doża wenecki? Cesarz Europy? Sędzia Europy? Ale kto nim jest i na mocy jakich uprawnień?

  Władza sądownicza ma ograniczać i kontrolować władzę ustawodawczą i wykonawczą. To dobrze. Ale kto ma prawo ograniczać i kontrolować władzę sądowniczą? Nikt? Szkoda.

  Dam jeden, najnowszy przykład, jak może wyrazić się niezawisłość sędziowska w IIIRP. Oto wczoraj Sąd Rejonowy w Złotoryi oddalił pozew pana Piotra Wielguckiego (blogera znanego jako Matka Kurka) przeciw Jerzemu Owsiakowi. Założyciel WOŚP-u w nagraniu wideoblogowym, opublikowanym jesienią 2014 roku, nazwał blogera „nierobem, oszołomem i głęboko upośledzonym nienawiścią człowiekiem”. Sąd uznał wczoraj, że wypowiedzi pozwanego „nie miały na celu znieważenia blogera, ale nawiązanie polemiki z jego wypowiedziami i nie naruszają prawa”. Jaka to śmiała zachęta do poszerzenia naszej kultury dialogu w przestrzeni publicznej…

  Korzystając z tego wyroku pozwolę sobie nazwać autora tego orzeczenia niezawisłym od przyzwoitości. Naturalnie ośmielam się tylko „nawiązać polemikę z jego wypowiedziami”. Chętnie nawiązałbym podobną, może nawet ostrzejszą w słowach, z wystąpieniami pana Wojciecha Łączewskiego, wciąż jeszcze wydającego wyroki w imieniu RP, amatora wspólnych z panem Tomaszem Lisem polowań na rząd RP. Tu jednak gryzę się w język, by nie ciągnąć tej listy i nie pogarszać swojego prawnego położenia. Z trzecią władzą, inaczej niż z pierwszą czy drugą, nie wolno bowiem wchodzić w żadne polemiki. Jak jednak ubiegać się o zachowanie przyzwoitości i zdrowego rozsądku ze strony ludzi, którzy stawiają się ponad obywatelami, poza dobrem i złem, a jednocześnie czują się w prawie decydować o losie milionów – „gorszych”, bo obdarzonych tylko głosem w demokratycznych wyborach? To nie jest tylko problem Polski, to jest problem dzisiejszej cywilizacji zachodniej, w której coraz mocniej władza sądownicza nastaje na prerogatywy pierwszych dwóch, związanych demokratycznym kontraktem z obywatelami władz.

  Andrzej Frycz Modrzewski dostrzegł już przed wiekami ten problem, bowiem w księdze „O Prawach” swego dzieła o naprawie Rzeczypospolitej przewidywał możliwość skarżenia sędziów przez każdego poszkodowanego przez ich niesprawiedliwe wyroki obywatela. Dzisiejszej szlachcie z III RP, teraz murem stojącej przy wybranych przez ich reprezentację (z PO) sędziach z Trybunału Konstytucyjnego, warto zadedykować te słowa, które Frycz do nich kieruje:

  Ponieważ Rzeczpospolita jest z różnych ludzi zebrana, to jest z ubogich i bogatych, z szlachty, z mieszczan i z innych stanów, tedy też i król o to ma się pilnie starać […], żeby tym wszystkim stanom chlubę niepotrzebną, nadętość, pychę i insze zarazy towarzystwo ludzkie psujące odjął. […] Jeśliby się miało ustanowić jakieś różnice w karaniu, to ciężej należałoby karać tych, co stoją na wyższym stopniu, niż tych, co na niższym, surowiej bogatych niż biednych, szlachtę niż plebejuszów, tych, co na urzędach niż ludzi prywatnych.

  Jak umiejscowić w tej hierarchii pychy, nadętości, ale i odpowiedzialności sędziów, którzy stawiają się ponad całą Rzeczpospolitą – to już odpowiedzcie sobie Państwo sami.

  autor: prof. Andrzej Nowak

  Historyk, publicysta, sowietolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik pracowni Dziejów Rosji i ZSRR w Instytucie Historii PAN.

  Za: http://wpolityce.pl/polityka/284664-w-polsce-trwa-wojna-wojne-przeciwko-rzadowi-prowadzi-wladza-sadownicza-oparta-o-najpotezniejsze-filary-medialnej-czwartej-wladzy
 • Profesor A. Nowak się kompromituje nie przyjmując do wiadomości,że rząd jest żydowskiego okupanta !
  Drodzy Rodacy !
  Pod wpływem mediów żydowskiego okupanta Naród Polski jest poddawany nieustannej manipulacji. Faktycznie wszelkie wybory jak też referenda “ustawiane” są przez światowe, żydowskie kręgi decyzyjne według z góry ustalonego scenariusza. Polakom daje się tylko złudzenie jakoby mieli jakikolwiek wpływ na wyniki wyborów, czy też sondaży wyborczych.

  “Na polskiej scenie politycznej inscenizowana jest walka pomiędzy bratnimi kibucami po to, aby skłócić, rozbić na zwalczające się frakcje Polaków. Udają, że walczą ze sobą, a po cichu wszystkie służą interesom żydowskim i Izraela. Jak to przyznał Kalkstein w Izraelu - obojętnie kto wygra w farsie wyborczej - interesy Izraela na tym nie ucierpią. (komentarz A. Szuberta)
  Link:“Prezydent Lech Kaczyński - Zdrada państwa i Narodu Polskiego - mason, kryptosyjonista w Izraelu” ,https://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE

  W internecie na portalach społecznościowych przelewa się fala zachwytu nad nielegalnym prezydentem Andrzejem Dudą, który 06.08.2015r. objął urząd “ prezydenta RP”, po okrzyknięciu go jako zwycięzcy, w nielegalnych z mocy prawa Suwerena, wyborach prezydenckich w maju 2015r. Wrogie obce służby podsycają, m.in poprzez komentarze na różnych forach internetowych, atmosferę euforii wokół Andrzeja Dudy, wykreowanego przez elity żydowskie z kręgów pozornej opozycji parlamantarnej PIS na stanowisko “prezydenta RP dla Polaków”.
  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2015/04/30/poparcie-zydowskie-dla-pis-owskiego-kandydata-na-urzad-prezydenta-polski-andrzeja-dudy/
  Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w Instytucie Zydowskim w Warszawie podjęto uchwałę rekomendujacą Andrzeja Dudę na “prezydenta dla Polaków” jako osobę, która reprezentuje wartości bliskie całej społeczności żydowskiej w Polsce. W uchwale pada kuriozalne stwierdzenie: “ze swej strony podejmiemy wszelkie możliwe działania, by wynik wyborów był zgodny z naszymi oczekiwaniami”, co dowodzi, że wyniki wyborów zostały dopasowane (sfałszowane) do oczekiwań elit żydowskich.

  "POTROJNA KORONA/3 KORONY: Składają się z WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.


  Osoby idące na wybory czy referenda są tylko statystami w farsie wyborczej a Państwowa Komisja Wyborcza odgrywa jedną z głównych ról w dopasowywaniu wyników wyborów do wcześniej sfabrykowanych sondaży wyborczych na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu, którymi są żydowskie centra w Watykanie, Londynie i Waszyngtonie.

  https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

  Drodzy Rodacy !

  Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich rodowitych Polaków do nie ulegania presji zmasowanej akcji promowania żydowskiej partii Prawo i Sprawiedliwość jako ratunku dla Polski, po rządach żydowskiej Platformy Obywatelskiej jak też kreowania Andrzeja Dudy na wybawcę Polaków. Przestańmy emocjonować się złudnymi zmianami na scenie politycznej żydowskiego okupanta !

  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/06/04/wypowiedzmy-posluszenstwo-nielegalnej-wladzy-by-ustrzec-sie-przed-katastrofalnym-podatkiem-katastralnym/
 • @LOWPORO 14:09:49
  Jest jeszcze coś, co wcześniej mi umknęło, ponieważ to zdanie odebrałem intuicyjnie, a nie zastanowiłem się nad nim w sensie logicznym.
  W art. 194 ust. 1 Konstytucji jest zapis: "Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny".

  To zdanie pokazuje jakim językiem posługują się ludzie "profesorowie" Kiszczaka i przecież to Kwaśniewski jest zdaje się inicjatorem tej Konstytucji, a znamy go z Magdalenki jak pijany przy stole podłożył nogę Kiszczakowi i postulował o całkowicie wolne wybory do Senatu, czym Kiszczaka zaskoczył, a ten prawie spadł ze stołka. Taka to właśnie wiejska elita. Mamy do czynienia z zapisami w Konstytucji tak śmiesznymi, że analfabetyzm Kiszczaka i Wałęsy przestaje bawić. Jeżeli chcielibyśmy powyższe analizowane zdanie z art. 194, uznać racjonalnie, myśląc o ponownym wyborze tych samych sędziów byłoby okey, gdybyśmy chcieli mieć dobrą wolę wobec bandziorów i kłamców i chcielibyśmy się z nimi dogadać. Ale ja nie mam takiej woli i zapis odczytuję dosłownie.
  Co z tego wynika? Trybunał Konstytucyjny wygasł w 1994 roku, ponieważ sędziowie byli wybierani na 9 lat, a ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. Jeżeli ja mam takie zdanie o Trybunale, to znajdzie się wielu prawników niezależnych, którzy to potwierdzą, a wtedy mamy dwie interpretację prawa w Konstytucji dotyczącego TK. A to jest niedopuszczalne. TK nie istnieje od 1994 roku. Dziękuję za uwagę. Mam ważniejsze sprawy na głowie. "Muszę nakarmić rybki".
  Aha byłbym zapomniał:
  MSW Sienkiewicz: "Państwo istnieje tylko teoretycznie"
  Bieńkowska: "ale jaja, ale jaja"
 • @LOWPORO 09:26:53
  Ludzie, jaki z niego prawnik, z tego obleśnego, nieogolonego chama, niepotrafiącego poprawnie się wysłowić w polskim języku koszernego knura Rzeplińskiego, toż to tylko człowiek zajmujący się kryminalistyką i powinien co najwyżej szkolić początkujących policjantów kryminalistyki w szkole policyjnej a i to podejrzewam, że większość miałaby IQ wyższe. Biedaczek napisał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, mgr, 1971, Włamania nieletnich w Warszawie znaczącą pracę. I to było na tyle, reszta dzięki czerwonej legitymacji a o stołek publiczny szkodnik walczył wiele lat. Powinien jako pierwszy człowiek w XXI wieku trafić do klatki przeznaczonej na ubój rytualny. Jedyne co dobrze by zrobił.
  Polacy zostali ubezwłasnowolnieni za pomocą pisanej przez żydów Konstytucji. Dziś jej zmianę może dokonać jedynie parlament większością 2/3 głosów, co w naszych warunkach jest niemożliwe do zrealizowania. Dzięki tej konstytucji funkcjonują panowie pokroju żyda/chazara Rzeplińskiego i są nietykalni tj. praktycznie całe środowisko prawnicze w większości żydowskie/chazarskie. Czwarta władza prowadzi politykę dalszej degeneracji w przestrzeni publicznej. Im większe chamstwo i brak kultury, tym większe kłótnie i podziały a w związku z tym łatwiejsze dalekosiężne rządy władzy w ogóle. Nie wykluczone też, że Owsiak awansował do grona tych, których skazywanie byłoby naruszeniem zasad współżycia społecznego. A jakie to zasady, to tylko władza sądownicza wie, z pewnością różne od tych, które nasze sumienia znają. Organizacje pozarządowe, pod pozorem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, tworząc projekty społeczne otrzymują DOTACJĘ (granty) od G. Sorosa. Wszystko w imię DEMOKRACJI i pod ochroną haseł "Wolność, Równość i walka z Faszyzmem, Homofobią". Organizacje pozarządowe partycypują w zarządzaniu miastami. Kierowani przez Fundację Batorego, a dotowani przez żyda G. Sorosa, powoli przejmują narrację w lokalnych mediach i władzę na szczeblu rad miast i gmin. A rząd milczy, rząd improwizuje. George Soros – Polska wybrała ZŁY RZĄD ! https://youtu.be/F1F2VKWcEVQ
 • @kula Lis 66 14:16:57
  Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.

  My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ), która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych i jednocześnie jako Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r.oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

  Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, Firmy-Korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej grupy interesów upadłego niewolniczego światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski, Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”.https://www.upik.de/upik_suche.cgi

  Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE ! Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje uznane zostały przez One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych, że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścił się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścił się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko … obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”. https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi trust/ http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Łowicz, 29.08.2015r.
 • @kula Lis 66 14:16:57
  W trzecią rocznicę ogłoszenia upadku systemu, jako Suwereni, zgodnie z Proklamacją z 02.11.2014r. oraz Dekretem z 02.04.2015r.www.tcichocki.pl , zgodnie z zasadą energii kwantowej (przyciągania), wszyscy wizualizujemy, wszyscy odczuwamy z wdzięcznością, radością, miłością, wszyscy cieszymy się z :

  -wprowadzenia prawa naturalnego jako obowiązujacego w Polsce i na świecie
  -powszechnego ujawniania prawdy o przeszłości i teraźniejszości
  -delegalizacji firm handlowych symulujących instytucje państwowe
  -delegalizacji partii, fundacji, organizacji masońskich i itp.
  =wprowadzenia medycyny naturalnej w miejsce zdelegalizowanej medycyny opartej na handlu procedurami
  -równego udziału w dostępie do dóbr Ziemi
  -czystego powietrza, czystej wody, czystej gleby, zdrowej żywności
  -powszechnego zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń od korporacyjnych firm stwarzających iluzję państwa
  -zaprzestania wrzucania przez firmy pocztowe nielegalnych korespondencji od wszystkich prywatnych firm udających instytucje państwowe
  -dostatku i szczęścia rodzinnego w harmonii z Naturą.

  Gdy każdy z nas będzie tak odczuwał, to Bóg-Stwórca, który jest w sercu każdego z nas, uczyni, że to się stanie !

  Jak to się odbędzie wie tylko ON-Bóg Stwórca !

  Naszą rolą jest odczuwanie jakby się to już stało !

  Drogi Rodaku !

  Niezwłocznie skorzystaj z szansy jaką daje Polski Obywatelski Ruch Oporu. Zostaliśmy uwolnieni z niewolniczego systemu opartego na podstępie prawa morskiego ! Skorzystaj z wzorców i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” !

  Nie zwlekaj ! Działaj !

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampirahttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej

  Oto poniżej klucz do pokonania “ papierowego wampira” - treść do powszechnego umieszczania na skrzynkach pocztowych i do respektowania:

  ” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”
  Polecamy :
  Sekret / The Secret (2006) lektor polski (pl)
  http://www.cda.pl/video/15582090

  GREGG BRADEN – NAUKA CUDÓW (lektor ivo pl) The Science of Miracles : https://www.youtube.com/watch?v=dqgP-EW_iYE

  Teresa z domu Znyk (Wojda),Maria z domu Znyk (Bejda)

  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
 • Dbajmy o nasze wibracje, naszą energię to najlepsza ochrona dla nas przed wszelkim złem !
  Polecamy:
  jak uniknąć zarazy ,wojny w 2016 roku -nowe wiadomości dotyczące 2016- pomoc dzieci
  https://www.youtube.com/watch?v=dwWc-A5fk0U&feature=youtu.be
 • @ninanonimowa 23:00:28
  ten link jest odpowiedzią na Pani pytanie http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128880,truciciele-i-dezinformatorzy-precz-z-naszej-ziemi
 • Nadal aktualne !
  Łowicz, 03.03.2013r.

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

  w obecnej sytuacji w kraju każdy z nas jest jednoosobową organizacją, bo takiej żaden agent ani wróg czy zdrajca nie rozbije, ani nie zablokuje w działaniu dla dobra Narodu Polskiego i Polski.

  Polacy w Polsce :
  ● zdobywają wiedzę na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego
  ● szerzą tą wiedzę wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych.
  ● wzajemne wspierają się, okazują sobie dobroć i życzliwość.
  ● jednoczą się pod hasłem : "Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom "
  Stosują wykluczenie okupanta i zdrajców poprzez :
  ● bojkot wszelkich imprez państwowych, lokalnych i towarzyskich z ich
  udziałem
  ● odmawianie przyjęcia wszelkich odznaczeń, tytułów i godności
  nadawanych przez okupanta
  ● bojkot ich mediów, firm, towarów i usług
  ● unikanie z nimi wszelkich kontaktów.

  Do przewodzenia ruchem narodowym Polaków powinni pretendować
  nieskazitelni Polacy, nie mający w swoich życiorysach współpracy z Żydami, masonerią, globalistami, rezimem komunistycznym czy magdalenkowym.
  Potrzebny jest przywódca nie uwikłany w żadne układy, o twardym kręgosłupie moralnym i wysokiej inteligencji, błyskotliwy ale i wrażliwy na krzywdę ludzką i z poczuciem wielkiej odpowiedzialności.

  Jest w Polsce dość godnych Polaków narodowców, dla których Polska
  suwerenna, niezależna, szanująca każdego Polaka Słowianina
  jest wartością nadrzędną. To oni zjednoczą te jednoosobowe organizacje, świadome zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego.

  Teresa Wojda, Maria Bejda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
  nadużycie link skomentuj usuń
  LOWPORO 14.01.2016 18:51:03
 • APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO
  APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO
  Łowicz, 03.07.2014r.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
  http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

  Prokuratora Rejonowa
  w Łowiczu

  Powiatowa Komenda Policji
  w Łowiczu

  Jako :
  1) petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012
  2) autorki skargi do Prokuratora Głównego Miedzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na agresję, zawojowanie terytorium Polski i ludobójstwo na Narodzie Polskim.
  3) pokrzywdzone wraz z 38 milionami Polaków przez władze wszelkich szczebli w Polsce
  4) uznane wraz z mieszkańcami Łowicza przez Prokuratura Rejonowego w Łowiczu za pokrzywdzone :

  1) bezprawnym przekazaniem polskiej ziemi w Łowiczu na Bratkowicach na własność i we władanie amerykańskiej firmie United Oilfield Services na bazę hydroszczelinowania w celu dokonywania ludobójczych eksperymentów związanych z wydobywaniem węglowodorów na korzyść żydowskiego kartelu wydobywczego a na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego

  2) bezprawnym przekazaniem wodociągów miejskich w Łowiczu, niezbywalnej własności jego mieszkańców, prywatnej firmie z Izraela i dokonywaniem przez tą firmę ludobójczych eksperymentów dodawania trucizn do wody pitnej i czerpania korzyści finansowych z tego procederu

  4) wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Bumistrzem Miasta Łowicza Krzysztofem Kalińskim na czele

  3) odmową wszczęcia śledztwa w powyższych sprawach z naszych w pełni zasadnych i doskonale udokumentowanych skarg na łamanie prawa przez okupacyjne władze wszelkich szczebli w Polsce

  Domagamy się podjęcia niezwłocznych działań.

  APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

  Do wszystkich Polaków,
  Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,
  Dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,
  wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych
  oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.

  Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.
  Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !
  Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !
  Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !
  Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu Polskiego !
  Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !
  To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !
  Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić!
  Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Poniżej ostatnie zdjęcia wykonane przez Teresę Wojda, przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w obecności policjantów.
  Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim.
  Oto opis sytuacji :
  Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda. Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.
  link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.
 • @LOWPORO 00:15:56 Ostrzegamy przed zaślepionym aronem-jasnowidzem !
  Dbajmy o naszą energię o nasze wibracje ale nie z aronem jasnowidzem, który usprawiedliwia działania zdelegalizowanego papieża Franciszka, skazanego na kare dożywotniego więzienia i karę konfiskaty mienia a także Angeli Merkel oraz PiS, który wraz z PO i innymi partiami uczestniczył i uczestniczy w zniewalaniu, okradaniu, podstępnym wyniszczaniu Polaków.

  Oto komentarze LOWPORO, których aron nie opublikował na swoim blogu:

  Aron, czy PiS, który głosował razem z PO za wszystkimi ustawami, godzącymi w podstawowe prawa człowieka, w prawa rdzennych Polaków, zasługuje na to aby go wychwalać i uznawać te ich nic nie znaczące kosmetyczne zmiany za godne uwagi ?

  Przecież PO i PiS to takie samo zło jak i wszystkie inne partie, które były i są u władzy. Żerują na pracy uczciwych Polakow a lekką rąką rozdają wypracowany przez pokolenia Polaków majątek w ręce Zydów, którzy ryucają wciąż oszczerstwa na Naród Polski, który jak żaden inny przez 1000 lat udzielał im schronienia na swym terytorium?

  Aron, czy nie prościej i zgodne z wolą Boga byłoby ogłoszenie wszystkim ludziom na świecie przez usprawiedliwianą przez Ciebie Markel i Franciszka, o upadku z dniem 25.12.2012r. prywatnego niewolniczego światowego systemu? Wtedy można byłoby ich usprawiedliwiać ale moja dusza nie usprawiedliwia działań kosztem życia, zdrowia milionów, miliardów ludzi na Ziemi, by wyłonił się świat szczęśliwości z 500 milionami, którzy bedą pracować, kontrolowani przez wąską elitę żydowską, która przejęła świat na własność !!!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930