Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

Aktem łaski pokojowe nawoływanie do opuszczania Polski.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wzywa się wszystkich żydów, ukrainców, uchodźców z Izraela, Syrii i innych krajów do niezwłocznego opuszczania na zawsze terytorium Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. !

Aktem szczególnej łaski pokojowe nawoływanie obcych do niezwłocznego opuszczania Polski.

Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego działa w Łowiczu.

 

 

Zdjęcie wprowadzające (Dariusz Dzik):

konieczna wymiana tablic na gmachu "Sądu Rejonowego" w Łowiczu.

 

Łowicz, 02.04.2016r.

 

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli


Polski Obywatelski Ruch Oporu informuje, że szeroko rozpowszechnione nasze  protesty przeciwko bezprawnym, nielegalnym działaniom grupy przestępczej z Łowicza wobec Teresy z domu Znyk, reprezentującej Suwerena-Naród Polski, Polski Obywatelski Ruch Oporu, przekazane zostały osobiście, z czytelnym podpisem Teresy z domu Znyk,  do “Powiatowej Komendy Policji”  w Łowiczu (29 i 30.03.2016r.) oraz do “Sądu Rejonowego w Łowiczu” (30.03.2016r.).

 

W dniu 31 marca 2016r., ok 11.30 dwóch mężczyzn w cywilnym ubraniu, którzy przyjechali samochodem o nr rej. ELC 45RN, dzwonili bezprawnie do mieszkania Marii z domu Znyk w Łowiczu. Najprawdopodobniej poszukiwali Teresy z domu Znyk, celem porwania jej i doprowadzenia siłą na rozprawę do prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”.  Teresa Wojda, dzięki opatrzności Bożej, nie dała im satysfakcji ponownego zakucia w kajdanki i siłowego doprowadzenia na rozprawę.

 

 

Z informacji zawartych na stronach internetowych lokalnych mediów dowiedzieliśmy się, że w tym właśnie dniu, tj 31.03.2016r. odbył się talmudyczny spektakl bezprawia w gmachu prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy” w Łowiczu, z  M. Szubert- Fijałkowską w roli głównej jako kapitana tonącego statku morskiego jurysdykcji kanoniczno-morskiej. Roman Antosik odegrał rolę adwokata, pomimo, że Teresa z domu Znyk kilkakrotnie zabraniała mu występowania w jej imieniu oraz  pomimo złożonego do akt sprzeciwu. Wbrew wnioskowi uzurpatorskiego obrońcy, kapitan zagrożonego statku-”sędzia” Szubert-Fijałkowska bezprawnie przesłuchała dwóch świadków: byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu H.Zasępę i policjanta M.Pokora.

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/rozpoczela-sie-sprawa-karna-kobiety-ktora-przerwala-sesje,3691944,art,t,id,tm.html

http://www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/inne/-Teresa-W--znowu-nie-przyszla-do-sadu-w-Lowiczu--/

 Z art. prasowego “Nowy Łowiczanin” wynika, że H.Zasępa kłamie, znieważa i obraża Teresę z domu Znyk, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu.

Nieprawdą jest jakoby prezes wielokrotnie zakłócała porządek, skoro było to jednorazowe zwrócenie uwagi przewodniczącemu rady i radnym aby postępowali zgodnie z prawem przy rozpatrywaniu udokumentowanej i w pełni zasadnej skargi Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi w obronie wszystkich mieszkańców  Łowicza, uznanych za pokrzywdzonych przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu.  Niepodważalnym dowodem jest nagranie tej sytuacji :

Przerwane obrady Rady Miejskiej w Łowiczu   https://www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs
wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/lowickie-bezprawie-wymiaru-sprawiedliwosci;-sadzenie-ofiary-zamiast-ukarania-sprawcow/

Prezes zwróciła uwagę przewodniczącemu, że jest on tylko od prowadzenia sesji a nie do manipulacji. Zażądała aby rada zastososowała się do pouczenia prawnego urzędu wojewódzkiego: każdą skargę rada ma bezwzględny obowiązek rozpatrywać w formie uchwały a nie w sprawach różnych jako zwykłe pismo! Na dowód prezes okazała wszystkim obecnym, że przedmiotowe pismo jest skargą. Jest skargą na zamach na stowarzyszenie, na przestępcze działania władz miasta: zatrucia wody pitnej,  sprzedania polskiej ziemi pod amerykańską (USA) trucicielską militarno-strategiczną bazę hydroszczelinowania  na osiedlu Bratkowice w Łowiczu.

Skoro występowanie w obronie zniewolonych, bezbronnych mieszkańców  Łowiczajest zdaniem H. Zasępy obrażaniem burmistrza i radnych radnych, to rodzi się zasadnicze pytanie dlaczego władze miasta dopuszczają się tak niegodnych czynów sprowadzania zagrożeń przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i  w wielkim poczuciu bezkarności  z zuchwałością obrażają i prześladują obrończynię?

Przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art. 163 kk § 1, Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,

pkt.3 rozprzestrzeniania się substancji trujących,

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

art. 181.§1. k.k.

“ Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Odpowiedzialność za bezkarność sprawców ludobójczych działań w Łowiczu i w Polsce ponosi tzw. “wymiar sprawiedliwości”, ale ten faktycznie nie istnieje, bo sam stanowi grupę przestępczą prywatnych firm handlowych, nagminnie łamiacą prawa rdzennych Polaków, prawa Suwerena-Narodu Polskiego !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/o-ukaranie-i-odsuniecie-od-wladzy-ludobojcow-w-lowiczu-i-w-polsce/

 

 

 Cytat z naszej skargi na działania łowickiej grupy przestępczej :

 

"To nie Teresa z domu Znyk powinna stawać na sesji Rady Miejskiej w obronie mieszkańców Łowicza i Narodu Polskiego ! To Wy mężczyżni, funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości z prokuratorem na czele powinniście wyprowadzić w kajdankach ludobójców nie tylko z łowickiego ratusza !"

Łowickie media lokalne wspołdziałają z nielegalnymi, okupacyjnymi władzami Łowicza i zamiast rzetelnie informować mieszkańców o sprowadzanych zagrożeniach dla ich zdrowia i życia to prowadzą nagonkę medialną na obrończynię Narodu Polskiego i Polski.

Więcj w poniższym linku:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

Polski Obywatelski Ruch Oporu wyraża wielkie uznanie dla dokonań Teresy z domu Znyk, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu.

Podziękowania należą się Pani Teresie Wojda z LOWPORO za bezkompromisową walkę w obronie Łowiczan i Narodu Polskiego, nie tylko w sprawie zbędnych, toksycznych podzielników ciepła, które dzięki jej determinacji nie zostały wprowadzone w zasobach ZGM przez J. Mika z ZGM i Urząd Miasta- prywatne geszefty zarejestrowane w Waszyngtonie !

Pani Teresie z domu Znyk  z LOWPORO wszyscy mieszkańcy z zasobów ZGM w Łowiczu zawdzięczają ogromne oszczędności w opłatach za ciepło. Przy tym bezcenne jest zaoszczędzenie zdrowia tysięcy mieszkańców Łowicza jak i życie w komforcie ciepła sterowanego czujnikami przez Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu ! Podzielniki miały podtruwać, być biznesem dla firmy montującej, biznesem dla pracowników ZGM a na szkodę i krzywdę mieszkańców a przy tym o ¼ zwiększałyby opłaty za ciepło !

Foto z wokandy: rozpatrywanie skargi T.Wojda na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu, z wniosku T.Wojda przeciw K.Kalińskiemu i J.Mika o zamiar wprowadzenia toksycznych  podzielników ciepła, IIKp 235/11. Na wokandzie zapis utajnionego przed T.Wojda : “rozpoznawanie  wniosków o wydanie listu żelaznego”. Prezes Sądu M.Piwowarczyk  oraz  Prokurator Rejonowy M.Bursa osobiście uporczywie utrudniały wgląd do akt sprawy przed i po rozprawie, by ukryć faktyczną zawartość akt sprawy.

Więcej w linku:http://bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich mieszkańców nie tylko Łowicza, aby zjednani stanęli solidarnie przed gmachem “Sądu Rejonowego” i “Prokuratury Rejonowej”  w Łowiczu, ul Kaliska 1/3  i wraz z oficerami pokoju i szeryfem dokonali przejęcia miasta a budynek sądu i prokuratury,  zamienili w siedzibę Polskiego Sądu Prawa Zwyczajowego !

 

W imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, Polski Obywatelski Ruch Oporu pokojowo wzywa wszystkich żydów, ukrainców, przybyszów, uchodźców z Izraela, Syrii i innych krajów do niezwłocznego opuszczania na zawsze terytorium  Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. !

 

W imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, Polski Obywatelski Ruch Oporu pokojowo wzywa wszystkich biskupów, księży, siostry zakonne, zakonników i innych pracowników prywatnych firm handlowych, podających się za instytucje kościelne, które zostały zdelegalizowane na zawsze wyrokiem Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, do niezwłocznego opuszczania na zawsze  terytorium  Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. !

 

UWAGA !!!

 

Pozostawanie na terytorium Suwerena-Narodu Polskiego, uwolnionego 25.12.2012r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu poprzez Paradygmat Report spowoduje, że  Naród Polski będzie zmuszony i uprawniony do podjęcia bezpośrednich, zakonspirowanych, konsekwentnych działań obrony koniecznej oraz działań szeryfów i oficerów pokoju Polskich Sądów Prawa Zwyczajowego.

 

http://www.tcichocki.pl/TC-Burmistrz_MiG_Piaseczno_11.03.2016.pdf

Cyt:

Skoro w RP funkcjonowały i funkcjonują nielegalne organa władzy publicznej, to wszelkie ustanawiane przez nie prawo, wydawane decyzje, upomnienia, …, nie mają mocy prawnej.

W związku z wyżej opisaną sytuacją na podstawie prawa naturalnego i Art. 4.2 Konstytucji RP w dniu 02 listopada 2014 r. Naród Polski przejął bezpośrednie sprawowanie władzy. W konsekwencji w dn. 02.04.2015 r. wydany zostałDekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” - najwyższej rangi akt prawny wydany w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

Art. 5 i 6 Dekretu stanowią podstawę prawną do zaniechania płatności podatków do czasu zalegalizowania organów w państwie.”

 

 Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU 

KOMENTARZE

 • ---WITAM :))
  --DZIELNIE Panie walczą , w Polsce to się nie zdarza . Mają Panie wiedzę ! całe szczęście .

  Proszę opracować tekst protestacyjny OBRONY WAS , jak i podać adresata listów.

  Serdecznie POZDRAWIAM WYJĄTKOWE Polki .
 • Licznik stanął na 2075 !!!
  Tagi: oficerowie pokoju
  Odsłon: 2075 | zgłoś nadużycie | do obserwowanych
  FacebookWykop.plŚledzikTwitterBlip.plGoogle BookmarksSitehoover
  Wpisz adresy email oddzielając spacją
  LOWPORO
  Poleć znajomym
  skomentuj
  Średnia ocena: 5.0 (7 głosów)
 • @LOWPORO 10:33:08
  Zatrzymywanie licznika świadczy o manipulacji na tym portalu !
  Jest to niezgodne z prawem naturalnym ale i karnym a także z etyką dziennikarską !
  Skoro to takie dla Was mederatorów bez znaczenia to zostawcie licznik w spokoju !!!
  Niech pokazuje faktyczne wejścia.

  Serdecznie pozdrawiamy wszystkich moderatorów !
 • @LOWPORO 10:35:58
  Chyba już wystarczy tych insynuacji!
  Co ma znaczyć poniższe..??
  "Zatrzymywanie licznika świadczy o manipulacji na tym portalu !
  Jest to niezgodne z prawem naturalnym ale i karnym a także z etyką dziennikarską !"
  Takie insynuacje to jest łamanie Regulaminu.
  Proszę się zastanowić co Pani pisze..

  Regulamin NEon 24.pl :
  ZASADY PUBLIKOWANIA TREŚCi
  "f. treści godzące w interesy lub dobre imię Spółki OK KO SP Z. O., portalu NEon24.pl, zespołu redakcyjnego oraz administratorów."

  Pisząc takie bzdury łamie Pani Regulamin.
 • @Astra 11:21:31
  Życzymy spokoju i nie obrażania się na fakty i nie obrażania za fakty !
  POZDRAWIAMY SERDECZNIE PANIĄ " ASTRĘ" !
 • @LOWPORO 12:37:27
  Fakty? to jest bezczelne pomówienie.!!
  I właśnie z uwagi na ich treść wpis zostanie zdjęty (będzie dostępny) ze strony głównej..

  Powiadomię właściciela o powyższych "faktach"

  Pozdrawiam również serdecznie
 • LOWPORO nie jest samotna osobą ! To organizacja z 5-letnim dorobkiem w obronie Narodu Polskiego i Polski !
  POLSKA 02.04.2016 06:02 12 komentarzy
  ---------IZRAEL
  ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM

  ----WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ do !! Izraela . Nie sprawą Polki jest dociekanie jacy żydzi zamieszkują Izrael . Faktem jest ,że słowo żyd znienawidzone jest na CAŁYM ŚWIECIE i kojarzone z czymś ohydnym.

  --ŻYDZI RZĄDZIĆ BĘDĄ ŚWIATEM ---te słowa znane były już przed wojną i wcześniej. Plan realizuje się ! przy udziale różnych światowych i rodzimych KANALIl ,nie będących żydami.

  kochanezdrowie.blogspot.com/2016/04/wedug-izraelskiego-portalu-powiazanego.html

  -----------------------------------------------

  Na neonie pisze Osoba walcząca z żydoskim systemem -SAMOTNA w swojej walce. Niewiedza ,ignorancja i obojętność Polaków czyni rodzime KANALIE bezkarnymi , a żydów przybliża do celu !.

  Jak walczyć z OKUPANTEM ? gdy we własnych szeregach są bezkarni , płatni ZDRAJCY !!.

  polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski

  --------------------POWSZECHNY POLSKI MARAZM wyrażany [a co możemy zrobić ] musimy zmienić ! jak ?.--------

  -- SPORZĄDZAĆ LISTY lokalnych KANALII i żydów -ROZPOWSZECHNIAĆ lokalnie .

  ---Wytykać palcami.

  ---ONI MUSZĄ STAĆ SIĘ ROZPOZNAWALNI w środowisku.

  ---muszą CZUĆ !! na sobie OCZY , które WIEDZĄ i OSKARŻAJĄ !!

  ---słyszeć za sobą narastający szept TŁUMÓW !

  ---oczy , które NIE POZWOLĄ WIĘCEJ NA UMIESZCZANIE ich na jakichkolwiek kartach wyborczych !.

  ---Polacy MUSZĄ ODZYSKAĆ ODWAGĘ --WIEDZA CZYNI WOLNYM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  --------------------------

  ROZPOWSZECHNIANIE tekstów / wybranych / polskiruchoporu.neon24.pl/ obudzi świadomość Polaków a stąd już krok do zmian.

  A CO MY MOŻEMY ?? takie myślenie prowadzi do SAMOZAGŁADY NARODOWEJ .

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  KTÓRZY Polacy przejmą władzę ! gdy trzeba będzie !! - znowu KANALIE ??. Nazwiska tych, którzy mogliby przejąć ZNIKNĄ w mig ! z internetu .

  ---LOKALNIE masowo ! TRZEBA DZIAŁAĆ !! tak jak POLSKI RUCH OPORU ---------------------
 • @LOWPORO 22:14:09
  Polski Obywatelski Ruch Oporu to ruch powstały w 1992 r. na gruncie Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze" Łowiczanie", które powołane zostało w celu krzewienia polskiej kultury narodowej ludowej łowickiej. Wobec ogromu zagrożeń dla Polskości i istnienia Narodu Polskiego w styczniu 2011r. stowarzyszenie dodatkowo podjęło działalność pod nazwą Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi a 20.01.2012r. inicjatywa przerodziła się w Polski Obywatelski Ruch Oporu.
  www.lowiczanie.prv.pl
  www.bejda.iddd.de
  www.wojdabejda.pl

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930