Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

Oficerowie pokoju udaremnią zbrodnie psychiatryczne !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Prawo łaski wobec osób, które natychmiast zaprzestaną stosowania ludobójczych procedur, staną w obronie krzywdzonych pacjentów, w obronie Polaków, udzielą wsparcia pokojowym działaniom Szeryfów i Oficerów Pokoju.

Oficerowie pokoju udaremnią dokonywanie zbrodni psychiatrycznych !!!

 

Koniec psychiatrii, która zabiła w ostatnim stuleciu więcej ludzi niż obie wojny światowe !!!

 

Żandarmeria Wojskowa (Łukasz Cynalewski)

Łowicz, 03.04.2016r.

 

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI  RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128309,o-delegalizacje-oficjalnej-medycyny

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128205,stop-smiercionosnym-lapankom-mammograficznym

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

 

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

 

Polski Ruch Oporu wzywa do bojkotowania oficjalnej medycyny, mylnie nazywanej służbą zdrowia, współczesnej inkwizycji bazującej na ludobójczych, satanistycznych procedurach, doprowadzających do fizycznego wyniszczania Narodu Polskiego i narodów świata !!!

Polski Ruch Oporu uznaje wszystkich lekarzy oficjalnej medycyny w tym psychiatów za winnych ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Za stosowanie talmudycznych procedur z nakazu prywatnych  firm handlowych  żydowskiego okupanta grozi kara konfiskaty mienia, pozbawienia praw publicznych i obywatelskich, wypędzenia z Polski na zawsze wraz z rodzinami !

Polski Ruch Oporu ogłasza zastosowanie prawa łaski wobec osób, które natychmiast zaprzestaną stosowania ludobójczych procedur, staną w obronie krzywdzonych pacjentów, w obronie Polaków, udzielą wsparcia pokojowym działaniom Szeryfów i Oficerów Pokoju, reprezentujących Polskie Sądy Prawa Zwyczajowego, działające w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego.

Polski Ruch Oporu informuje, że biegły psychiatra “Sądu Okręgowego” w Łodzi, Grzegorz Pawliczak, pracujący na oddziale Psychiatrii Męskiej odbył krótką rozmowę w dniu 09.03.2016r., z  doprowadzoną w kajdankach obrończynią Narodu Polskiego i Polski, przedstawicielką Polskiego Ruchu Oporu, Teresą z domu Znyk, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. Przez 10 minut bezskutecznie wymuszał odpowiedzi na zadawane absurdalne pytania. Prezes odmawiała odpowiedzi na pytania typu: “Co to jest gaz, z kim mieszka, ile ma lat, co to jest Paradygmat Raport, co to jest jurysdykcja talmudyczna?” Teresa z domu Znyk skwitowała: “proszę samemu sobie doczytać w internecie zamiast mnie pytać”.

 

Prezes Teresa z domu Znyk w dniu 01.04.2016r., w telefonicznej rozmowie prosiła biegłego psychiatrę G. Pawliczaka o przysłanie treści opinii, którą wysłał do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Pozbył ją stwierdzeniem aby o to zwróciła się do sądu, bo jego obowiązuje tajemnica zawodowa. Na to prezes zdziwiła się, że to przecież opinia dotyczy jej a nie sądu, który ją prześladuje, jest inkwizycją  żydowskiego okupanta. T.Wojda poinformowała  G.Pawliczaka, że odpowiada prywatnie, swoim majątkiem do trzeciego pokolenia, za łamanie praw ludzkich jego “pacjentów” i  za szkody i krzywdy wyrządzane jej osobiście !

 

Z informacji internetowej łowickiej prasy wynika, że prywatna firma handlowa pod nazwą “Sąd Rejonowy w Łowiczu” dąży do umorzenia sfabrykowanej sprawy przeciwko “TERESA WOJDA” , o rzekome naruszenie porządku publicznego na Starym Rynku w Łowiczu w dniu 25.06.2014r., pod pretekstem uznania prezes jako chorej na “schizofrenię paranoidalną”.

 

Konsekwencją takiej klasyfikacji psychiatrycznej byłoby przymusowe

umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, zawładnięcie jej dorobkiem, przejęcie organizacji. Natomiast upowszechniane przez Teresę z domu Znyk, Marię z domu Znyk, Polski Ruch Oporu, Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, informacje o uwolnieniu 25.12.2012r. Ludzkości z niewolniczego systemu, o przejęciu w dniu 02.11.2014r.  bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski,  “sędzia” miałaby podstawy uznać jako paranoidalny wymysł Teresy z domu Znyk.

 

Zróbmy wszystko, aby udaremnić tak haniebne zamiary na krzywdę Teresy z domu Znyk, na krzywdę Marii z domu Znyk, na krzywdę milionów rdzennych Polaków skupionych wokół naszych organizacji i naszych działań od 1992r. w Polsce i na forum międzynarodowym !!!

 

Zróbmy wszystko, aby udaremnić tak haniebne zamiary, co byłoby krzywdą wyrządzoną wszystkim Polakom w Polsce i na świecie oraz innym zniewolonym narodom !!!

 

Prezes Teresa z domu Znyk w działalności rozpoczętej w 1992r.,  na niwie kultury polskiej, ludowej łowickiej,  już wcześniej,  bo 1995r. i 2008r. doświadczyła  nieudanych prób odebrania jej prawa do prowadzenia działalności, co odbywało się  z odgórnego nakazu politycznego a  z udziałem lokalnych władz powiatu łowickiego. Tylko dzięki jej uporowi, wiedzy prawnej oraz pomocy życzliwych osób, obroniła swoje prawa i dobre imię, które obecnie na nowo są deptane a Teresa Wojda jest prześladowana za niezłomną służbę Suwerenowi-Narodowi Polskiemu i Polsce.

 

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw wobec prześladowania, szykanowania, pomawiania prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, osoby wolnej, Teresy z domu Znyk, przez szefów i pomocników prywatnych  firm handlowych bezprawniei bezskutecznie podających się za instytucje państwowe w Polsce.

 

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw wobec pomawiania o chorobę psychiczną prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, osobę wolną Teresę z domu Znyk, przez Grzegorza Pawliczaka, biegłego psychiatrę prywatnej firmy handlowej bezprawnie i bezskutecznie podającej się za Sąd Okręgowy w Łodzi, a działającego na zlecenie żydowskich okupacyjnych władz w Polsce w celu dokonywania oszustw i zbrodni psychiatrycznej, inkwizycji, która wyniszczyła, zabiła, w ostatnim 100-leciu więcej ludzi niż pierwsza i druga wojna światowa !!!

 

Nawet wielu psychiatrów mówi o nienaukowym charakterze psychiatrii. Najbardziej znany na świecie psychiatra prof Thomas Szasz uczy, że nie ma choroby psychicznej ! Pisze on: Psychiatria zabiła w ciągu ostatnich 100 lat więcej ludzi niż zginęło w dwóch wojnach światowych razem !!!”Powyżej tłum. Marii z domu Znyk, wersji niemieckiej stwierdzenia zawartego w obszernym artykule pt.: Die Verbrechen der Psychiatrie”- “Przestępstwa Psychiatrii ”:Die Psychiatrie hat in den letzten 100 Jahren mehr Menschen getötet, als in beiden Weltkriegen zusammen getötet wurden.http://grundrechtepartei.de/die-verbrechen-der-psychiatrie/,

Oto poniżej apel o przerwanie milczącej zmowy wokół dręczenia i gwałtu na ludziach będących w rękach chemicznej psychiatrii:  http://layah.org/uniwersytet/pmh/o-szarlatanskim-pseudoleczeniu-zwanym-psychiatria

“O szarlatańskim pseudoleczeniu zwanym psychiatrią

Ajurweda i Uzdrawianie,Przekazy Mistrza Himalaya

Ostrzegamy dziś całą ludzkość przed pseudomedyczną specjalnością, jaką jest psychiatria z jej toksycznymi narkotykami, które zamiast leczyć i pomagać człowiekowi, jedynie zakłócają i wyniszczają mózg, powodując rozmaite komplikacje a nawet śmierć! Szukajcie o ludzie pomocy u terapeutów naturalnych, u bioenergetycznych uzdrowicieli, w ziołach z pól i łąk, a nade wszystko u duchowo zorientowanych psychoterapeutów i psychoedukatorów na ich kursach, zajęciach czy grupach wsparcia.

W większości przypadków rozwiązanie psychicznych problemów, zahamowań i zakłóceń odbywa się dzięki zaangażowanemu wsparciu inteligentnych i rozumnych przyjaciół, a jeśli tych brakuje to dzięki rozmaitym „odpłatnym przyjaciołom” jak doradcy rozwoju osobistego, psychoterapeuci, transpersonaliści, liderzy grup wsparcia i samopomocy czy telefonu zaufania. Stosowanie tak zwanych „leków” psychotropowych to zbędny gwałt i terror na ludzkiej psychice, gdyż jedynie służy sparaliżowaniu pracy mózgu na czas stosowania takiego środka, a nie ma żadnych właściwości leczniczych. W szpitalach bardziej pomocne są zwykłe pielęgniarki z sercem, które życzliwie rozmawiają z tak zwanymi pacjentami niźli pseudolekarze psychiatrii, której istnienie jako nauki medycznej jest z wielu powodów kontrowersyjne.

Psychiatria-sądowa

Psychiatra to rodzaj szarlatana aplikującego toksyczne środki, które używane często albo długotrwale powodują szereg fizycznych, dobrze znanych dolegliwości jak ślinotok, zmętnienie wzroku, ogłupienie, apatię, drżenie kończyn, zaburzenie pracy serca, duszności, dławienie, przejaskrawienie obrazu, niemożność czytania i pisania, zwolnienie reakcji, niewydolność ogólną, niezdolność do zaspokajania własnych potrzeb, cierpienie psychiczne, a także przyspieszają zgon osoby poddawanej długotrwałym kuracjom środkami psychoaktywnymi. W zależności od rodzaju pseudoleku, rok jego klinicznego stosowania skraca życie od 3-10 lat stąd pacjenci na oddziałach psychiatrycznych zamkniętych zwykle nie żyją więcej niż od 7-20 lat, jeśli są faszerowani neuroleptykami, antydepresantami, poddawani elektrowstrząsom czy lobotomii! Pseudowiedza, jaką jest psychiatria z jej szarlatańskimi psychotropami w Nowym Wieku i w Nowym Tysiącleciu powinna już zostać całkowicie potępiona i zakazana, a jej iście faszystowskie metody opierające się na gwałcie, przemocy, terrorze, neurologicznym zatruciu i doprowadzaniu ludzi do przyspieszonej śmierci winny być ujawniane tak jak i inne zbrodnicze zboczenia o charakterze tyranii.

Opinia publiczna i tak zwani pacjenci powinni być informowani o tragicznych skutkach spożywania szarlatańskich pseudomedykamentów psychiatrii, która swój rozkwit miała w faszystowskich Niemczech służąc głównie w eutanazji osób upośledzonych, kalekich, odmiennych w poglądach politycznych, religijnych i odmiennych narodowościowo. Główne wynalazki psychiatrów powstały w faszystowskich obozach koncentracyjnych i służyły jedynie do niszczenia ludzi za ich przekonania czy nieakceptowane przez faszystowski reżim zachowania i postawy!

Czas już zlikwidować tę pozostałość faszyzmu, jaką jest niewątpliwie psychiatria produkująca co roku przynajmniej jeden milion nowych ofiar, do którego procederu przyczyniają się mocno koncerny farmaceutyczne zarabiające miliardy na produkcji toksycznych i zabójczych pseudomedykamentów, psychotropów czy antydepresorów.

Tysiące psychiatrów na całym świecie, którzy nie ulegli propagandzie tej pseudomedycznej specjalizacji wyraża swój sprzeciw niehumanitarnemu traktowaniu pacjentów psychicznych niczym bydło, zatajaniu prawdy o szkodliwości podawanych substancji, nieinformowaniu o lepszych i skuteczniejszych metodach rozwiązywania własnych problemów, konfliktów sumienia czy metodach samokontroli charakteru i wyrażania emocji.

Prawidłowa dieta, masaż, herbatki ziołowe, prysznic, gorący-zimny naprzemiennie, jogging (swobodny, luźny bieg), terapie zajęciowe, taniec, zajęcia twórcze, długie spacery i wycieczki, zmiana środowiska i klimatu, wsparcie przyjaciół, sugestopedia czy relaksacja to są metody rzeczywiście pomocne, o których psychiatrzy jako współcześni szarlatani zapominają informować społeczeństwo.

Podstawowe prawa człowieka i obywatela najbardziej łamane są na osobach uznanych za schizofreników, chorych psychicznie, psychotycznych, depresyjnych, maniakalnych, a to oznacza złośliwą przemoc fizyczną, gwałt na mózgu, wielodniowe unieruchomienia przez związanie, a na dzieciach i kobietach w szpitalach psychiatrycznych jest to jeszcze często gwałt seksualny dokonywany przez personel tych obozów wyniszczania mózgów i zbiorowej zagłady ludzi. Psychiatria opiera się na trzech zasadach, a są to zastraszenie, sterroryzowanie i skrzywdzenie z użyciem przemocy.

Specjalność psychiatrii powstała jako przedmiot zajmujący się kontrolą i sterowaniem społeczeństwem, powstawało jako zapotrzebowanie na gnębienie dysydentów politycznych, naukowych czy religijnych, a wiadomo, że do końca XIX stulecia psychiatrzy zajmowali się wyłącznie biologicznym wyniszczaniem ludzi o odmiennych poglądach religijnych, czyli wszelkich dysydentów, heretyków, innowierców i sekciarzy!

Reżim Franco, Hitlera, Mussoliniego wymordował psychiatrycznie miliony ludzi za odmienne poglądy społeczno-polityczne, a sami psychiatrzy kompromitują się nawet osadzaniem w oddziałach zamkniętych tych spośród nich, którzy odważają się głośno mówić o bestialskim dręczeniu i torturowaniu w zakładach psychiatrycznych, o podawaniu trucizn bez potrzeby dla zysku i nagrody ze strony koncernów farmaceutycznych czy o eutanazji bezdomnych, upośledzonych i kalekich w wielu z pozoru cywilizowanych krajach świata.

Wszystkie środki psychiatryczne to neurotoksyny, substancje szkodliwe i zabójcze dla zdrowia i życia, bo co niszczy, uszkadza i zabija mózg, to jest zabójcze dla całego człowieka, a wielu pacjentów zakładów psychiatrycznych umiera udusiwszy się, na choroby serca, nagle „bez żadnej przyczyny”. Osoba cierpi fizycznie okaleczona i upośledzona zniszczeniem funkcji intelektualnych. Każdy zdrowo myślący człowiek żywo zaprotestuje przeciwko bandyckim, przymusowym aplikowaniu trujących substancji i przeciwko ukrywaniu toksycznych i zabójczych pseudoleków, o których środowisko psychiatrów często mówi jako o „ogłuszaczach”, „usypiaczach”, „killerach” czy „niwelatorach” pacjenta!

Więzienie niewinnych ludzi w zakładach psychiatrycznych z powodu ich politycznej niepoprawności czy religijnej odmienności, czy z powodu krytykowania władzy nie powinno mieć miejsca, a orzekanie niepoczytalności i detencje wbrew woli pacjentów, ubezwłasnowolnienie powinny w zasadzie w wolnym i wolnościowym społeczeństwie raz na zawsze zniknąć!

Czas zaprzestać wyniszczania myślicieli, pisarzy, twórców, społeczników jedynie za ekscentryczne zachowania, krytykowanie panującego reżimu pseudodemokratycznego, myślenie i mówienie inaczej niż na ogół przyjęto!

O ile osoba nie wyrządza poważnej krzywdy innym jak zabijanie, gwałcenie, okradanie, rzeczywiste fizyczne znęcanie, to nie ma żadnych powodów do izolacji, przymusowego leczenia, żadnych represji ani gwałcenia cudzego prawa do wolności, wyboru lekarza czy szpitala!

Nie istnieją biologiczne, medyczne podstawy do rozpoznawania wielu jednostek uważanych w psychiatrii za choroby jak to ma miejsce w wypadku schizofrenii, a żaden urzędnik nie ma prawa stwierdzania, jakie słowa są wulgarne, a jakie nie ani kiedy wolno się komu rozbierać i chodzić nago, głośno śpiewać czy krzyczeć, bo często naturyści bywają przedmiotem psychiatrycznych tortur, albo osoba mówiąca zbyt cicho czy zbyt głośno dla kogoś, kto tego akurat nie lubi, a posiada tak zwaną władzę i możliwość dowolnego gnębienia społeczeństwa. Ubezwłasnowolnianie to zwykle metoda przejęcia cudzego majątku, kontrolowania innej osoby z powodu odmiennych poglądów i zachowań nieakceptowanych przez tak zwaną większość społeczną! Współczesne czarownice, heretycy, odmieńcy, luzacy, sekciarze, dysydenci i antyrządowi krzykacze, bluźniercy, wszyscy spotykają się na torturach w zakładach psychiatrycznych, jako tak zwani schizofrenicy, a jest to faktycznie nie istniejąca, polityczna czy społeczno-polityczna „choroba”.

Przerwij milczącą zmowę wokół dręczenia i gwałtu na ludziach będących w rękach chemicznej psychiatrii, protestuj przeciwko przymusowemu osadzaniu na leczenie psychiatryczne, protestuj przeciw bezterminowym detencjom sądowym, powiedz „dość” psychiatrycznym gwałtom, stop dezinformacji o skutkach zabójczych narkotyków stosowanych przez psychiatrię, dość odczłowieczania, piętnowania, obezwładniania i zabijania w iście faszystowski sposób z pomocą majestatu prawa.Rozprzestrzeniaj to orędzie antypsychiatrii i wezwanie do humanitarnych i godziwych rodzajów pomocy !Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia! Om Namaśśiwaja!” -koniec cytatu. Więcej o przestępstwach psychiatrii w linku:http://anty-psychiatria.blogspot.com/p/ktos-wmawia-ci-ze-musisz-udzielac.htmlhttp://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1513724,1,przemoc-w-psychiatryku.read

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej wykaz wystąpień Polskiego Ruchu Oporu do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa : http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130691,szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis    http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski

 

KOMENTARZE

 • Beating the world record
  10 min - prawie 500 odsłon - bijemy kolejny rekord 8-)))))
  Trzymam kciuki w tej rywalizacji z Kosiurem
 • Po minucie
  wzroslo o 130 8-))))
 • @Husky 21:11:17
  Serdecznie pozdrawiamy !!!!!
  :)
 • Zadania dla Szeryfów i Oficerów Pokoju ....
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski

  Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich mieszkańców nie tylko Łowicza, aby zjednani stanęli solidarnie przed gmachem “Sądu Rejonowego” i “Prokuratury Rejonowej” w Łowiczu, ul Kaliska 1/3 i wraz z oficerami pokoju i szeryfem dokonali przejęcia miasta a budynek sądu i prokuratury, zamienili w siedzibę Polskiego Sądu Prawa Zwyczajowego !

  W imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, Polski Obywatelski Ruch Oporu pokojowo wyzywa wszystkich żydów, ukrainców, przybyszów, uchodźców z Izraela, Syrii i innych krajów do niezwłocznego opuszczania na zawsze terytorium Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. !

  W imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, Polski Obywatelski Ruch Oporu pokojowo wzywa wszystkich biskupów, księży, siostry zakonne, zakonników i innych pracowników prywatnych firm handlowych, podających się za instytucje kościelne, które zostały zdelegalizowane na zawsze wyrokiem Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, do niezwłocznego opuszczania na zawsze terytorium Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. !
 • @LOWPORO 22:03:18
  ----------to twój wróg !!! podpuszcza CIEBIE !!
 • @ninanonimowa 22:39:06
  Mamy nadzieje, że nie podpuszcza i że stał się naszym sprzymierzeńcem !
  Czasami wrogowie są pozorni.
  Czasami przemieniają się w sprzymierzeńców !
  Nigdy nie trzeba tracić nadziei !
  Faktycznie licznik zadział w tempie i działa.

  Serdecznie pozdrawiamy Panią @ninanonimowa,

  Serdecznie pozdrawiamy szefa neon24, wszystkich blogerów, administratorów!
 • STOP DLA ŁOWICKIEJ DROGI DO GAZU !!! ŁOWICZANIE TRUCI WODĄ Z KANALIZACJI .
  Na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 30.08.2012 r. rozpatrywana była skarga Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi , Obywatelskiego Ruchu Oporu na lekceważenie prawa mieszkańców Łowicza i okolic do czystej, zdrowej, smacznej wody i bezpiecznego środowiska w związku z budową bazy hydraulicznego szczelinowania wraz z wiertnią gazu ziemnego oraz wniosek o samorozwiązanie się Rady. Miejskiej w Łowiczu
  Teresa Wojda w obronie Polaków przed zatruwaniem zasobów wodnych poprzez :
  1)hydrauliczne szczelinowanie stosowane przy wszystkich rodzajach odwiertów geologicznych węglowodorów.
  2)stosowanie preparatu SeaQest do konserwacji rur wodociągowych oraz dodatku chloru, litu i fluoru.
  NIE DLA BAZY WYDOBYWCZEJ W ŁOWICZU I TRUCIA CAŁEJ POLSKI !
  Polska, Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce
  wrogów Narodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i
  propagandowy. Wypowiedziano wojnę Narodowi Polskiemu. Zdrajcy Narodu
  Polskiego sprowadzili okupanta do bram Łowicza i powiatu łowickiego w
  celach neokolonialnego wyzysku i rabunku naszych bogactw naturalnych.

  film http://www.youtube.com/watch?v=--XWDy0QFG4

  NIE CHCEMY GAZU ZAMIAST WODY !!!!!
  STOP DLA ŁOWICKIEJ DROGI DO GAZU !!! ŁOWICZANIE TRUCI WODĄ Z KANALIZACJI .

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q,
  http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0,

  http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/
 • komentarz z lokalnej prasy.
  ODCHYLENIA... W RATUSZU GROŻĄ UPADKIEM ! (gość) (bester)
  Przestań obrażąc z wysokosci ratusza szyderco i kpiarzu z ludzkiego życia !
  Najlepszym dowodem Twojego stanu ... pazerności ,zdrady, lizusostwa okupantom jest pusta od lat kasa miejska, lichwiarskie kredyty .Czarę goryczy przelewa nie tylko cmentarna zatruta woda ale i idiotyzm parkomato -parkomatołów wraz z malowanymi kopertami z których smieje się cała Polska.
  Afera cmentarna goni elementarzową a je prześciga afera z zatrutą wodą, bazą UOS,stategiczno-militarną USA na Bratkowicach...!
  Nerwowość w ratuszu sięga zenitu.. w kasie świszcze wiatr...itd..
  długa lista... Prokurator nawet ratuszowych sprawców uznał za pokrzywdzonycvh tak jak i 29 tysięcy mieszkańców zatrutą cmentarna woda, smiercionośną baza UOS na Bratkowicach co już truje w POlsce i w Europie a zbudowaną za 75 % środków z naszego budzetu państwa jak i budżetu Łowicza ( ul. Ekonomiczna)...
  SKANDAL !
  w filmie na You Tube pt" Gaz łupkowy jak to się robi w Polsce" amerykanie skarzą się, że łapówki dla urzędników drogo ich kosztują.....

  LISTY ZELAZNE wydane dla Burmistrza i J. Mika ZGM w związku z zamiarem trucia podzielnikami ciepła stracą swoją moc , parasol się skończy . Pierwsze symptomy :.. ODRZUCENIE jak SMIECIA PRZEZ BOR , jako ZAGROŻENIE, DLA TUSKA !
  PRZYNOSISZ TYLKO WSTYD MIASTU .. BIERZESZ Z PUSTEJ A RACZEJ
  lichwiarsko zadłuzonej kasy miejskiej nienależne 15 tysięcy zł miesięcznie ...
 • czy nastąpiła zmiana
  moderatora?
 • Miej odwagę, narodzie mój, Narodzie Polski i nie czyń samego siebie nieszczęśliwym. Nie pozbawiaj się wolnej woli...
  MIEJ ODWAGĘ BYĆ MĄDRYM !
  Otóż Kant w \"Berlińskim Piśmie Miesięcznym\" w grudniu 1784 r. powiedział, że detabuizacja \"Oświecenie jest wyjściem człowieka z ubezwłasnowolnienia, które sam sobie zawinił. Ubezwłasnowolnienie jest niemożnością posłużenia się własnym rozsądkiem bez kierownictwa kogoś innego. Zawinione przez siebie samego jest to ubezwłasnowolnienie wtedy, kiedy przyczyną tego ubezwłasnowolnienia nie jest brak rozsądku, lecz brak mocnego postanowienia oraz odwagi obycia się bez cudzego kierownictwa.

  Sapere aude! Odważ się być mądry - to z listów Horacego. Miej odwagę posłużyć się własnym rozsądkiem, jest zatem hasłem wyborczym oświecenia\" - mówił filozof z Królewca wywodząc swą mądrość od poety piszącego po łacinie: Sapere aude.

  Miej odwagę, narodzie mój, Narodzie Polski i nie czyń samego siebie nieszczęśliwym. Nie pozbawiaj się wolnej woli, którą masz daną od Pana Boga w darze razem z życiem. Nie wybieraj innych, bo ubezwłasnowolisz siebie, staniesz się po wyborach niewolnikiem swojej własnej decyzji. Bez względu na to, na kogo oddasz swój głos, albo czy oddasz go nieważny, dołożysz rękę do koła. Sam sobie zawinisz. Ubezwłasnowolnisz się i sam pozbawisz się rozsądku. Sapere aude!

  Bóg dał ci rękę i nogę i serce i rozum nie po to, żebyś odcinał sobie rękę i nogę, żebyś pozbawiał się sam wolnej woli i odbierał sam sobie rozum zawieszając go na worku bokserskim. Miej odwagę, jeżeli jesteś z Narodu Polskiego, do ciebie Poeta dzisiaj mówi: Sapere aude!

  Miej odwagę, być mądrym.\" - zaczerpnięte od Stefana Kosiewskiego z Frankfurtu.
  nadużycie link skomentuj usuń
  LOWPORO 31.08.2015 09:25:12
 • @LOWPORO 23:58:07
  Szanowni Państwo,
  prosimy nie przejmować sie stojącym licznikiem!
  Nie od nas zależy funkcjonowanie tego portalu.
  Licznik nie jest w naszym zasięgu.
  Nie wiemy dlaczego tak często się zatrzymuje.
  Oczekujmy najlepszego !
  LOWPORO

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930